Letselschade bouwongeval: werken in de bouw is risicovol. Ongelukken komen veel voor en hebben vaak een ernstige afloop.

Het verhalen van (letsel)schade na een bouwongeval is een specialistische bezigheid waar Hijink Advocaten u in bij kan staan.

Letselschade bouwongeval

Logo Letselschade Advocaat, verkeersongeval schadevergoeding, schadevergoeding verkeersongeval, schadevergoeding ongeluk, ongeval bouw, ongeluk schadevergoeding, verkeersongeval vergoeding, letselschade ongeluk, verkeersongeval schadevergoeding nijmegen, letselschade bouw, schadevergoeding verkeersongeluk, letselschadeadvocaat bouw, letselschade relatie, verkeersongeval schadevergoeding arnhem

Bouwongevallen zijn een veel voorkomende oorzaak van letselschade. In de bouwsector is het risico op ernstige ongevallen groot. Een bouwplaats is een plek waar veelal veel grote machines en veel personen gelijktijdig werkzaamheden verrichten. Daarnaast wordt in de bouw gewerkt met zware materialen. Ondanks een groot aantal veiligheidsvoorschriften en veiligheidsmaatregelen komt een ongeval op een bouwplaats veel voor. Ook ongevallen met de dood als gevolg komen helaas met enige regelmaat voor binnen de bouw. Werkgevers en werknemers in deze sector doen er goed aan persoonlijke en bedrijfsrisico’s zo goed mogelijk in beeld te brengen en te ondervangen.

Werkgever en inlener

De werkgever heeft een vergaande verplichting om de veiligheid van werknemers te garanderen. Dit noemen we de zorgplicht van de werkgever. Ook wordt de term goed werkgeverschap gebruikt. Van een goede werkgever wordt verwacht dat hij veiligeheidsmaatregelen neemt om zijn werknemers te beschermen. Bij een ongeval op een bouwplaats is de werkgever in beginsel aansprakelijk. Ook indien u zich wederrechtelijk op een bouwplaats bevindt of indien er bijvoorbeeld sprake is van een ongeval met een hoogwerker in de openbare ruimte kan u schade voor vergoeding in aanmerking komen. Ook de inlener kan onder omstandigheden aansprakelijk zijn bij een bouwongeval. Na een ongeluk op een bouwplaats is het verstandig een deskundige de aansprakelijkheid te laten beoordelen.

Letselschade bouwongeval, smartengeld, bouwongeval, arbeidsongeval, verkeersongeval schadevergoeding, schadevergoeding verkeersongeval, schadevergoeding ongeluk, ongeval bouw, ongeluk schadevergoeding, verkeersongeval vergoeding, letselschade ongeluk, verkeersongeval schadevergoeding nijmegen, letselschade bouw, schadevergoeding verkeersongeluk, letselschadeadvocaat bouw, letselschade relatie, verkeersongeval schadevergoeding arnhem
Hijink letselschade bouwongevallen

Aansprakelijkheid werkgever bouwongeval

Indien de aansprakelijkheid voor een bouwongeval van de werkgever wordt aangenomen, moet hij vaak alle schade vergoeden. Eigenschuld van de werknemer is over het algemeen geen reden om een uitzondering op de (volledige) aansprakelijkheid van de werkgever aan te nemen. Gezien de zorgplicht van de werkgever zal het lastig zijn om de aansprakelijkheid van de hand te wijzen. De bewijslast betreffende de aansprakelijkheid rust op de werkgever.

Verhalen letselschade bouwongeval

Hijink Advocaten gaat altijd nauwkeurig te werk. Ons werk is om voor u een goed resultaat te bereiken. Uw relatie met uw werkgever is een van de zaken die belangrijk is om tot een goede afhandeling te komen. Bij letselschade als gevolg van een arbeidsongeval of een bouwongeval kan de werkgever worden aangesproken, maar ook de verhouding moet goed blijven.

Teneinde ook in de toekomst een goede relatie met de werkgever te garanderen, houden wij bij het afhandelen van uw letselschade zaak altijd rekening met het voortbestaan van relaties en een prettige afhandeling voor alle partijen. Uiteraard staat uw belang voorop en kan een hardere opstelling of zelfs een procedure bij de rechtbank noodzakelijk zijn. Voor u is van belang dat u krijgt waar u recht op heeft, maar dat ook rekening wordt gehouden met uw toekomst.

Schade bouwongeval

Logo Keurmerk Letselschade, verkeersongeval schadevergoeding, schadevergoeding verkeersongeval, schadevergoeding ongeluk, ongeval bouw, ongeluk schadevergoeding, verkeersongeval vergoeding, letselschade ongeluk, verkeersongeval schadevergoeding nijmegen, letselschade bouw, schadevergoeding verkeersongeluk, letselschadeadvocaat bouw, letselschade relatie, verkeersongeval schadevergoeding arnhem

Ook bij ongevallen op een bouwplaats is het berekenen van de schade werk voor specialisten. De totale schade is vaak samengesteld uit een groot aantal posten. U kunt denken aan:

  • Reiskosten (ziekenhuis, specialist);
  • Medische kosten; Kosten voor huishoudelijke hulp;
  • Kosten wegens verlies aan zelfwerkzaamheid;
  • Gemist inkomen (bijvoorbeeld neveninkomsten, overwerk en pensioenschade);
  • Materiele schade ontstaan bij het ongeval (bijvoorbeeld een kapotte smartphone).
  • Smartengeld (vergoeding niet materiele schade);

Bij de vaststelling van de letselschade zal ook immateriële schade aan de orde komen. Hiervoor kunt u smartengeld ontvangen. Deze vergoeding kan onder andere zien op een vergoeding voor geleden pijn of voor gederfde levensvreugde.

letselschade bouwongeval,smartengeld, bouwongeval, letselschade, verkeersongeval schadevergoeding, schadevergoeding verkeersongeval, schadevergoeding ongeluk, ongeval bouw, ongeluk schadevergoeding, verkeersongeval vergoeding, letselschade ongeluk, verkeersongeval schadevergoeding nijmegen, letselschade bouw, schadevergoeding verkeersongeluk, letselschadeadvocaat bouw, letselschade relatie, verkeersongeval schadevergoeding arnhem

Tot slot

Hijink Advocaten beschikt over een grote mate van kennis over en ervaring met letselschade bij bouwongevallen. Wij voorzien u graag van informatie, maar geven u nog liever inzicht. Indien u specifieke of algemene vragen heeft over een bouwongeval en vergoeding van opgelopen schade en letsel, neemt u dan vrijblijvend contact op met Hijink Advocaten. U kunt ons gratis bellen op 0800-4455000.

Uw naam
Uw telefoonnummer
Uw e-mailadres