Whiplash letsel komt veel voor. De voornaamste oorzaak is een achteraanrijding, ook wel kop-staart botsing.

Bent u van achteren aangereden? Heeft u door een kop-staartbotsing whiplashklachten opgelopen? Laat u bijstaan door een letselschadespecialist of letselschade advocaat.

Wat is whiplash?

Wat is whiplash? Whiplash is een door een ongeval veroorzaakte heftige slingerbeweging van het hoofd ten opzichte van de romp.

Als gevolg van een ongeval kunnen beschadigingen optreden in de halswervelkolom, de halsstructuur, het aangezicht, het halsruggenmerg en de hersenen.

Whiplash letsel na aanrijding

Hoewel whiplash letsel op verschillende manieren kan ontstaan door een ongeluk, komen whiplashklachten het meest voor na een achteraanrijdingen/kop-staart botsingen. Vaak gebeurt de kop-staartaanrijding bij stilstand voor een stoplicht, file of zebrapad.

Whiplashklachten

De whiplashklachten bestaan vaak uit nekpijn, pijn aan de schouders soms met uitstraling naar de armen en handen, hoofdpijn, geheugenproblemen en concentratiestoornissen. Daarnaast kan oorsuizen, ofwel Tinnitus, onstaan bij een whiplash. Veel gebruikte benamingen voor whiplash zijn:  nekverrekking, nektrauma, post whiplash letsel, acceleratie- of deceleratietrauma of syndroom, whiplash-injury, whiplash trauma, PWS of whiplash assiociated disorder.

Bij een verkeersongeval door een achteraanrijding maakt uw hoofd ten opzichte van het lichaam een slingerbeweging van achteren naar voren. Door deze slingerbeweging worden de spieren, pezen en wervels in de nek zwaar belast, waardoor nektrauma ontstaat. Door de slinger die het hoofd maakt, worden de banden en spieren die de wervels op hun plaats houden overstrekt. Soms ontstaan er scheurtjes in banden of spieren of breuken in nekwervels.

Van een botsing van achteren kunt u lang last hebben. Gelukkig zien wij ook vaak dat de whiplashklachten in de loop der tijd verminderen.

Bij een achteraanrijding kan het goed zijn dat u in eerste instantie niet of nauwelijks nekklachten had. En de whiplashklachten toenemen in de dagen na de aanrijding. Het is belangrijk bij nekklachten, hoofdpijnklachten of andere klachten na een ongeluk, melding te doen bij uw huisarts. De huisarts kan u dan medicatie voorschrijven, rust adviseren of voor de zekerheid een röntgenfoto laten maken van de nekwervels.

whiplash letsel, whiplash klachten, whiplashklachten, klachten whiplash, whiplash vergoeding, letselschade whiplash, shiplash letselschade, schadevergoeding whiplash

Nekklachten melden bij huisarts

Deze eerste melding van nekklachten is niet alleen belangrijk voor een adequate medische behandeling, maar ook voor het vastleggen van het nektrauma in uw medisch dossier. Als u aanspraak maakt op een schadevergoeding, kunt u in de letselschadeprocedure aantonen dat de whiplashklachten na het ongeval zijn ontstaan. In de letselschadezaak zult u moeten aantonen dat de nekklachten zijn veroorzaakt door de aanrijding.

De huisarts of de eerste hulp afdeling van het ziekenhuis zal uw nekklachten altijd goed onderzoeken. Soms wordt bij whiplashklachten een röntgenfoto, CT-scan of MRI gemaakt. Het whiplash letsel kan hierop niet worden vastgelegd. Het is wel mogelijk letsel als botbreuken of andere beschadigingen uit te sluiten. HGoed onderzoek naar nekklachten en het uitsluiten van andere letsels is van belang voor de medische behandeling.

De behandeling van de nekklachten of het whiplash letsel verschilt per letselslachtoffer. Soms is medicatie en een korte rustperiode voldoende. In andere gevallen is langdurige behandeling en revalidatie noodzakelijk voordat de whiplashklachten verminderen.

Whiplash vergoeding

Als u whiplashletsel heeft opgelopen na een aanrijding dan kan het zijn dat u recht heeft op een schadevergoeding. Vaak is de achterop rijdende auto aansprakelijk is voor het ontstaan van de schade en de whiplashklachten.

De whiplashklachten kunnen zeer ernstig zijn en lang aanhouden, waardoor u veel schade oploopt. De letselschade kan worden verhaald op de aansprakelijke partij. De weggebruiker die achterop is gereden. Als u zelf een schadeverzekering inzittenden heeft gesloten of als u passagier was, kunt u een whiplash vergoeding verhalen op uw eigen verzekeraar of die van de bestuurder.

De nekklachten kunnen leiden tot arbeidsongeschiktheid voor korte of lagere periode. De letselschade die bij whiplash voor vergoeding in aanmerking komt, kan bestaan uit verminderd inkomen, een vergoeding van hulp in de huishouding, tuinman, medische kosten enzovoort. Het is altijd te adviseren u bij het eisen van een schadevergoeding voor whiplash letsel, te laten bijstaan door een ervaren letselschadespecialist of letselschade advocaat.

Schadeposten bij whiplash zijn bijvoorbeeld:

  • medische kosten zoals fysiotherapie, medicijnen, hulpmiddelen en het eigen risico zorgverzekering;
  • reiskosten;
  • verzorgingskosten;
  • huishoudelijke taken, tuinonderhoud;
  • verlies aan arbeidsvermogen;
  • smartengeld.

Aansprakelijkheid letselschade whiplash

Bij een kop-staartbotsing of een achteraanrijding is het voertuig dat achterop rijdt vrijwel altijd aansprakelijk. Of het nu gaat op een botsing bij stilstand voor het stoplicht, een kop-staartbotsing in de file of een aanrijding omdat er hard geremd moest worden, de achterop rijder is vrijwel altijd schuldig aan en aansprakelijk voor het ongeluk.

Op het moment dat bij een achter aanrijding iemand anders schuldig of aansprakelijk is, is bij wet geregeld dat de aansprakelijke partij uw letselschade moet vergoeden. U heeft dan recht op een schadevergoeding voor het whiplash letsel. Vaak is het de verzekeraar van de achterop rijdende automobilist die de schadevergoeding wegens de whiplashklachten vergoedt.

Naast schadeposten als verlies aan inkomen, hulp in de huishouding, tuinhulp, reiskosten en smartengeld, worden ook de kosten van juridische bijstand vergoed. Dit zijn de kosten die de letselschadespecialist of letseladvocaat maakt om u bij te staan en te adviseren.

whiplash, whiplash letselschade, whiplash klachten, whiplashklachten, whiplash vergoeding, whiplash letsel

Aantonen whiplash letsel

Een veel voorkomende discussie tussen het slachtoffer met whiplashletsel en de aansprakelijke verzekeraar is het verband tussen het ongeval en het ontstaan en aanhouden van de klachten. De gedupeerde met whiplash stelt dat de klachten en beperkingen komen door de whiplash die is veroorzaakt door het verkeersongeluk. De verzekeraar stelt dat de klachten (ook) een andere oorsprong hebben dan de achteraanrijding. Bovendien zouden de nekklachten niet leiden tot de gestelde beperkingen. Het betreft dan in de kern een discussie over het causaal of oorzakelijk verband tussen de whiplashklachten (met gestelde beperkingen) en het verkeersongeluk. In beginsel moet het slachtoffer met whiplash aantonen dat de letselschade is veroorzaakt door het verkeersongeluk.

Bijkomend probleem is dat de whiplashklachten niet zijn vast te leggen op röntgenfoto’s, een MRI of op andere wijze. De klachten zijn daardoor niet medisch objectiveerbaar. Ook zijn klachten als moeheid, nekpijn, hoofdpijn, concentratiestoornissen, duizeligheid, geheugenproblemen e.d. klachten die ook vaak worden gezien bij andere medische aandoeningen. Om deze reden worden whiplashklachten waarvan wordt geclaimd dat deze veroorzaakt zijn door een verkeersongeluk en waarvan een hoge schadevergoeding valt te verwachten kritisch benaderd door letselschade-experts van verzekeraars. In de discussie over het causaal verband tussen whiplashletsel, schadevergoeding en het ongeluk, is de juridische rechtshulp van een letselschade advocaat of een letselschadespecialist of -expert noodzakelijk.

Al deze klachten maken de diagnose van een whiplash er niet eenvoudiger op. Laat u op tijd onderzoeken en laat de arts ook een dossier aanmaken van uw nektrauma.

Maak een afspraak

Als u door een ongeluk een whiplash heeft opgelopen, zoek dan altijd rechtsbijstand van een ervaren letselschade advocaat of letselschadespecialist. U herkent deze aan het Keurmerk Letselschade, lidmaatschap van de vereniging van letselschade advocaten LSA of NIVRE lidmaatschap. Onze letselschadespecialisten en letseladvocaten zijn lid van al deze kwaliteitsorganisaties en voldoen aan de hoogste criteria.

Bel voor een vrijblijvend letseladvies 0800-4455000 (landelijk). Onze rechtshulp bij letselschade is vrijwel altijd kosteloos.

Uw naam
Uw telefoonnummer
Uw e-mailadres