Letselschade

Voetganger aangereden

Hoe zit het met de aansprakelijkheid als een voetganger is aangereden. Een aangereden voetganger heeft een bijzonder positie. Bij aanrijding door een motorvoertuig bestaat altijd recht op een schadevergoeding. Bent u als voetganger aangereden door een fietser dan beoordelen we de aansprakelijkheid aan de hand van de verkeersregels.

De wqet beschermt voetgangers worden (net als fietsers) tegen schade in het verkeer. In artikel 185 Wegenverkeerswet zijn speciale aansprakelijkheidsregels opgenomen voor voetgangers en fietsers. De gedachte is dat fietsers en voetgangers bij een aanrijding meer risico lopen op zware verwondingen door de massa van een motorvoertuig. Bovendien geldt voor motorvoertuigen een verzekeringsplicht. Niet de bestuurder maar diens verzekraar betaalt de schade.

Als u als voetganger wordt aangereden door een fietser worden beide verkeersdeelnemers als gelijkwaardig gezien.

Voetganger aangereden door auto

De voetganger aangereden door een auto krijgt minimaal 50% van zijn schade vergoed. Ook als de aanrijding geheel de schuld van de voetganger is. De aansprakelijkheid van een automobilist die een voetganger aanrijdt is slechts uitgesloten als er sprake is van overmacht. Er is sprake van overmacht als de (eventuele) fout van de andere weggebruiker zo onvoorzienbaar is dat de automobilist hiermee geen rekening hoefde te houden. De automobilist moet bewijzen dat hem geen enkel verwijt kan worden gemaakt. Dit bewijs is lastig te leveren. Fietsen zonder licht, fietsen op de verkeerde weghelft, door rood fietsen en een groot aantal ander verkeersovertredingen die fietsers maken, zijn voorzienbaar. In de praktijk betaalt de bestuurder van een auto in de meeste gevallen de schade.

Bij de beoordeling van aansprakelijkheid is altijd een billijkheidscorrectie mogelijk. In dat geval wordt afgeweken van de normale aansprakelijkheidsregels, omdat de hantering en uitkomst onredelijk is. Een reden om een billijkheidscorrectie toe te passen kan ook de aanwezigheid van een verzekeraar zijn. Veelal wordt een billijkheidscorrectie toegepast in het voordeel van de aangereden voetganger. De voetganger zal de meeste schade hebben geleden en kan deze mogelijk niet vergoed krijgen van een eigen verzekeraar. Daarom is het redelijk dat de (verzekeraar van de) automobilist de schade betaalt.

voetganger aangereden, aangereden voetganger, voetganger aangereden door auto, voetganger aangereden door fietser, voetganger aangereden op zebrapad, voetganger aangereden op fietspad, aanrijding voetganger door auto, letselschade aangereden voetganger, schadevergoeding aangereden voetganger

Voetganger jonger dan 14 jaar aangereden door auto

Een persoon jonger dan 14 jaar die te voet deelneemt aan het verkeer krijgt bij een aanrijding door een auto 100% van zijn schade vergoed. De automobilist die een voetganger jonger dan 14 jaar aanrijdt, kan de aansprakelijkheid alleen afwijzen als de aanrijding opzettelijk is veroorzaakt. De automobilist draagt de bewijslast dat het kind jonger dan 14 de aanrijding opzettelijk veroorzaakte. In de praktijk is het zeer lastig dit bewijs te leveren. In de meeste gevallen wordt gewoon de aansprakelijkheid vastgesteld van de automobilist die een voetganger jonger dan 14 jaar aanrijdt.

Als een kind zomaar de weg op loopt en hierdoor een aanrijding ontstaat, betaalt een automobilist gewoon de schade. Dat u geen rekening hoefde te houden met het overstekende kind en het kind niet kon zien aankomen, is daarbij niet van belang.

Voetganger aangereden door fietser

Bij een aanrijding tussen een voetganger en fietser wordt geen van beide verkeersdeelnemers beschermd. Voetgangers en fietsers zijn gelijkwaardige verkeerdeelnemers. We beoordelden de aansprakelijkheid in dat geval aan de hand van de normale verkeersregels en de over en weer gemaakte verkeersfouten.

Voetganger aangereden op zebrapad

De voetganger die een zebrapad oversteekt heeft voorrang. Als een voetganger wordt aangereden op een zebrapad is de aansprakelijkheid in de meeste gevallen direct duidelijk. De voetganger op het zebrapad had voorrang en kan dus zijn (volledige) schade vergoed krijgen.

Als de aanrijding op het zebrapad plaatsvond met een motorvoertuig, zoals een auto, bestaat er als de aanrijder doorrijdt mogelijk aanspraak op een vergoeding van schade door het Waarborgfonds Motorverkeer. Deze instantie betaalt schade die onbekende en onverzekerde automobilisten veroorzaken.

Voetganger aangereden op fietspad

Bij aanwezigheid van een trottoir/ of voetpad mag een voetganger geen gebruik maken van het fietspad. Het lopen op een fietspad waar ook een trottoir of voetpad aanwezig is, is een verkeersfout. Bij de beoordeling van de aansprakelijkheid houden we rekening met deze verkeersfout. Dit betreft natuurlijk alleen het gebruik maken van het fietspad om over te lopen en niet het oversteken van een fietspad als voetganger. In dat geval zal voor de aansprakelijkheid naar de voorrangsregels gekeken worden.

Tips bij aanrijding als voetganger

Aansprakelijkheid moet in veel gevallen worden afgedwongen. Gelijk hebben is iets anders dan gelijk krijgen. Denk daarom altijd aan uw bewijspositie. Zorg dat u kunt aantonen hoe een ongeval plaatsvond. Noteer de namen van getuigen. Maak foto’s van de situatie ter plaatse. Schakel eventueel de politie in zodat een process verbaal wordt opgemaakt. Bezoek een huisarts om uw letsel te laten behandelen en vast te leggen.

Overleg en advies

Aansprakelijkheid en schadevergoeding zijn ingewikkeld. Als aangereden voetganger staat u vaak tegenover de verzekeraar van een automobilist. In dit oneerlijke gevecht kunt u alle hulp gebruiken. Het advies van een ervaren en deskundige advocaat kan doorslaggevend zijn. Bel voor advies en juridische bijstand naar 0800-4455000, stuur een e-mail naar info@hijink.com of maak gebruik van het onderstaande contactformulier.

Relevante informatie

Fietser aangereden | Aanrijding tegen stilstaande auto | Smartengeld voor aangereden fietser

Contact

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Onze specialisten

  mr. drs. E.S.M. Timmermans
  mr. O.A.M. Hijink
  mr. R. Bockhoven
  mr. M.P.H. van Maanen Winters
  mr. M.A. Visser
  mr. E.G.M. Driessen
  mr. M.K. Herngreen

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief