Letselschade

Billijkheidscorrectie

Een billijkheidscorrectie is een aanpassing van de schadevergoedingsverplichting op grond van de redelijkheid. De veroorzaker betaalt een groter deel van de schade, omdat dit volgens de rechter eerlijker is. Als letselschade mede door eigen schuld ontstaat, blijft een deel van de schade voor het slachtoffer. Het slachtoffer krijgt in dat geval maar een gedeeltelijke of geen letselschadevergoeding. Als de uitkomst van het toepassen van eigen schuld onredelijk is, kan een billijkheidscorrectie worden toegepast.

De billijkheidscorrectie kan in het voor en het nadeel van het slachtoffer uitvallen. Een deel eigen schuld blijft buiten beschouwing. Of het deel van de schade dat het slachtoffer zelf betaalt, wordt groter. Het letselschade slachtoffer krijgt schade die door eigen handelen ontstaat dus alsnog vergoed of het slachtoffer draagt meer schade zelf dan hij of zij veroorzaakte.

Wees voorzichtig als een aansprakelijke verzekeraar een standpunt inneemt over de aansprakelijkheid. Er kan reden zijn voor een andere verdeling van de schade. Ga niet zomaar akkoord. Laat uw zaak door een deskundige beoordelen.

Billijkheidscorrectie

Billijkheidscorrectie in de wet

Eigen schuld staat in de wet in artikel 6:101 BW. Als de benadeelde schade mede zelf veroorzaakt, wordt de vergoedingsplicht verminderd door de schade naar evenredigheid over de veroorzaker en de slachtoffer te verdelen. Het slachtoffer is verantwoordelijk voor het gedeelte van de schade dat door eigen handelen ontstaat. De laatste zin van artikel 6:101 BW luidt:

‘met dien verstande dat een andere verdeling plaatsvindt of de vergoedingsplicht geheel vervalt of in stand blijft, indien de billijkheid dit wegens de uiteenlopende ernst van de gemaakte fouten of andere omstandigheden van het geval eist.

De herverdeling van de vergoedingsplicht op grond van de billijkheid noemen we een billijkheidscorrectie.

Wanneer passen we een billijkheidscorrectie toe?

Voor de vraag of recht bestaat op een billijkheidscorrectie bekijken we de (theoretische) uitkomst van de schadeverdeling. Wie veroorzaakte welk deel van de schade? Als we weten wie welk deel van de schade veroorzaakte, beoordelen we of het redelijk is om dit deel van de schade door die partij te laten betalen. Bij het toepassen van een billijkheidscorrectie kijken we onder andere naar de volgende factoren:

 • Ernst van de schade;
 • Aard en ernst van het letsel;
 • Of het slachtoffer of de aansprakelijke partij verzekerd is;
 • De persoon van het slachtoffer (leeftijd, kwetsbaarheid etc.);
 • De ernst van de over en weer gemaakte fouten;
 • De verwijtbaarheid van de fouten van partijen;
 • Betriebsgefahr (Dit is het inherente gevaar dat aan bepaalde activiteiten verbonden is. Het gebruik van een motorvoertuig brengt bijvoorbeeld altijd acceptatie van een zeker gevaar mee).

Voorbeelden billijkheidscorrectie

De eigen schuld van een automobilist is 25 % van de schade vanwege het niet dragen van een autogordel (dit noemen we gordelkorting). De aansprakelijke partij maakte echter meerdere verkeersfouten. Te hard rijden, geen richting aangeven en geen voorrang verlenen. Wegens de ernst van deze fouten wordt een billijkheidscorrectie toegepast. De eigen schuld wordt daarom gecorrigeerd naar 15%.

Een fietser verleent geen voorrang. Fietst de weg op en botst met een auto. De fietser heeft ernstig letsel. De auto heeft wat blikschade. De verdeling van de aansprakelijkheid is 50-50%. De automobilist kan zijn schade op zijn verzekeraar verhalen. De fietser zal de rest van zijn leven last ondervinden van het letsel en moet de helft van zijn eigen schade betalen. Deze uitkomst is niet redelijk. Met een billijkheidscorrectie wordt de schadevergoedingsplicht op 75 % vastgesteld. De fietser krijgt dus een groter deel van zijn schade vergoed.

Voor het toepassen van een billijkheidscorrectie zijn de omstandigheden van het geval altijd doorslaggevend. Laat u bij voorkeur bijstaan door een deskundige om de aansprakelijkheid te beoordelen.

Maak een afspraak

De hulp van een letselschade advocaat maakt voor u het verschil bij het krijgen van een schadevergoeding. Laat u bijstaan door een ervaren gespecialiseerde letselschade advocaat of jurist. Maak een afspraak. Bel 0800 – 44 55 000, stuur een e-mail naar info@hijink.com of gebruik het onderstaande contactformulier.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Onze specialisten

  mr. drs. E.S.M. Timmermans
  mr. O.A.M. Hijink
  mr. R. Bockhoven
  mr. M.A. Visser
  mr. E.G.M. Driessen
  mr. M.K. Herngreen

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief