Voorschot letselschade

Bij Letselschade kunt u een voorschot krijgen op uw schadevergoeding. Voorwaarde voor een voorschot op de letselschadevergoeding is dat de aansprakelijkheid vast staat. Met het voorschot kunt u uw lopende kosten voldoen. In de eindregeling wordt het voorschot verrekend met de letselschadevergoeding.

De afhandeling van letselschade duurt lang. Pas als er een medische eindsituatie is, staat de schade vast. Op dat moment zijn de gevolgen van het ongeval duidelijk. De letselschade kan vanaf dat moment worden afgehandeld omdat de omvang van de schade helder is. In de tussentijd zijn behandelingen nodig, moet er misschien iemand helpen bij de huishouding en worden andere kosten gemaakt. Deze ’tussentijdse’ schade moet vergoed worden. De aansprakelijke verzekeraar betaalt voor deze kosten een voorschot. Het voorschot bij letselschade dient hoofdzakelijk om de kosten op korte termijn te dragen en zo financiele problemen te voorkomen.

Uitbetaling voorschot letselschade

Als de aansprakelijkheid vaststaat kan het letselschade slachtoffer een verzoek indienen om een voorschot te krijgen op de letselschadevergoeding. Niet alle verzekeraars gaan hetzelfde om met een verzoek om een voorschot toe te kennen. Een letselschadespecialist kan u bijstaan bij het krijgen van een voorschot op uw schade. In de praktijk blijkt dit vaak lastig en moet een voorschot worden afgedwongen.

Door het verstrekken van voorschotten worden financiële problemen van het letselschadeslachtoffer voorkomen. De financiële situatie van het slachtoffer blijft zo ongewijzigd ten opzichte van de situatie voor het ongeval. Tijdige bevoorschotting zal bovendien de verhouding tussen partijen ten goede komen.

Bij lestelschade moet wettelijke rente worden betaald vanaf het moment van het ongeval of het moment dat de kosten zijn gemaakt. Door het betalen van een voorschot voorkomt de verzekeraar dus dat het bedrag oploopt doordat er wettelijke rente gerekend wordt over de lestelschadevergoeding.

Voorschot letselschade, voorschot smartengeld, voorschot letselschadevergoeding, Hoeveel voorschot bij letselschade, voorschot op algemene titel

Regels bevoorschotting bij letselschade

De Gedragscode Behandeling Letselschade bepaalt dat moet worden voorkomen dat het letselschade slachtoffer schade zelf moet dragen. Gedragsregel 7 van de Gedragscode Behandeling Letselschade bepaalt dat schade die wordt erkend binnen veertien dagen wordt uitbetaald. Ook voor een voorschot geldt deze regeling. De uitbetaling van een voorschot bij letselschade zou dus binnen veertien dagen moeten plaatsvinden.

In de praktijk wordt de Gedragscode Behandeling Letselschade niet altijd gevolgd. Slachtoffers van letselschade worden in veel gevallen niet voorzien van een voorschot om hun schade te dragen.

Hoeveel voorschot bij letselschade?

Hoeveel voorschot u bij letselschade krijgt, is afhankelijk van de schadeposten waar u nu of in de nabije toekomst kosten voor maakt. U kunt hierbij denken aan de volgende kostenposten:

 • Kosten voor medische behandeling die uw zorgverzekeraar niet vergoedt;
 • Uw eigen risico;
 • Kosten voor hulp in de huishouding;
 • Kinderopvang;
 • Kosten voor klussen aan en rond uw woning;
 • Het uitlaten van uw hond;
 • Kosten van juridische bijstand;
 • Kosten voor een (medische) expertise.

Hoeveel voorschot u krijgt, is meestal afhankelijk van de schadeposten die worden erkend en zijn vastgesteld.

Letselschade voorschot op algemene titel

Als de aansprakelijkheid vaststaat, maar de schadeposten niet kan er een voorschot op algemene titel worden uitbetaald. Een voorschot op algemene titel wordt niet toegekend voor een specifieke schadepost. Het voorschot op algemene titel wordt verrekened met de uiteindelijke letselschadevergoeding.

Terugbetalen voorschot letselschade

Het betalen van een voorschot brengt risico’s mee. Als het bedrag is uitgegeven en het voorschot is ten onrechte toegekend, loopt de verzekeraar het risico dat hij zijn geld niet terugkrijgt. Dit noemen we het restitutierisico. In de praktijk worden echter eerder te weinig dan te veel voorschotten verstrekt. Het afwijzen van een verzoek tot het toekennen van een voorschot op grond van het restitutierisico is dan ook vaak een discussiepunt in een letselschadezaak. Een letselschadespecialist kan u in de discussie bijstaan.

voorschot letselschade,

Voorschot smartengeld

Verzekeraars betalen eventueel ook een smartengeld voorschot uit. Een voorschot op het smartengeld is dus mogelijk. Uiteraard zal dan wel de aansprakelijkheid moeten vaststaan. Ook door het verstekken van een voorschot op het smartengeld voorkomt de verzekeraar dat het te betalen smartengeld oploopt door de wettelijke rente.

Hulp bij het claimen van een voorschot

Het krijgen van een voorschot op een letselschadevergoeding en smartengeld kan lastig zijn. Een letselschade deskundige kan u de juiste adviezen geven en de juiste stappen voor u zetten. Bel 0800-4455000 voor het maken van een afspraak. Ook als u vragen heeft over onze dienstverlening staan we u graag te woord.

Relevante informatie

Smartengeld|LSA advocaat|Spreekuur letselschade

Contact

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Onze specialisten

  mr. drs. E.S.M. Timmermans
  mr. O.A.M. Hijink
  mr. R. Bockhoven
  mr. M.A. Visser
  mr. E.G.M. Driessen
  mr. M.K. Herngreen

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief