Letselschade

Overlijdensschade

Uitvaartkosten

Uitvaartkosten: Nabestaanden kunnen de kosten van een begrafenis of crematie claimen van de aansprakelijke persoon.

Het claimen van uitvaartkosten is niet altijd eenvoudig. Aansprakelijke verzekeraars wijzen claims vaak af. Ook als de aansprakelijkheid vaststaat, verzetten verzekeraars zich vaak tegen de hoogte van de uitvaartkosten. Een letselschade advocaat helpt u de schadevergoeding te krijgen waar u recht op heeft. Meestal is onze bijstand geheel kosteloos. De aansprakelijke partij betaalt namelijk ook onze kosten. Neem contact op om uw mogelijkheden te bespreken.

Aansprakelijk voor uitvaartkosten

Uitvaartkosten vallen onder zogenaamde overlijdensschade. Overlijdensschade bestaat uit de schade van nabestaanden door het wegvallen van levensonderhoud door de overledenen en uit begrafeniskosten. De aansprakelijkheid voor uitvaartkosten ligt bij de veroorzaker van een ongeluk of schade. Dit kan een andere weggebruiker zijn na een dodelijk verkeersongeluk, de werkgever na een dodelijk arbeidsongeval of een medicus na een medische fout.

Uitvaartkosten verhalen

De uitvaartkosten moeten redelijk zijn en in overeenstemming met de omstandigheden van de overleden persoon. Alleen de persoon die de kosten van de uitvaart betaalt, kan vergoeding van uitvaartkosten claimen. De regeling voor begrafeniskosten staat in artikel 6:108 lid 2 Burgerlijk Wetboek:

Art. 6:108 lid 2 BW: Bovendien is de aansprakelijke verplicht aan degene te wiens laste de kosten van lijkbezorging zijn gekomen, deze kosten te vergoeden, voor zover zij in overeenstemming zijn met de omstandigheden van de overledene.

We onderscheiden uitvaartkosten vaak in een aantal categorieën:

 • kale begrafeniskosten o.a. kist, rouwauto, dienst en begrafenisondernemer;
 • bijkomende begrafeniskosten o.a. rouwkaarten, bedankkaarten, condoleanceregister en bloemen;
 • verder verwijderde begrafeniskosten o.a. reiskosten van nabestaanden en kosten van een grafsteen of gedenkplaat.

Vaak is de vergoeding van kale begrafeniskosten en bijkomende kosten geen probleem. Een discussie over de vergoeding van uitvaartkosten ziet meestal op verder verwijderde kosten. Kosten voor rouwverwerking worden niet vergoed. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan kosten om het graf van een familielid te bezoeken na de begrafenis.

In overeenstemming met de omstandigheden van de overledene

De kosten moeten redelijk zijn en ‘in overeenstemming met de omstandigheden van de overledenen’. Dit betekent dat de redelijkheid van de uitvaartkosten samenhangt met de levensomstandigheden van de overleden persoon. Van belang is dus wat gebruikelijk is in de kring van de overledene. Als het bijvoorbeeld gebruikelijk is om een maaltijd aan te bieden bij de condoleance, zoals in Marokko gebruikelijk is, dan komen ook deze kosten voor vergoeding in aanmerking.

Uitvaartkosten buitenland

Ook een begrafenis in het buitenland valt onder de te claimen kosten. De culturele of religieuze achtergrond van de overledene speelt vaak mee bij de manier waarop een persoon wordt begraven. Op grond hiervan is een begrafenis in het buitenland soms in overeenstemming met de omstandigheden van de overleden persoon. Denk bijvoorbeeld aan een begrafenis in Turkije of Marokko. Voor de kosten van een begrafenis in het buitenland kunt u denken aan vliegtickets voor (met de overledene samenwonende) familieleden of de kosten van het huren van een auto en benzine voor vervoer in het land van de begraafplaats.

Uitvaartverzekering

Een eventuele uitkering van een uitvaartverzekering wordt afgetrokken van de te betalen vergoeding voor uitvaartkosten. De nabestaanden kunnen geen kosten claimen die de verzekering vergoed.

Schadevergoeding uitvaartkosten bespreken

Bij letsel is er vaak meer mogelijk dan u denkt. Een veel voorkomend probleem is dat u moet afdwingen waar u recht op heeft. Onze specialisten helpen u in de meeste gevallen kosteloos om uw schade af te handelen. Zo krijgt u zonder moeite de schadevergoeding waar u recht op heeft. Een eerste gesprek is altijd gratis en vrijblijvend. Bel naar 0800-4455000, stuur een e-mail naar info@hijink.com,op gebruik het onderstaande contactformulier.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Onze specialisten

  mr. drs. E.S.M. Timmermans
  mr. O.A.M. Hijink
  mr. R. Bockhoven
  mr. M.A. Visser
  mr. E.G.M. Driessen
  mr. M.K. Herngreen

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief