Letselschade

Letselschade bouwongeval

Letselschade bouwongeval: werken in de bouw is risicovol. Ongelukken komen veel voor en hebben vaak een ernstige afloop. In de meeste gevallen heeft de gewonde werknemer na een bouwongeval recht op een schadevergoeding.

Het verhalen van letselschade na een bouwongeval is een specialistische bezigheid waar HIJINK Advocaten u in bij kan staan. Rechtshulp bij een letselschadeclaim is bovendien meestal helemaal gratis. Daarnaast houden wij altijd rekening met de band met uw werkgever. Zo weet u zeker dat u moeiteloos een rechtvaardige schadevergoeding krijgt.

Werkgever en inlener

De werkgever heeft een vergaande verplichting om de veiligheid van werknemers te garanderen. Dit noemen we de zorgplicht van de werkgever. Ook wordt de term goed werkgeverschap gebruikt. Van een goede werkgever wordt verwacht dat hij veiligheidsmaatregelen neemt om zijn werknemers te beschermen. Bij een ongeval op een bouwplaats is de werkgever in beginsel aansprakelijk. Ook indien u zich wederrechtelijk op een bouwplaats bevindt of indien er bijvoorbeeld sprake is van een ongeval met een hoogwerker in de openbare ruimte kan u schade voor vergoeding in aanmerking komen. Ook de inlener kan onder omstandigheden aansprakelijk zijn bij een bouwongeval. Na een ongeluk op een bouwplaats is het verstandig een deskundige de aansprakelijkheid te laten beoordelen.

Aansprakelijkheid werkgever bouwongeval

Indien de aansprakelijkheid voor een bouwongeval van de werkgever wordt aangenomen, moet hij vaak alle schade vergoeden. Eigen schuld van de werknemer is over het algemeen geen reden om een uitzondering op de (volledige) aansprakelijkheid van de werkgever aan te nemen. Gezien de zorgplicht van de werkgever zal het lastig zijn om de aansprakelijkheid van de hand te wijzen. De bewijslast betreffende de aansprakelijkheid rust op de werkgever.

Letselschade bouwongeval

Bouwongevallen zijn een veel voorkomende oorzaak van letselschade. In de bouwsector is het risico op ernstige ongevallen groot. Een bouwplaats is een plek waar veelal veel grote machines en veel personen gelijktijdig werkzaamheden verrichten. Daarnaast wordt in de bouw gewerkt met zware materialen. Ondanks een groot aantal veiligheidsvoorschriften en veiligheidsmaatregelen komt een ongeval op een bouwplaats veel voor. Ook ongevallen met de dood als gevolg komen helaas met enige regelmaat voor binnen de bouw. Werkgevers en werknemers in deze sector doen er goed aan persoonlijke en bedrijfsrisico’s zo goed mogelijk in beeld te brengen en te ondervangen.

Letselschade bouwongeval, smartengeld, bouwongeval, arbeidsongeval, verkeersongeval schadevergoeding, schadevergoeding verkeersongeval, schadevergoeding ongeluk, ongeval bouw, ongeluk schadevergoeding, verkeersongeval vergoeding, letselschade ongeluk, verkeersongeval schadevergoeding nijmegen, letselschade bouw, schadevergoeding verkeersongeluk, letselschadeadvocaat bouw, letselschade relatie, verkeersongeval schadevergoeding arnhem

Verhalen letselschade bouwongeval

Hijink Advocaten gaat altijd nauwkeurig te werk. Ons werk is om voor u een goed resultaat te bereiken. Teneinde ook in de toekomst een goede relatie met de werkgever te garanderen, houden wij bij het afhandelen van uw letselschade zaak altijd rekening met het voortbestaan van relaties en een prettige afhandeling voor alle partijen. Uiteraard staat uw belang voorop en kan een hardere opstelling of zelfs een procedure bij de rechtbank noodzakelijk zijn. Voor u is van belang dat u krijgt waar u recht op heeft, maar dat ook rekening wordt gehouden met uw toekomst.

Schade bouwongeval

Ook bij ongevallen op een bouwplaats is het berekenen van de schade werk voor specialisten. De totale schade is vaak samengesteld uit een groot aantal posten. U kunt denken aan:

 • Reiskosten (ziekenhuis, specialist);
 • Medische kosten;
 • Kosten voor huishoudelijke hulp;
 • Kosten wegens verlies aan zelfwerkzaamheid;
 • Gemist inkomen (bijvoorbeeld (zwarte) neveninkomsten, overwerk en pensioenschade);
 • Materiële schade ontstaan bij het ongeval (bijvoorbeeld een kapotte smartphone).
 • Smartengeld (vergoeding immateriële schade);

Bij de vaststelling van de letselschade zal ook immateriële schade aan de orde komen. Hiervoor kunt u smartengeld ontvangen. Deze vergoeding kan onder andere zien op een vergoeding voor geleden pijn of voor gederfde levensvreugde.

letselschade bouwongeval,smartengeld, bouwongeval, letselschade, verkeersongeval schadevergoeding, schadevergoeding verkeersongeval, schadevergoeding ongeluk, ongeval bouw, ongeluk schadevergoeding, verkeersongeval vergoeding, letselschade ongeluk, verkeersongeval schadevergoeding nijmegen, letselschade bouw, schadevergoeding verkeersongeluk, letselschadeadvocaat bouw, letselschade relatie, verkeersongeval schadevergoeding arnhem

Advies letseladvocaat

HIJINK Advocaten beschikt over een grote mate van kennis over en ervaring met letselschade bij bouwongevallen. Onze schadeletsel advocaten en letselspecialisten voorzien u graag van letseladvies. Als u vragen heeft over een bouwongeval en vergoeding van opgelopen letselschade, neemt u dan vrijblijvend contact op met HIJINK letselschadeadvocaten. U kunt ons gratis bellen op 0800 – 44 55 000, een e-mail sturen naar info@hijink.com of het onderstaande contactformulier invullen..

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres Toelichting

  Onze specialisten

  mr. drs. E.S.M. Timmermans
  mr. O.A.M. Hijink
  mr. R. Bockhoven
  mr. M.P.H. van Maanen Winters
  mr. M.A. Visser
  mr. E.G.M. Driessen
  mr. M.K. Herngreen

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief