Deskundige juridische hulp bij het verhalen van uw letselschade moet worden vergoed door de aansprakelijke partij.

Wat is letselschade?

Bij letselschade wordt meestal gedacht aan verkeersongevallen. Maar letselschade kan ook het gevolg zijn van bijvoorbeeld een arbeidsongeval, bouwongeval, een medische fout, een gebrekkig product of een hondenbeet.

Omdat het schaderegelingsproces bij letselschade ingewikkeld is, adviseren wij u altijd een deskundig rechtshulpverlener in te schakelen. Omdat de kosten van de letselschadespecialist of letselschadeadvocaat moeten worden vergoed door de aansprakelijke partij, is de rechtshulp vrijwel altijd kosteloos. Let er wel op dat u een belangenbehartiger kiest die in het bezit is van het Keurmerk Letselschade (ingeschreven in het Register Letselschade) én letselschade-advocaat (LSA) of een erkend letselschadespecialist NIVRE personenschade is.

Onze medewerkers voldoen aan deze zware opleidingsvereisten en zijn allen LSA advocaat, NIVRE expert en lid van het Keurmerk Letselschade. Bij letselschade adviseren wij u dan ook altijd contact met ons op te nemen voor een vrijblijvende beoordeling. Bel nu gratis 0800 44 55 000 of plaats even een terugbelverzoek. De bijstand van een gratis letselschade advocaat zal u helpen een rechtvaardige schadevergoeding te krijgen voor uw letsel. Wij helpen u goed!

Vrijblijvend advies

Uw naam
Uw telefoonnummer
Uw e-mailadres

Wat is letselschade?

Onder letselschade wordt verstaan: lichamelijke en geestelijke verwondingen. Vaak komt het voor dat een letselschadeslachtoffer lichamelijke verwondingen heeft, maar ook kampt met geestelijke klachten. Het hoeft niet zo te zijn dat er bij geestelijk letsel ook altijd sprake is van lichamelijke verwondingen.

Over letselschade wordt ook gesproken als er sprake is van tijdelijke of lichte verwondingen. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan een lichte hersenschudding of een gebroken vinger. Het hoeft dus zeker niet zo te zijn dat letselschade altijd ernstig en van blijvende aard is. De meeste gedupeerden met letselschade zijn binnen 3 tot 9 maanden weer volledig genezen.

Letselschadevergoeding

Als u letselschade heeft opgelopen kan het zijn dat u recht heeft op een compensatie van de geleden schade, de letselschadevergoeding. Ook hiervoor geldt dat de hoogte van deze vergoedingen sterk uiteen lopen. De letselschadevergoeding, de letselschade bedragen zijn afhankelijk van iemands persoonlijke situatie. Zo zijn letselschade-bedragen onderling niet te vergelijken zonder iets te weten over de persoonlijke situatie.

Een letselschadevergoeding bestaat uit twee delen: de materiële schade en de immateriële schade. Bij materiële schade moet worden gedacht aan verlies aan inkomen, pensioenschade, oppas, huishoudelijke hulp en tuinhulp. Immateriële schade wordt ook wel smartengeld genoemd. Als u letselschade heeft, bestaat er vrijwel altijd recht op een smartengeld vergoeding.

Aansprakelijkheid

Voordat u een letselschadevergoeding kunt claimen moet er sprake van zijn dat een ander aansprakelijk is voor het ontstaan van de letselschade. Er moet een tegenpartij zijn die aansprakelijk is, en die door u aansprakelijk gesteld moet worden. Omdat de meeste mensen zijn verzekerd tegen aansprakelijkheid krijgt u meestal te maken met een verzekeringsmaatschappij.

De veroorzakende partij kan volledig maar ook gedeeltelijk aansprakelijk zijn. Als aansprakelijkheid maar voor de helft wordt erkend, wordt ook de letselschade maar voor de helft betaald. Het vaststellen van aansprakelijkheid is specialistenwerk. Laat u altijd juridisch adviseren. Er zijn ook wettelijke regelingen die slachtoffers met letsel beschermen.

Een bekende regeling is die van het verkeersongeval tussen een fietser / voetganger en een automobilist. In vrijwel alle gevallen is de automobilist tenminste voor 50% aansprakelijk!

Ook kan het zijn dat u zelf een verzekering heeft die uw letselschade vergoedt. U kunt hierbij denken aan een schadeverzekering inzittenden (auto, camper, busje) of schadeverzekering opzittende (motor, brommer, scooter). Bent u inzittende of opzittende, dan kunt u een beroep doen op de zogenaamde schuldloze derden regeling. Deze schuldloze derden regeling voorziet er in dat passagiers altijd hun letselschade vergoed krijgen; ook als de bestuurder zelf een fout maakte.

Tot slot is het belangrijk om te controleren of er een (collectieve) ongevallenverzekering is gesloten. U moet in dat geval het ongeluk en de verwondingen zelf melden.

Oorzaken van letselschade?

Letselschade kan door allerlei oorzaken ontstaan. Het meest voorkomend zijn de ongelukken in het verkeer en tijdens het werk; de arbeidsongevallen. Maar evengoed kan letselschade ontstaan tijdens het sporten, het vallen over een los liggende stoeptegel, een hondenbeet, de val van het paard of medische fout.

Als iemand anders verantwoordelijk is voor het ongeluk dat u overkwam, bestaat er recht op een schadevergoeding. Als schadelijdende en eisende partij moet dan worden bewezen dat:

 • de ander aansprakelijk is
 • er sprake is van letsel door het ongeval
 • dat het letsel de oorzaak is van de schade

Dit klinkt voor de hand liggend. In de praktijk komt het nog wel eens voor dat er stevige discussies ontstaan. Maar ook kan het gewoon zijn dat niet aantoonbaar blijkt dat de ander aansprakelijk is, het letsel uit het ongeval is ontstaan of tot welke schade dat leidde.

Wie eist die bewijst

In het Nederlandse rechtsstelsel is de hoofdregel dat de eisende partij moet bewijzen. Dit lijkt voor de hand te liggen, toch pakt dat niet altijd goed uit. Daarom is het echt zaak vanaf het begin goed te documenteren welke verwondingen u heeft, waar u bent geweest, wie u heeft behandeld en welke kosten u heeft gemaakt. Zorg er voor dat u het opschrijft en zo mogelijk de nota’s bewaart. Hierbij gaat het veelal niet om allerlei kleinere schadeposten van enkele euro’s, maar over de grote lijnen.

letselschade, gratis letselschade advocaat

Dat zelfde geldt voor het aantonen van de aansprakelijkheid. Als u een ongeval heeft gehad, schrijf dan goed op wat er is gebeurd. Vul het schade-aangifte formulier in, bel politie, maak foto’s en benader eventuele getuigen. Het goed documenteren van de toedracht van het ongeval en de schade, bepaalt in sterke mate het succes van de claim.

Moeilijker is soms het aantonen van het letsel of de verwondingen. Sommige verwondingen, zoals whiplash, rugklachten, kneuzingen, hersenschudding, laten zich moeilijker in kaart brengen. De aard en de ernst van deze verwondingen is niet vast te leggen op scans of röntgenfoto’s. Dit is bij breuken eenvoudiger. Het is dus belangrijk bij letselschade dat u wordt behandeld en een medisch dossier wordt aangelegd.

Bij geestelijk letsel geldt hetzelfde. Pas als u kunt aantonen dat u geestelijke letsel heeft opgelopen door het ongeval, kan hierop met succes een letselschadeclaim worden gefundeerd. Zonder medische behandeling zult u niet slagen in het aantonen van de aard en de ernst van de klachten. Evenmin blijkt dan het causaal verband met het de oorzaak.

Het advies is dus bewijsmaterieel direct te verzamelen. Heeft u klachten laat u dan behandelen. Soms kunnen partijen ook achteraf onderzoek instellen naar de toedracht of de aard en de ernst van de verwondingen. Dit kan gebeurden door het laten plaatsvinden van een ongevallen analyse, onderzoek door arbeidsinspectie of medische expertise. Ook kan een partij er voor kiezen om getuigen te horen in een gerechtelijke procedure.

Als het niet lukt om voldoende goed te bewijzen dat een ander aansprakelijk is, dan zal de aansprakelijkheid worden afgewezen. Als slachtoffer zult u dan zelf de schade moeten dragen. Als er geen andere regelingen zijn of verzekeringen zijn gesloten waar u een beroep op kunt doen, zijn er geen verhaalsmogelijkheden van uw schade.

Komt wel vast te staan dan een ander aansprakelijk is voor de schade, dan wordt gekeken hoe groot de letselschade is, die is ontstaan door het voorval. Het aantonen van de ernst van de letsels en de beperkingen gebeurt door het opvragen van medische informatie.

Medisch advies

Door het opvragen van medische informatie bij artsen, fysiotherapeut en andere behandelend specialisten, wordt duidelijk waaruit de verwondingen precies bestaan. Deze medische informatie wordt beoordeeld door een medisch adviseur. Zowel de letselschade advocaat of letselschadespecialist als de verzekeraar schakelt een medisch adviseur in.

De medisch adviseur brengt een schriftelijk advies uit over uw verwondingen. Standaard wordt gevraagd om de aard en de ernst van het letsel, maar ook is het belangrijk te weten of er nog behandelmogelijkheden zijn en wat er is te verwachten in de toekomst. Genezen de verwondingen, is er slijtage te verwachten, zijn er nog ingrepen nodig in de toekomst, welke beperkingen zijn er en hoe was het geweest zonder ongeval?

Medisch advies bij letselschade, gratis letselschade advocaat
Medisch advies bij letselschade

De antwoorden op deze vragen geven richting aan de te verwachten beperkingen in het dagelijks leven en op het werk; nu en in de toekomst. Met deze uitgangspunten wordt weer gewerkt om de letselschade in kaart te brengen. Bovendien kan met een duidelijk medisch advies worden bepaald op welk vlak hulp, voorzieningen of aanpassingen nodig zijn.

Als een medische eindtoestand is ontstaan wordt in de regel aan een onafhankelijk medisch specialist gevraagd de letsels en de beperkingen te rapporteren. Aan de hand van deze rapportage wordt toegewerkt naar een slotregeling c.q. afwikkeling van de letselschadeclaim.

5 tips bij letselschade

Wat kunt u het beste doen als u letselschade heeft opgelopen? Hieronder krijgt u een aantal tips bij letselschade:

 1. Zoek medische hulp. Naast dat het natuurlijk belangrijk is de goede medische behandeling in te zetten, wordt hiermee ook goed gedocumenteerd welke verwondingen en klachten u heeft opgelopen. Dit kan in de letselschadezaak later discussie en twijfel wegnemen.
 2. Verzamel bewijs. Degene die eist die bewijst. Als eisende partij met letselschade moet u aantonen dat een ander aansprakelijk is voor het ongeval. Ook moet u aantonen welk letsel u heeft opgelopen en dat dit komt door het ongeval. Tenslotte moet u bewijzen dat de schade komt door de verwondingen. Omdat een letselschadezaak best lang kan voortslepen, is het aan te raden altijd direct foto’s te maken, nota’s te bewaren en op te schrijven wat u heeft gedaan.
 3. Schakel altijd een letselschade advocaat of letselschadespecialist in. Het regelen van letselschade kent veel valkuilen. Doe dus altijd een beroep op juridische rechtsbijstand. Zorg er voor dat de letselschade-expert lid is van de Vereniging van Letselschade Advocaten, het NIVRE en het Register Letselschade.
 4. Onderteken nooit zomaar een overeenkomst. Voordat u een overeenkomst tekent met de aansprakelijke partij, doet u er verstandig aan deze inhoudelijk te laten controleren. Als u al een letselschade-expert heeft ingeschakeld zal deze dat voor u doen.
 5. Wacht niet te lang. Het is belangrijk bij letselschaderegeling direct te kunnen vertrouwen op een deskundige belangenbehartiger. De letselschade-expert kan u direct adviseren wat wel of niet te doen. Wacht dus niet te lang en schakel juridische hulp in.
Uw naam
Uw telefoonnummer
Uw e-mailadres

Procederen bij letselschade

In de meeste letselschadezaken komen de partijen onderling tot een regeling. Dit wordt een minnelijke regeling genoemd. De afspraken over de regeling worden vastgelegd in een zogenaamde vaststellingsovereenkomst. Slechts in enkele gevallen moet er een rechter aan te pas komen. Vaak heeft u daarvoor de rechtsbijstand van een advocaat nodig. Bij een gerechtelijke procedure kan worden gedacht aan een kort geding, bodemprocedure of een deelgeschilprocedure. Het kort geding en de deelgeschilprocedure is relatief kort en overzichtelijk. De letselschadezaak wordt dan niet in zijn geheel beoordeeld. Vaak komen er maar één of enkele aspecten aan de orde waaronder:

 1. aansprakelijkheid;
 2. voorschotten;
 3. benoemen deskundige.
Valkuilen bij letselschade, gratis letselschade advocaat
Schakel altijd een LSA advocaat in!

Wat zijn de valkuilen bij letselschade?

Het komt vaak voor dat vrij snel na het ongeval een verzekeraar contact met u opneemt. Er wordt een voorschot uitgekeerd en verzekeraar is oprecht geïnteresseerd in u, uw verwondingen en de situatie waarin u bent terecht gekomen. Soms schakelt verzekeraar zelf een letselschadebureau in. Dit letselschadebureau neemt de behandeling van de letselschadezaak dan over van de verzekeraar. Er lijkt geen noodzaak te bestaan om zelf juridische ondersteuning in te schakelen. Verder zien veel slachtoffers op tegen het inschakelen van letselschade advocaat of letselschadespecialist. Deze zijn duur en vanaf dat moment ontstaat er spanning tussen partijen. Niets is minder waar!

Allereerst zal de verzekeraar u erop moeten wijzen dat u het recht heeft om zelf een letselschade-expert in de arm te nemen!

Dit is door verzekeraars onderling afgesproken. Er ka neen moment komen waarop uw belangen tegenstrijdig worden aan die van uw verzekeraar; en dat gebeurt regelmatig. Er kunnen discussies ontstaan over de gevolgen van het ongeval. Komen de klachten wel door het ongeval en klopt de schade wel? Om die reden is het goed te beseffen dat de verzekeraar op dat moment uw tegenpartij is.

Ook moet u beseffen dat de kosten van een letselschade advocaat moeten worden betaald door de aansprakelijke partij. Hierover is zeer veel rechtspraak en bovendien is dit vastgelegd in de wet. Hierover ontstaat nooit discussie!

Gelukkig zijn er veel verzekeraars en letselschaderegelingsbureau’s die het slachtoffer met letselschade wijzen op de mogelijkheid om zelf een letselschade-expert in te schakelen en dat de kosten hiervan voor rekening komen van verzekeraar. Sterker nog, vaak is het zelfs wenselijk dat een slachtoffer zelf een belangenbehartiger inschakelt. Zodoende kunnen partijen op professioneel niveau met elkaar omgaan, zonder dat er een vertroebeling plaatsvindt.

Verder is het zeker niet zo dat de letselschade-expert van het slachtoffer en die van verzekeraar lijnrecht tegenover elkaar staan. In veruit de meeste gevallen wordt in goede harmonie een oplossing gevonden. Enige discussie is zuiver zakelijk. Kortom, schroom niet als letselschadeslachtoffer zelf een gratis letselschade advocaat of letselschadespecialist in te schakelen!

Hoe verloopt de afwikkeling van letselschade?

 1. Als de verwondingen zijn genezen of als er een medisch stabiele situatie is ontstaan, wordt vaak toegewerkt naar een slotregeling.
 2. Na vaststelling van de letsels en de eventuele restverschijnselen, wordt de schade berekend.
 3. Als partijen het eens zijn over de hoogte van de schade kan dit worden uitgekeerd.
 4. De afspraken tussen partijen worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Deze overeenkomst wordt door beide partijen ondertekend en is bindend. Vaak wordt overeengekomen dat de letselschadezaak daarmee finaal en definitief wordt afgesloten. De regeling is in principe onaantastbaar.

Soms spelen er echter ook nog aspecten die te maken hebben met een mogelijke toekomstige verslechtering van de verwondingen. Hierbij moet u denken aan slijtage. Ook kan het zo zijn dat in de toekomst nog operaties nodig zijn, of er nog kosten worden gemaakt. In die gevallen is het aan te raden een voorbehoud op te nemen. Dat wil zeggen dat de letselschade wordt geregeld, behalve als de beschreven situatie zich voordoet en er extra schade door ontstaat. Het is belangrijk dit goed te formuleren.

Ook is het belangrijk te denken aan de belastingcomponent en eventuele toeslagen of uitkeringen die kunnen worden gekort of ingetrokken. In de vaststellingsovereenkomst worden hierover tussen partijen bij de afwikkeling afspraken gemaakt.

Letselschade deskundige hulp letselschadeadvocaat, gratis letselschade advocaat

Heeft u geen rechtsbijstandverzekering?

Ook als u geen rechtsbijstandsverzekering heeft afgesloten kunnen wij u toch kosteloos bijstaan. Bent u wel verzekerd? Ook dan kunnen wij u met behoud van dekking helpen. Onze hulp bij letselschade kost u vrijwel altijd niets! In de wet staat dat de aansprakelijke verzekeraar de kosten van een letselschadespecialist of letselschade advocaat moet vergoeden. U heeft recht op deskundige bijstand! U kunt gratis een letselschade advocaat of letselschadespecialist inschakelen. Wij raden u ten zeerste aan hiervan gebruik te maken.

Welke schade wordt er vergoed?

Alle schade die door het ongeval is veroorzaakt, zal door de aansprakelijke partij moeten worden vergoed. Onderscheid maken we tussen smartengeld en materiële schade. Het smartengeld is een vergoeding voor pijn, littekens en gederfde levensvreugde. De hoogte is afhankelijk van het letsel en de beperkingen, uw leeftijd, uw beroep en overige relevante omstandigheden.

Onder materiële schade kunt u verstaan:

 • medische kosten (die niet of slechts gedeeltelijk worden vergoed door uw eigen ziektekostenverzekeraar)
 • kosten voor (extra) huishoudelijke hulp
 • verlies verdienvermogen (inkomensschade)  en pensioenschade
 • reiskosten (bijvoorbeeld naar huisarts en/of medisch specialist)
 • verlies zelfwerkzaamheid (bijvoorbeeld klussen in en om uw woning)

Gratis hulp bij letselschade

Het is goed om te weten dat het inschakelen van juridische hulp bij letselschade gratis is. Wettelijk gezien moet de aansprakelijke partij de kosten vergoeden van de ingeschakelde letselschade advocaat of letselschadespecialist. U heeft dan ook geen eigen bijdrage of eigen risico. U heeft recht op een gratis letselschade advocaat.

Dit is anders als u naar de rechter moet. In dat geval lichten wij u goed voor en ontvangt u een schriftelijke inschatting van de risico’s en kosten. U beslist dan zelf om wel of niet de gang naar de rechtbank door te zetten. Gelukkig worden veruit de meeste letselschadezaken geschikt en komt er geen rechter aan te pas. U loopt dan dus geen enkel risico. Heeft u vragen? Bel dan gratis ons landelijk nummer 0800 44 55 000. Wij geven u direct advies. Ook kunt u hieronder uw gegevens achterlaten zodat wij u kunnen bellen.

Uw naam
Uw telefoonnummer
Uw e-mailadres

Op werkdagen bellen wij u binnen 15 minuten.

Klanten aan het woord

Mijn letselschade zaak dreigde door toedoen van verzekeraar steeds weer vast te lopen. Dankzij de deskundigheid en inzet van HIJINK Advocaten werd een goede afwikkeling bereikt.

Mw. W. de Waard, Arnhem

In 2002 liep mijn 2- jarige dochter, Sarah, ernstig hersenletsel op door een auto-ongeval met als gevolg dat ze de rest van haar leven afhankelijk van begeleiding zal zijn. Het waren en zijn moeilijke tijden met als lichtpunt dat mijn en Sarah’s financiële belangen behartigt worden door Oscar Hijink en zijn team van Hijink Letselschade Advocaten. De warme menselijke benadering,de zorgvuldigheid en deskundigheid, de steun en betrokkenheid met ons gezin, het heeft er allemaal aan bij gedragen dat wij financieel niet kopje onder zijn gegaan en dat Sarah voor de rest van haar leven financieel geen zorgen heeft. Dit draagt er mede aan bij dat zij ondanks haar blijvende beperkingen een goed toekomstperspectief heeft.

dhr. Jos Pluijmaekers, Houten

Het was voor mij een bijzondere prettige ervaring dat men de nasleep van het ongeval van mij overnam en behartigde. De vakmensen van Hijink Advocaten hebben dit voor mij op een uitstekende wijze gedaan in  de moeilijke tijd na het ongeval. Het gaf me de rust om me volledig te concentreren op m’n herstel en me niet druk te maken over (vervelende) nasleepzaken! Tactvol en deskundig was de benadering, aan alles werd gedacht. Het heeft zeker bijgedragen aan een snel herstel. Na anderhalf jaar weer een ongeval; ook dit werd snel en vakkundig behartigd. Ik vond dit erg bijzonder; een ongekende hulp en nog gratis ook !! Ten slotte; Ik zal Hijink Advocaten aan anderen aanbevelen om hun belangen te laten behartigen. In goede gezondheid.

dhr. Wim Heurneman, Doetinchem