Letselschade

Heftruck ongeval

Als u letsel oploopt bij een heftruck ongeval heeft u vrijwel altijd recht op een schadevergoeding van uw werkgever. De aansprakelijkheid van de werkgever bij een heftruck ongeluk kan gebaseerd worden op de zorgplicht van de werkgever of op de aansprakelijkheid van de werkgever voor het handelen van ondergeschikten.

De schade van een ongeval bestaat ook uit de kosten die u maakt om een schadevergoeding te krijgen. De kosten van een letselschade advocaat worden rechtsreeks in rekening gebracht bij de aansprakelijke partij. Het inschakelen van een letselschade advocaat na een heftruck ongeval is daarom kosteloos.

Ongeval met een heftruck

Op de werkvloer gebeuren regelmatig ongevallen met een heftruck. De meest voorkomende heftruck ongevallen zijn:

 • Een aanrijding tussen een heftruck en een voetganger;
 • Een ongeval van de bestuurder. Bijvoorbeeld door slecht onderhoud of als een heftruck uit balans raakt op een laadplatform of laadklep;
 • Ongevallen door een instabiele en vallende lading;
 • Een val van hoogte. Heftrucks worden regelmatig als hoogwerker ingezet. Het vallen van de heftruckvorken is een reëel risico;
 • Beknelling, ofwel crush letsel, waarbij mensen vast komen te zitten tussen een heftruck en een ander object of beknelling door de bewegende delen van een heftruck.
heftruck ongeval, heftruckongeval, ongeval met heftruck, gheftruck ongeluk, schadevergoeding heftruck ongeval, aansprakelijkheid heftruck ongeval, letsel, ongeluk heftruck zonder certificaat,

Zorgplicht werkgever

Er zijn veel risico volle banen. De werkgever heeft een zorgplicht voor de veiligheid en gezondheid van zijn werknemers. Deze zorgplicht is opgenomen in artikel 7:658 BW. De zorgplicht omvat:

 • Het geven van duidelijke werkinstructies en veiligheidsinstructies;
 • Toezicht houden op de naleving van deze instructies;
 • Zorgdragen voor een veilige werkomgeving;
 • Het afsluiten van een verzekering, zodat werknemers met letsel hun schade vergoed krijgen.

Voor het werken met een heftruck betekent dit onder andere dat de werkgever zorgt dat heftrucks goed onderhouden worden. De werkgever moet zorgen dat zijn werknemers over voldoende kennis beschikken om veilig te werken. Bijscholing van werknemers kan verplicht zijn.

Aansprakelijkheid heftruck ongeval

De werkgever is in de meeste gevallen aansprakelijk voor een heftruck ongeval.

Een uitzondering op de aansprakelijkheid van de werkgever voor een ongeval met een heftruck bestaat als een werknemer bewust roekeloos is en een ongeval veroorzaakt. De bewijslast voor bewuste roekeloosheid ligt bij de werkgever. Aantonen dat een werknemer bewust roekeloos is, is zeer lastig. Een beroep op deze uitsluitingsgrond voor aansprakelijkheid wordt dan ook niet vaak aangenomen.

De aansprakelijkheid van de werkgever kan ook gebaseerd zijn op artikel 6:170 BW. Dit artikel bepaalt dat de werkgever aansprakelijk is voor fouten van ondergeschikten. Een voorbeeld is de werknemer die een andere werknemer aanrijdt met een heftruck. De aangereden werknemer kan de werkgever aansprakelijk stellen voor het handelen van deze collega (ondergeschikte van zijn werkgever).

Ongeval heftruck zonder certificaat

Soms is er even geen gecertificeerde heftruckchauffeur in de buurt. Even op de heftruck stappen is dan verleidelijk. Dit kan met of zonder medeweten van de werkgever gebeuren. Ook is het mogelijk dat de werkgever expliciet de opdracht geeft. Ook als een heftruck zonder certificaat wordt bestuurd, is de werkgever meestal aansprakelijk voor de schade van een heftruckongeval.

Heftruckongevallen in cijfers

Jaarlijks gebeuren ongeveer 1700 ongevallen met een heftruck. Ongeveer 150 ongevallen worden als ernstige arbeidsongeval gemeld bij de Inspectie SWZ. Werkgevers zijn verplicht om arbeidsongevallen te melden waarbij een ziekenhuis opname noodzakelijk is, waarbij blijvend letsel ontstaat of als er iemand komt te overlijden.

Bij deze ernstige ongevallen komen jaarlijks gemiddeld 5 personen te overlijden. Ongeveer 40 slachtoffers lopen blijvend letsel op bij een heftruck ongeluk. Helaas komen heftruck ongevallen dus veel voor en kunnen de gevolgen ernstig zijn. Aandacht voor veilig werken met een heftruck is dan ook belangrijk.

Schadevergoeding heftruck ongeval

De letselschadevergoeding bij een heftruck ongeval bestaat uit alle kosten, gemiste inkomsten en een vergoeding voor immateriële schade. Vaak zijn er meer schadeposten dan u denkt. Denk bijvoorbeeld aan reiskosten van en naar het ziekenhuis of een fysiotherapeut, parkeerkosten of een vergoeding voor verblijf in een ziekenhuis of revalidatiecentrum. Ook kosten voor hulp in de huishouding, het uitlaten van uw hond, extra kinderopvang of woningaanpassingen vergoedt de aansprakelijke partij.

Voor uw immateriële schade krijgt u smartengeld.

Smartengeld heftruck ongeval

De toekenning van smartengeld is altijd persoonlijk en onder andere afhankelijk van de ernst van een ongeval, het herstelproces en de blijvende gevolgen van een ongeval. Voor het berekenen van smartengeld kijken we naar smartengeldbedragen die in het verleden zijn toegekend. Onze letselschade advocaten kunnen u een indicatie geven van uw persoonlijke aanspraak op smartengeld na een ongeval met een heftruck.

Juridische hulp bij letselschade

Bij het claimen van letselschade gaan onze specialisten zorgvuldig te werk. Dit betekent niet alleen dat al uw schade in beeld wordt gebracht en onderbouwd met bewijs, maar ook dat rekening wordt gehouden met al uw belangen. Bij een arbeidsongeval speelt de verhouding tussen werknemer en werkgever vaak een rol. De verhouding moet goed blijven. Wij houden hier rekening mee bij het claimen van uw letselschade.

Wij zijn benieuwd wat u is overkomen. Het advies van een letselschade advocaat is belangrijk bij het succesvol verhalen van letselschade. Bel 0800 – 44 55 000, stuur een e-mail naar info@hijink.com of gebruik het onderstaande contactformulier voor het maken van een afspraak of om uw situatie vrijblijvend te bespreken. Ook voor vragen over onze dienstverlening staan wij u graag te woord.

Contact

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Onze specialisten

  mr. drs. E.S.M. Timmermans
  mr. O.A.M. Hijink
  mr. R. Bockhoven
  mr. M.A. Visser
  mr. E.G.M. Driessen
  mr. M.K. Herngreen

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief