Met letselschade bedoelen we de kosten en schade die onstaan door lichamelijke of geestelijke verwonding. U krijgt letselschade vergoed als een ander aansprakelijk is voor het ontstaan van uw schade.

Letselschade ontstaat vaak bij een ongeval. De ernst van het letsel bepaalt de schade. Het verhalen van schade is vaak een langdurig proces. U schakelt bij letselschade vaak kosteloos juridische bijstand in. Dit maakt het verhalen van letselschade makkelijk en moeiteloos. Onze medewerkers voldoen aan zware opleidingsvereisten en zijn bijvoorbeeld LSA letselschade advocaat of NIVRE expert en zijn bovendien lid van het Register Letselschade. Neem contact om uw mogelijkheden te bespreken.

Letselschade

Wat is letselschade?

Letselschade bestaat uit lichamelijke en geestelijke verwondingen. Bij lichamelijke verwondingen ontstaan vaak ook geestelijke klachten. Bij geestelijk letsel is niet altijd sprake van lichamelijke verwonding. Het geestelijke letsel kan ook op zich zelf staan. In beide gevallen betaalt de veroorzaker de schade.

Letselschade bestaat ook uit tijdelijke of lichte verwonding. Denk bijvoorbeeld aan een lichte hersenschudding of een gebroken vinger. Letselschade is dus niet altijd ernstig en van blijvende aard. De meeste personen met letselschade herstellen binnen 3 tot 9 maanden volledig.

Letselschadevergoeding

Als u letselschade heeft opgelopen kan het zijn dat u recht heeft op een compensatie van de geleden schade, een letselschadevergoeding. Ook hiervoor geldt dat de hoogte van deze vergoedingen sterk verschillen. De bedragen zijn afhankelijk van iemands persoonlijke situatie. De bedragen verschillen ook bij verschillende soorten letselschade.

Een letselschadevergoeding bestaat uit de materiële schade en de immateriële schade. De materiële schade bestaat onder andere uit:

 • Inkomensschade, verlies aan arbeidsvermogen;
 • Huishoudelijke hulp;
 • Zelfwerkzaamheid;
 • Ziektekosten, ziekenhuiskosten, revalidatie kosten;
 • Studievertraging;
 • Advocaatkosten.

Smartengeld

Immateriële schade is verdriet, geleden pijn en ander nadeel dat niet of nauwelijks in geld is uit te drukken. De vergoeding voor deze emotionele schade noemen we smartengeld. Bij letselschade heeft u vrijwel altijd recht op een smartengeldvergoeding. Bekijk onze smartengeld voorbeelden voor inzicht in uw recht op smartengeld.

letselschade

Aansprakelijkheid

Voor een letselschadevergoeding moet de aansprakelijkheid voor de schade vaststaan. Dit betekent dat de veroorzaker erkent dat hij de schade moet vergoeden. Meestal stellen partijen in overleg vast wie de schade betaalt en hoehoog de schadevergoeding is. Maar ook een rechter kan de aansprakelijkheid vaststellen.

Omdat de meeste mensen zijn verzekerd tegen aansprakelijkheid krijgt u bij letselschade meestal te maken met een verzekeraar.

Oorzaken letselschade?

Letselschade ontstaat bijvoorbeeld door een:

Bekijke alle letselschade oorzaken.

Wie eist, bewijst

In het Nederlandse rechtsstelsel is de hoofdregel dat de eisende partij zijn vordering moet bewijzen. Dit lijkt voor de hand te liggen, toch pakt dat niet altijd goed uit. Leg vanaf het begin vast:

 • welke verwondingen u heeft;
 • waar u bent geweest;
 • wie u heeft behandeld;
 • welke kosten u heeft gemaakt.

Zorg er voor dat u kosten noteert en zo mogelijk de nota’s bewaart. Bekijk ook onze letselschade tips om uw kans op een schadevergoeding te vergoten.

Hoe verloopt de afwikkeling van letselschade?

Afwikkeling van letselschade is mogelijk als de aansprakelijkheid vast staat. De schade kan worden afgehandeld:

 1. Als de verwondingen zijn genezen of als er een medisch stabiele situatie is ontstaan, kan een slotregeling worden gesloten.
 2. Tot de slotregeling krijgt u mogelijk een voorschot op de schadevergoeding.
 3. Na vaststelling van de letsels en de eventuele restverschijnselen, berekenen we de schade.
 4. Partijen leggen de afspraken vast in een vaststellingsovereenkomst. Beide partijen ondertekenen de overeenkomst. De overeenkomst is bindend. Partijen spreken vaak af dat de regeling finaal en definitief is. De regeling is in principe onaantastbaar.
 5. De aansprakelijke partij betaalt de letselschade vervolgens uit.

De toekomstige ontwikkelingen zijn bij letsel niet altijd duidelijk. Soms spelen er mogelijke toekomstige verslechtering van verwondingen. Denk daarnaast bijvoorbeeld aan toegenomen slijtage. Mogelijk zijn in de toekomst ook nog medische behandelingen nodig. In die gevallen is het aan te raden een voorbehoud op te nemen bij de afwikkeling. Schade die na de eindregeling onstaat, wordt dan mogelijk toch vergoed.

letselschade, gratis letselschade advocaat

5 tips

Wat kunt u doen als u letselschade oploopt:

 1. Zoek medische hulp. Hiermee legt u vast welke verwondingen en klachten u opliep. Medische behandeling is belangrijk voor uw bewijs.
 2. Leg bewijs vast. Degene die eist die bewijst. Als eisende partij met letselschade moet u de aansprakelijkheid voor het ongeval aantonen. Ook moet u aantonen welk letsel u heeft opgelopen en dat dit komt door het ongeval. Tenslotte bewijst u dat de schade komt door de verwondingen. Leg bewijs zo snel mogelijk na het ongeval vast.
 3. Schakel juridische hulp in. Het regelen van letselschade kent veel valkuilen. Doe daarom altijd een beroep op juridische bijstand. Zorg er voor dat de letselschade-expert lid is van de Vereniging van Letselschade Advocaten, het NIVRE en/of het Register Letselschade.
 4. Onderteken nooit zomaar een overeenkomst. Voordat u een overeenkomst tekent met de aansprakelijke partij, is het verstandig de overeenkoms inhoudelijk te laten controleren.
 5. Wacht niet te lang. Het is belangrijk bij letselschaderegeling direct te kunnen vertrouwen op een deskundige belangenbehartiger. De letselschade-expert kan u direct adviseren wat wel of niet te doen. Wacht dus niet te lang en schakel juridische hulp in.

Procederen bij letselschade

In de meeste letselschadezaken komen de partijen onderling tot een regeling. Dit noemen we een minnelijke regeling. Partijen leggen hun afspraken vast in een vaststellingsovereenkomst. Slechts in enkele gevallen oordeelt een rechter over een letselschadezaak. Daarvoor is de rechtsbijstand van een advocaat nodig. De volgende procedures komen voor in letselschadezaken:

In een kort geding en een deelgeschilprocedurede beoordeelt de rechtbank niet de gehele letselschadezaak. Vaak komen er maar één of enkele aspecten aan de orde. Bijvoorbeeld een deelgeschil over de aansprakelijkheid of een kort geding over een voorschot op de schadevergoeding.

Letselschade, gratis letselschade advocaat

Heeft u geen rechtsbijstandverzekering?

Ook als u geen rechtsbijstandsverzekering heeft afgesloten kunnen wij u toch kosteloos bijstaan. Bent u wel verzekerd? Ook dan kunnen wij u met behoud van dekking helpen. Onze hulp bij letselschade kost u vrijwel altijd niets! In de wet staat namelijk dat de aansprakelijke verzekeraar de kosten van een letselschade advocaat vergoedt. U heeft recht op gratis deskundige bijstand!

Gratis hulp bij letselschade

Het is goed om te weten dat het inschakelen van juridische hulp bij letselschade bijna altijd gratis is. Wettelijk gezien moet de aansprakelijke partij de kosten vergoeden van de ingeschakelde letselschadespecialist. U betaalt ook geen eigen bijdrage of eigen risico.

Heeft u vragen? Bel dan gratis ons landelijk nummer 0800 44 55 000. U ontvangt direct advies. Of stuur een e-mail naar info@hijink.com. Ook kunt u hieronder uw gegevens achterlaten zodat wij u kunnen bellen.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Op werkdagen bellen wij u binnen 15 minuten.

  Klanten aan het woord

  Mw. W. de Waard, Arnhem:

  Mijn letselschade zaak dreigde door toedoen van verzekeraar steeds weer vast te lopen. Dankzij de deskundigheid en inzet van HIJINK Advocaten werd een goede afwikkeling bereikt.

  dhr. Jos Pluijmaekers, Houten:

  In 2002 liep mijn 2- jarige dochter, Sarah, ernstig hersenletsel op door een auto-ongeval met als gevolg dat ze de rest van haar leven afhankelijk van begeleiding zal zijn. Het waren en zijn moeilijke tijden met als lichtpunt dat mijn en Sarah’s financiële belangen behartigt worden door Oscar Hijink en zijn team van Hijink Letselschade Advocaten. De warme menselijke benadering,de zorgvuldigheid en deskundigheid, de steun en betrokkenheid met ons gezin, het heeft er allemaal aan bij gedragen dat wij financieel niet kopje onder zijn gegaan en dat Sarah voor de rest van haar leven financieel geen zorgen heeft. Dit draagt er mede aan bij dat zij ondanks haar blijvende beperkingen een goed toekomstperspectief heeft.

  dhr. Wim Heurneman, Doetinchem:

  Het was voor mij een bijzondere prettige ervaring dat men de nasleep van het ongeval van mij overnam en behartigde. De vakmensen van Hijink Advocaten hebben dit voor mij op een uitstekende wijze gedaan in  de moeilijke tijd na het ongeval. Het gaf me de rust om me volledig te concentreren op m’n herstel en me niet druk te maken over (vervelende) nasleepzaken! Tactvol en deskundig was de benadering, aan alles werd gedacht. Het heeft zeker bijgedragen aan een snel herstel. Na anderhalf jaar weer een ongeval; ook dit werd snel en vakkundig behartigd. Ik vond dit erg bijzonder; een ongekende hulp en nog gratis ook !! Ten slotte; Ik zal Hijink Advocaten aan anderen aanbevelen om hun belangen te laten behartigen. In goede gezondheid.