Schadevergoeding

Wettelijke rente schadevergoeding

De aansprakelijke partij moet wettelijke rente betalen over de periode tussen het opeisen en de uitbetaling van een schadevergoeding.

Als vergoeding voor het ‘wachten’ op een schadevergoeding heeft u recht op wettelijke rente. Meestal betaalt een verzekeraar of andere partij het bedrag niet uit zichzelf. Wilt u wettelijke rente ontvangen dan is het verstandig dit schriftelijk aan de tegenpartij te vragen. Het rente percentage is in 2024 7% (voor niet-handelstransacties) of 12,5% (voor handelstransacties).

Recht op wettelijke rente over een schadevergoeding

De schadevergoedingsplicht ontstaat bij het opeisen van een schadevergoeding. Het uitbetalen van een schadevergoeding laat meestal even op zich wachten. Eerst moet duidelijk zijn hoe groot de schade is en hoe hoog de vergoeding voor de schade moet zijn. Een verzekeraar kan hiervoor bijvoorbeeld een deskundige inschakelen. Omdat de eisende partij direct recht heeft op vergoeding van de schade betaalt de aansprakelijke partij een vergoeding voor het wachten: wettelijke rente.

Wettelijke rente schadevergoeding claimen

Verzekeraars, zoals autoverzekeraars, betalen wettelijk rente meestal niet uit zichzelf. U moet zelf aangeven dat u wettelijke rente vordert over uw schadevergoeding. Geef per e-mail aan dat u een vergoeding wil voor de wettelijke rente. Zo kunt u aantonen dat u aanspraak heeft gemaakt op wettelijke rente.

Percentage wettelijke rente

Voor letselschade vergoedingen en schadevergoeding na een verkeersongeluk geldt het rentepercentage voor consumententransacties ofwel niet-handelstransacties. In 2024 was de rente voor niet-handelstransacties 7.00 procent. Bekijk het actuele rentepercentage op rijksoverheid.nl.

Hoogte wettelijke rente schadevergoeding berekenen

U berekent de wettelijke rente door het aantal dagen tussen het eisen van de schadevergoeding en de uitbetaling te delen door 365. Dit bedrag vermenigvuldigd u met het rentepercentage en het schadebedrag. U kunt ook een online reken tool gebruiken of de wettelijke rente en uw schadevergoeding laten berekenen door een deskundige.

Overleg met een advocaat

Bel naar 0800 – 44 55 000, stuur een e-mail naar info@hijink.com of vul het onderstaande contactformulier in.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Onze specialisten

  mr. drs. E.S.M. Timmermans
  mr. R. Bockhoven
  mr. E.G.M. Driessen
  mr. M.K. Herngreen

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief