Veel voorkomend is whiplash letsel na een achteraanrijding bij het stoplicht, ook wel kop-straat botsing.

Bent u van achteren aangereden, heeft u door een kop-staartbotsing whiplashklachten opgelopen, laat u dan bijstaan door een letselschadespecialist of letselschade advocaat.

Whiplash letsel na aanrijding

Hoewel whiplash letsel op verschillende manieren kan ontstaan door een ongeluk, komen whiplashklachten het meest voor na een achteraanrijding. Vaak gebeurt de kop-staartaanrijding bij stilstand het stoplicht, file of zebrapad. Whiplash is een door een ongeval veroorzaakte heftige slingerbeweging van het hoofd ten opzichte van de romp.

Direct advies bij Whiplash? Wij bellen u direct! Bel gratis 0800-4455000 of laat onderstaand een terugbel verzoek achter. Op werkdagen bellen wij u binnen 15 minuten

Uw naam
Uw telefoonnummer
Uw e-mailadres

Als gevolg van een whiplash-ongeval kunnen beschadigingen optreden in de halswervelkolom, de halsstructuur , in het aangezicht en in het halsruggenmerg en de hersenen.

De klachten die u door een whiplash kunt ondervinden zijn:
– Pijn aan het hoofd, nek, schouders en de rug;
– Concentratieproblemen;
– Vermoeidheid;
– Duizeligheid;
– Vergeetachtigheid.

Whiplashletsel

De whiplashklachten bestaan vaak uit nekpijn, pijn aan de schouders soms met uitstraling naar de armen en handen, hoofdpijn, geheugenproblemen en concentratiestoornissen. Veel gebruikte benamingen voor whiplash zijn:  nekverrekking, nektrauma, post whiplash letsel, acceleratie- of deceleratietrauma of syndroom, whiplash-injury, whiplash trauma, PWS of whiplash assiociated disorder.

Bij een achteraanrijding maakt uw hoofd ten opzichte van het lichaam een slingerbeweging van achteren naar voren. Door deze slingerbeweging worden de spieren, pezen en wervels in de nek zwaar belast, wat het whiplashletsel tot gevolg kan hebben. Door de slinger die het hoofd maakt worden de banden en spieren die de wervels op hun plaats houden overstrekt. Soms ontstaan er scheurtjes in banden of spieren of breuken in nekwervels

Van het whiplashletsel na een botsing van achteren kunt u lang last hebben. Maar gelukkig zien wij ook vaak dat de whiplashklachten in de loop der tijd verminderen.

Bij een achteraanrijding kan het goed zijn dat u in eerste instantie niet of nauwelijks nekklachten had en dat de whiplashklachten toenemen in de dagen na de aanrijding. Het is belangrijk bij nekklachten, hoofdpijnklachten of andere klachten na een ongeluk, hiervan melding te maken bij de huisarts. De huisarts kan u dan medicatie voorschrijven, rust adviseren of voor de zekerheid een röntgenfoto laten maken van de nekwervels.

Nekklachten melden bij huisarts

Deze eerste melding van de nekklachten is niet alleen belangrijk voor een adequate medische behandeling, maar ook voor het vastleggen van de whiplashklachten in uw medisch dossier. Als u dan aanspraak maakt op een schadevergoeding, kunt u in de letselschadeprocedure later aantonen dat de whiplashklachten na het ongeval zijn ontstaan. In de letselschadezaak zult u moeten aantonen dat de nekklachten of het whiplashletsel is veroorzaakt door de aanrijding.

De huisarts of de EHBO zal uw nekklachten altijd goed onderzoeken. Soms wordt bij whiplashklachten besloten om een röntgenfoto, CT-scan of MRI te maken. Het whiplashletsel kan hierop niet worden vastgelegd, wel kan worden uitgesloten dat er sprake is van andere letsels als botbreuken of andere beschadigingen. Het goed laten onderzoeken van de nekklachten en uitsluiten van andere letsels is weer belangrijk voor de medische behandeling.

De behandeling van de nekklachten of het whiplashletsel verschilt per letselslachtoffer. Soms is medicatie en een korte rustperiode voldoende, maar ook komt het voor dat langdurige behandelingen en revalidatie noodzakelijk is voordat de whiplashklachten verminderen.

Schadevergoeding claimen bij whiplash

Als u whiplashletsel heeft opgelopen na een aanrijding dan kan het zijn dat u recht heeft op een schadevergoeding. Vaak is het zo dat de achterop rijdende auto aansprakelijk is voor het ontstaan van de schade en de whiplashklachten.

De whiplashklachten kunnen zeer ernstig zijn en lang aanhouden, waardoor u veel schade oploopt. Deze letselschade kan worden verhaald op de aansprakelijke partij die achterop is gereden. Als u zelf een schadeverzekering inzittenden heeft gesloten of als u passagier was, kunt u de letselschade door whiplashklachten verhalen op uw eigen verzekeraar of die van de bestuurder.

De whiplashklachten kunnen leiden tot arbeidsongeschiktheid voor korte of lagere periode. De schadevergoeding bij whiplash kan bestaan uit verminderd inkomen, een vergoeding van de hulp in de huishouding, tuinman, medische kosten enzovoort. Het is altijd te adviseren u bij het claimen van een schadevergoeding door een whiplash te laten bijstaan door een ervaren letselschadespecialist of letselschade advocaat.

Schadeposten bij whiplash zijn bijvoorbeeld:

  • medische kosten zoals fysiotherapie, medicijnen, hulpmiddelen en het eigen risico zorgverzekering;
  • reiskosten;
  • verzorgingskosten;
  • huishoudelijke taken, tuinonderhoud;
  • verlies aan arbeidsvermogen;
  • smartengeld.

Aansprakelijkheid whiplash na achteraanrijding

Bij een kop-staartbotsing of een achteraanrijding is het voertuig dat achterop rijdt vrijwel altijd aansprakelijk. Of het nu gaat op een botsing bij stilstand voor het stoplicht, een kop-staartbotsing in de file of een aanrijding omdat er hard geremd moest worden, de achterop rijder is vrijwel altijd schuld en aansprakelijk voor het ongeluk.

Op het moment dat bij een achter aanrijding iemand anders schuldig of aansprakelijk is, is bij wet geregeld dat de aansprakelijke partij uw letselschade moet vergoeden. U heeft dan recht op een schadevergoeding voor het whiplash letsel. Vaak is het de verzekeraar van de achterop rijdende automobilist die de schadevergoeding wegens de whiplashklachten vergoedt.

 

Naast schadeposten als verlies aan inkomen, hulp in de huishouding, tuinhulp, reiskosten en smartengeld, worden ook de kosten van juridische bijstand vergoed. Dit zijn de kosten die de letselschadespecialist of letseladvocaat maakt om u te adviseren

Aantonen whiplashklachten

Een veel voorkomende discussie tussen het slachtoffer met whiplashletsel en de aansprakelijke verzekeraar is het verband tussen het ongeval en het ontstaan en lang aanhouden van de whiplashklachten. De gedupeerde met whiplashklachten stelt dat de klachten en beperkingen komen door die whiplash die is veroorzaakt door het verkeersongeluk, terwijl de verzekeraar stelt dat de whiplashklachten (ook) een andere oorsprong hebben dan de achteraanrijding en dat de nekklachten niet leiden tot de gestelde beperkingen. Het betreft dan in de kern een discussie over het causaal of oorzakelijk verband tussen de whiplashklachten met gestelde beperkingen en het verkeersongeluk. In beginsel moet het slachtoffer met het whiplashletsel aantonen dat de letselschade is veroorzaakt door het verkeersongeluk.

whiplash letsel schade na verkeersongeluk
whiplash letsel schade na verkeersongeluk

Bijkomend probleem hierbij is dat de whiplashklachten niet zijn vast te leggen op röntgenfoto’s, MRI of op andere wijze. Whiplashklachten zijn niet medisch objectiveerbaar. Ook zijn de whiplashklachten als moeheid, nekpijn, hoofdpijn, concentratiestoornissen, duizeligheid, geheugenproblemen e.d. klachten die ook vaak worden gezien bij andere medische aandoeningen. Om deze reden worden whiplashklachten geclaimd veroorzaakt te zijn door het verkeersongeluk met een hoge schadevergoeding kritisch benaderd door letselschade-experts van verzekeraars. In de discussie over het causaal verband tussen whiplashletsel, schadevergoding en het ongeluk, is de juridische rechtshulp van een letselschade advocaat of een letselschadespecialist of expert noodzakelijk.

Al deze klachten maakt de diagnose van een whiplash er niet eenvoudiger op. Laat u op tijd onderzoeken en laat de arts ook een dossier aanmaken van de whiplash klachten.

Van achteren aangereden en een whiplash letsel, wat nu?

Als u door een ongeluk whiplash letsel heeft opgelopen, zoek dan altijd rechtsbijstand van een ervaren letselschade advocaat of letselschadespecialist. U herkent deze aan het Keurmerk Letselschade, lidmaatschap van de vereniging van letselschade advocaten LSA of NIVRE. Onze letselschadespecialisten en letseladvocaten zijn lid van al deze kwaliteitsorganisaties en voldoen aan de hoogste criteria.

Bel voor een vrijblijvend letseladvies 0800-4455000 (landelijk). Ons rechtshulp bij letselschade is vrijwel altijd kosteloos.

Uw naam
Uw telefoonnummer
Uw e-mailadres