Aangereden door auto: Verkeersongevallen zijn een veel voorkomende oorzaak van letselschade. Het verkeer bestaat uit een groot aantal deelnemers, kan zeer chaotisch zijn en een ongeluk zit in een klein hoekje. Letselschade door een verkeersongeval komt dan ook veel voor. Bij een aanrijding door een auto is de kans op ernstig letsel groot vanwege de snelheid en massa van een auto.

Auto aangereden door auto

Bij een botsing waarbij twee of meerdere auto’s betrokken zijn zal moeten worden vastgesteld wie de schuldige partij is. De verkeersregels bieden hierbij een aanknopingspunt. Een auto van rechts heeft voorrang. Een auto die door rood rijdt, had moeten stoppen. In dergelijke gevallen is duidelijk wie er schuld heeft aan het ongeval. Soms is de situatie ingewikkelder. Wat als een door rood rijdende auto wordt aangereden door een te snel rijdende auto? Soms hebben beide partijen ook een andere lezing van wat er gebeurd is. Bij de aanrijding van een auto door een auto speelt de bewijslast dan ook vaak een grote rol. Onder omstadigheden zal een expert worden ingeschakeld om een ongevallenanalyse uit te voeren.

aanrijding met auto, op de fiets aangereden automobilist, auto ongeval

Lees meer over aanrijdingen onder werktijd (waarvoor de werkgever mogelijk aansprakelijk is). Lees meer over letselschade door een kop- staartbotsing.

Als u als fietser bent aangereden door een auto

Bent u op de fiets aangereden door een auto? In veel gevallen heeft u recht op een schadevergoeding. Zelfs als u het ongeval heeft veroorzaakt heeft u in bijna alle gevallen recht op een vergoeding van tenminste 50 procent van uw schade. Dit wordt de zogenaamde 50%-regel genoemd. Artikel 185 van de Wegenverkeerswet bevat deze bijzondere aansprakelijkheidsregels. Op de pagina over artikel 185 WVW leest u meer.

Om er zeker van te zijn dat u uw schade vergoed krijgt laat u uw claim beoordelen door een letselschade specialist. Als u contact opneemt met Hijink Advocaten helpen wij u direct verder.

Voetganger aangereden door auto

Een voetganger die is aangereden door een auto kan (bijna) altijd tenminste 50 procent van zijn schade vergoed krijgen. De voetganger wordt door de wet beschermd. Ook als het ongeval de schuld is van de voetganger bestaat er in de meeste gevallen recht op een schadevergoeding. Slechts bij overmacht is de automobilist niet aansprakelijk.

Omkering van de bewijslast bij aanrijding van fietser of voetganger door een auto

De fietser of voetganger die is aangereden door een auto hoeft niet aan te tonen dat het ongeval niet zijn schuld is. De automobilist heeft de bewijslast dat hij alles heeft gedaan om het ongeval te voorkomen. Ook als de fietser of voetganger schuldig zijn aan het veroorzaken van het ongeval zal in veel gevallen tenminste 50 procent van de schade voor rekening van de automobilist komen.

Scooter of motor aangereden door een auto

Scooters en motoren worden als gelijkwaardige verkeersdeelnemer gezien ten opzichte van een auto. Er bestaat dus alleen recht op een vergoeding van letselschade indien de persoon op de scooter of motor geen schuld had aan het ongeval. In sommige gevallen is de schuld vraag simpel te beantwoorden. Is er bijvoorbeeld geen voorrang verleend, hield iemand onvoldoende afstand en reed hij daarom op zijn voorganger. Dit zijn gevallen waarin de schuldvraag simpel te beantwoorden is. Er zijn ook beduidend ingewikkeldere gevallen. Daarnaast kan naast de veroorzaker ook het slachtoffer een mate van (eigen) schuld hebben. Ook om vast te stellen of een ander aansprakelijk is voor de door u geleden schade neemt u contact op met Hijink Advocaten.

Kind aangereden door auto

Kinderen letten soms niet goed op en kunnen zeer onvoorspelbaar zijn. De grote angst van veel ouders is dat kinderen zomaar de weg oprennen. Kinderen zijn bovendien erg kwetsbaar. Is uw kind aangereden door een auto? Dan is de kans zeer groot dat u de volledige schade vergoed kunt krijgen. Alleen in geval van overmacht, wat zeer lastig aan te tonen is voor de bestuurder van de auto, zal niet de volledige schade vergoed worden.

aangereden door auto, aanrijding met auto, botsing auto, auto ongeluk, auto ongeval

Geen verzekeraar of is de veroorzaker doorgereden: Waarborgfonds Motorverkeer

Automobilisten zijn verplicht verzekerd. De bestuurder van een auto is weliswaar aansprakelijk, maar het is vaak de verzekeraar die de schade draagt/uitkeert. Door de verzekeraars in Nederland is een waarborgfonds opgericht voor ongevallen met een motorvoertuig, waarvan de schade niet verhaald kan worden op een verzekering. Het Waarborgfonds Motorverkeer biedt bijvoorbeeld dekking als de veroorzaker is doorgereden of onverzekerd is.

Claimen van letselschade bij een aanrijding door een auto

De schade van een aanrijding door een auto wordt vergoed door de verzekeraar van de automobilist. De verzekeraar zal in veel gevallen proberen om onder de aansprakelijkheid uit te komen. In dat geval hoeft de verzekeraar immers niet te betalen. Een vergoeding voor letselschade wordt dus niet alleen geclaimd, maar moet vaak worden afgedwongen. Door zo spoedig mogelijk een letselschade expert in te schakelen, wapent u zich tegen de verzekeraar. Wij gaan vakkundig te werk en zorgen dat u de schadevergoeding krijgt waar u recht op heeft.

Welke schade kun je claimen bij een aanrijding door een auto?

De letselschadevergoeding ziet op alle kosten en schade. Dit zijn zorgkosten, medische kosten, gemist inkomen, reiskosten en alle andere schade en kostenposten die u heeft als gevolg van het ongeval. Vaak is de schade groter dan u zich realiseert. Onze letselschade specialisten kunnen met u alle schadeposten langslopen. Op deze wijze weet u zeker dat uw volledige schade vergoed wordt en u de rechtvaardige schadevergoeding krijgt waar u recht op heeft.

Aangereden door auto, aanrijding auto, botsing auto, ongeval auto, auto ongeluk

Smartengeld bij aanrijding

Smartengeld is een vergoeding voor immateriële schade. Als er veel pijn is geleden, sprake is van verminderde levensvreugde, het ongeval angst veroorzaakt, u cosmetische schade oploopt waarover u onzer bent of u door de gevolgen uw hobby niet meer kan uitoefenen, kan daarvoor smartengeld worden toegekend. Smartengeld wordt toegekend naast de vergoeding van geleden schade. De hoogte van het smartengeld berekenen en claimen wij door soortgelijke gevallen te onderzoeken.

Laat u bijstaan door een deskundige

Neem contact op met Hijink advocaten om te besopreken of u iemand aansprakelijk kunt stellen voor uw schade. Hijink is al sinds 1995 gespecialiseerd in letselschade. Onze expertise helpt u uw volledige schade vergoed te krijgen. Bel 0800-4455000 of vul het onderstaande contact formulier in, zodat wij contact met u kunnen opnemen.

Uw naam
Uw telefoonnummer
Uw e-mailadres