U wilt advies over wat algemene leverings-voorwaarden voor u kunnen betekenen. Als u onderstaand uw gegevens invult, nemen wij binnen één werkdag contact met u op en krijgt u advies over algemene voorwaarden.

Natuurlijk kunt u ons ook telefonisch bereiken. Bel gratis ons landelijk nummer 0800 44 55 000.

Uw naam
Uw telefoonnummer
Uw e-mailadres
Algemene leverings-voorwaarden
Algemene leveringsvoorwaarden

Advies over algemene leverings-voorwaarden

Hijink Advocaten heeft juristen en advocaten gespecialiseerd in ondernemingsrecht en wij helpen u graag bij het opstellen van algemene voorwaarden.

Algemene leveringsvoorwaarden zijn bepalingen die schriftelijk zijn vastgelegd. Daarin worden standaard voorwaarden opgenomen die de opsteller graag wil toepassen bij het sluiten van een overeenkomst. Algemene voorwaarden maken uniforme overeenkomsten mogelijk en voorkomen uitgebreide onderhandelingen om een onderhandeling te sluiten en geschillen over de uitvoering van een overeenkomst. Bij een geschil zal het in veel gevallen mogelijk zijn te verwijzen naar de algemene voorwaarden. De overeenkomst waarbij de algemen voorwaarden van toepassing zijn, kan worden afgesloten tussen ondernemers onderling of tussen ondernemers en consumenten. De bepalingen in de voorwaarden kunnen gaan over de garantie, aansprakelijkheid, bedenkingstermijnen, de manier van betalen of bijvoorbeeld hoe u een klacht moet indienen. Als u eenmaal uw voorwaarden hebt opgesteld, hoeft u deze niet elke keer met uw klanten door te nemen.

Wanneer zijn algemene voorwaarden van toepassing

U heeft alleen wat aan uw Algemene voorwaarden als deze ook van toepassing zijn op een overeenkomst. Over het algemeen zijn de algemene voorwaarden van toepassing als dit is overeengekomen en de wederpartij redelijkerwijs  kennis heeft kunnen nemen van de algemene voorwaarden. Over het algemeen geldt dat u de voorwaarden ter hand moet stellen. Indien ter hand stelling niet mogelijk is kunt u verwijzen naar een vindplaats, bijvoorbeeld bij de kvk of de rechtbank of deze electronisch toezenden. Indien u verwijst naar een vindplek vermeldt u er dan bij dat de algemene voorwaarden op verzoek worden toegezonden. Over het algemeen is terhandstelling en eventueel ondertekening door uw wederpartij verstandig.

Als er op een overeenkomst algemene voorwaarden van toepassing zijn, kunnen specifieke regels uit de algemene voorwaarden alsnog buiten toepassing zijn of worden verklaard. Voor kleine ondernemers geldt dat onder omstandigheden een beroep kan worden gedaan op de reflexwerking van het consumentenrecht. De ondernemer wordt dan voor die overeenkomst beschermt als zijnde een consument. Reflexwerking is echter beperkt en geldt in ieder geval niet binnen de branche waarin de kleinde ondernemer werkzaam is. Het is derhalve altijd verstandig om u bij een beroep van een wederpartij op algemene voorwaarden goed te laten voorlichten.

Waarom algemene voorwaarden opstellen?

Met algemene leverings-voorwaarden is het direct duidelijk welke rechten en plichten u en uw klant hebben. De zogenaamde ‘kleine lettertjes’ besparen u een hoop tijd. Uw klanten weten precies waar ze aan toe zijn. Algemene voorwaarden kunnen de risico’s die u als ondernemer loopt verkleinen. Belangrijke punten die in algemene voorwaarden kunnen staan zijn:

Aansprakelijkheid.

Als ondernemer kunt u in principe aansprakelijk worden gesteld voor alle directe en indirecte schade. U mag weliswaar nooit uw gehele aansprakelijkheid uitsluiten, maar u kunt de aansprakelijkheid beperken via uw voorwaarden.

Betalingstermijn.

De wettelijke betalingstermijn voor facturen is 30 dagen. Wilt u een kortere betalingstermijn voor uw facturen dan moet u dit expliciet afgesproken hebben in uw algemene voorwaarden of in een contract. Ook is het mogelijk om de betalingstermijn te verlengen.

Garantie. 

Als u verkoopt aan consumenten, dan mogen de algemene voorwaarden de wettelijke garanties die een klant heeft niet aantasten. Dit ligt anders bij verkoop aan ondernemers, dan hebben partijen een grotere contractsvrijheid.

Eigendomsvoorbehoud.

Door het opnemen van eigendomsvoorbehoud kunt u als ondernemer ervoor zorgen dat u het eigendom over de door u geleverde zaak behoudt. Dit zorgt ervoor dat u als eigenaar het recht heeft om de zaak terug te vorderen, zolang uw factuur niet wordt betaald. Het werkt ook als uw wederpartij failliet gaat. Uw vordering valt dan niet in de boedel, maar u kunt de door u geleverde goederen gewoon terug krijgen. Eigendomsvoorbehouden geven u als ondernemer derhalve zekerheid.

Algemene leveringsvoorwaarden opstellen door Hijink Advocaten

Zorg ervoor dat u uw algemene voorwaarden één keer goed opstelt. Het beperkt de risico’s die u loopt als ondernemer. Als er een keer iets aan de hand is, bent u blij dat u ze heeft. Laat ze wel jaarlijks een keer nakijken of alles nog up-to date is. Het opstellen van algemene voorwaarden kan op verschillende manieren. U kunt ze zelf opstellen of u kunt gebruik maken van diverse modellen. Zorg er in ieder geval voor dat u de voorwaarden opstelt die bij uw bedrijf passen en dat de voorwaarden goed leesbaar (begrijpelijk) zijn. De specialisten van Hijink Advocaten staan u graag bij en kunnen u adviseren over gebruikelijke voorwaarden in uw branche en voor uw bedrijf, hoe u zorgt dat algemene voorwaarden van toepassing zijn op door u gesloten overeenkomsten en eventueel de algemene voorwaarden voor u opstellen.

Algemene leverings-voorwaarden deponeren

Uw algemene voorwaarden kunt u deponeren bij de Kamer van Koophandel of bij de Rechtbank. Dat is geen verplichting, maar kan wel handig zijn. Op deze manier zijn ze opvraagbaar, hebben ze een sterkere bewijsfunctie en het komt professioneel over. Bovendien kan dit, indien u overeenkomsten electronisch sluit, een goede manier zijn om ze ter hand te stellen en dus om te zorgen dat uw algemene voorwaarden van toepassing zijn op een overeenkomst.

Contact

Wilt u algemene voorwaarden laten opstellem, nakijken, updaten of heeft u vragen over de toepasbaarheid of een ander geschil over de voorwaarden van een overeenkomst dan kunt u gratis en vrijblijvend bellen met 0800-44 55 000. Als u onderstaand formulier invuld, nemen wij contact met u op. Wij  kunnen u vraak direct de juiste richting op wijzen.

Uw naam
Uw telefoonnummer
Uw e-mailadres