Letselschade

Aangereden door auto

Aangereden worden door een auto is een veel voorkomende oorzaak van letselschade. Het verkeer bestaat uit een groot aantal deelnemers, kan zeer chaotisch zijn en een ongeluk zit in een klein hoekje. Bent u aangereden door een auto? Laat uw schade kosteloos afhandelen door een specialist.

Letselschade door een verkeersongeluk komt veel voor. Bij een aanrijding door een auto is de kans op ernstig letsel groot vanwege de snelheid en het gewicht van een auto. De fietser en voetganger die worden aangereden door een auto hebben bijna altijd recht op een (gedeeltelijke) schadevergoeding. Bent u met de scooter, auto, vrachtwagen of een andere motorvoertuig aangereden door een auto dan beoordelen we het recht op een schadevergoeding aan de hand van de gemaakte verkeersfouten.

Fietser aangereden door auto

Bent u op de fiets aangereden door een auto? In veel gevallen heeft u recht op een schadevergoeding. Zelfs als u het ongeval grotendeels zelf veroorzaakte, heeft u in bijna alle gevallen recht op een vergoeding van tenminste 50 procent van uw schade. Dit noemen we de 50%-regel. Artikel 185 van de Wegenverkeerswet bevat deze bijzondere aansprakelijkheidsregels. Op onze pagina over artikel 185 WVW leest u meer over de schadevergoeding voor een fietser aangereden door een auto.

Om er zeker van te zijn dat u uw schade vergoed krijgt, laat u uw claim beoordelen door een specialist. Als u contact opneemt helpen wij u direct verder.

aangereden door auto, aangereden door auto op fiets, aanrijding met auto, botsing auto, auto ongeluk, auto ongeval

Voetganger aangereden door auto

Een voetganger die is aangereden door een auto kan (bijna) altijd tenminste 50 procent van zijn schade vergoed krijgen. De voetganger wordt, net als fietsers, door de wet beschermd. Ook als het ongeval de schuld is van de voetganger bestaat er in de meeste gevallen recht op een schadevergoeding. Slechts bij overmacht is de automobilist niet aansprakelijk. Van overmacht is slechts sprake als alle schuld bij de automobilist ontbreekt. De bestuurder van de auto moet zijn of haar overmacht bewijzen. Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen wordt overmacht aangenomen.

Omkering van de bewijslast bij aanrijding van fietser of voetganger door een auto

De fietser of voetganger die is aangereden door een auto hoeft niet aan te tonen dat het ongeval niet zijn schuld is. De automobilist moet bewijzen dat hij alles heeft gedaan om het ongeval te voorkomen. Voor een beroep op overmacht ligt de bewijslast dus bij de bestuurde van het voertuig.

Ook als de fietser of voetganger schuldig is aan het veroorzaken van het ongeval zal in veel gevallen tenminste 50 procent van de schade voor rekening van de automobilist komen.

Auto aangereden door auto

Bij een botsing tussen twee of meerdere auto’s moet worden vastgesteld wie de schuldige partij is. De verkeersregels zijn het uitgangspunt bij de beoordeling. Een auto van rechts heeft voorrang. Een auto die door rood rijdt, moest stoppen. In veel gevallen is duidelijk wie er schuld heeft aan het ongeval. Meestal is de situatie helaas ingewikkelder. Het is goed mogelijk dat beide partijen een deel van de schade dragen, omdat zij beide bijdroegen aan het ontstaan van de aanrijding.

Soms hebben beide partijen ook een andere lezing van wat er gebeurd is. Bij de aanrijding van een auto door een auto speelt bewijs dan ook een belangrijke rol. Het slachtoffer moet de aansprakelijkheid van de tegenpartij aantonen. Soms wordt een expert ingeschakeld om een ongevallenanalyse uit te voeren, waarmee de aansprakelijkheid wordt vastgesteld.

Scooter of motor aangereden door een auto

Scooters en motoren worden als gelijkwaardige verkeersdeelnemer gezien ten opzichte van een auto. Er bestaat dus alleen recht op een vergoeding van letselschade als de bestuurder van de auto verkeersfouten maakte.

Lees meer over aansprakelijkheid en schadevergoeding bij een scooterongeval.

Kind aangereden door auto

Kinderen letten soms niet goed op en kunnen onvoorspelbaar zijn. De grote angst van veel ouders is dat kinderen zomaar de weg op rennen. Kinderen zijn bovendien erg kwetsbaar. Is uw kind aangereden door een auto? Dan is de kans zeer groot dat u de volledige schade vergoed krijgt. Alleen in geval van overmacht, wat zeer lastig aan te tonen is, zal niet de volledige schade vergoed worden.

Geen verzekeraar of is de veroorzaker doorgereden: Waarborgfonds Motorverkeer

Door de verzekeraars in Nederland is een waarborgfonds opgericht voor ongevallen met een motorvoertuig, waarvan de schade niet kan worden verhaald op een verzekering. Het Waarborgfonds Motorverkeer biedt bijvoorbeeld dekking als de veroorzaker na de aanrijding door rijdt of onverzekerd is.

Claimen van letselschade bij een aanrijding door een auto

De schade van een aanrijding door een auto wordt vergoed door de WA-verzekeraar van de automobilist. De verzekeraar zal in veel gevallen proberen om onder de aansprakelijkheid uit te komen. In dat geval hoeft de verzekeraar niet te betalen. Een vergoeding voor letselschade moet daarom vaak worden afgedwongen. Door zo spoedig mogelijk een expert in te schakelen, wapent u zich tegen de verzekeraar. Wij gaan vakkundig te werk en zorgen dat u de schadevergoeding krijgt waar u recht op heeft.

aangereden door auto, fiets aangereden door auto, voetganger aangereden door auto, kind aangereden door auto

Welke schade kun je claimen bij een aanrijding door een auto?

De letselschadevergoeding ziet op alle kosten en schade van de aanrijding. Denk bijvoorbeeld aan zorgkosten, medische kosten, gemist inkomen, reiskosten en alle andere schade en kostenposten die u heeft als gevolg van het ongeval. Vaak is de schade groter dan mensen denken. Onze letselschade specialisten kunnen met u alle schadeposten langslopen. Zo weet u zeker dat uw volledige schade vergoed wordt en u de rechtvaardige letselschadevergoeding krijgt waar u recht op heeft als u bent aangereden door een auto.

Smartengeld bij aanrijding

Smartengeld is een vergoeding voor immateriële schade. Als er veel pijn is geleden, sprake is van verminderde levensvreugde, het ongeval angst veroorzaakt, u cosmetisch letsel oploopt waarover u onzeker bent of u na een aanrijding uw hobby niet meer kan uitoefenen, kan daarvoor smartengeld worden toegekend. De hoogte van het smartengeld berekenen en claimen we door soortgelijke gevallen te onderzoeken.

aangereden door auto, Ik ben aangereden door auto, aangereden door auto en nu, schadevergoeding aangereden door auto

Laat u bijstaan door een deskundige

Bent u aangereden door een auto? Neem contact op om te bespreken of u iemand aansprakelijk kunt stellen voor uw schade. Hijink is al sinds 1995 gespecialiseerd in letselschade. Onze expertise helpt u uw volledige schade vergoed te krijgen. Bel 0800 – 44 55 000, stuur een e-mail naar info@hijink.com of vul het onderstaande contactformulier in, zodat wij contact met u kunnen opnemen.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Onze specialisten

  mr. drs. E.S.M. Timmermans
  mr. O.A.M. Hijink
  mr. R. Bockhoven
  mr. M.A. Visser
  mr. E.G.M. Driessen
  mr. M.K. Herngreen

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief