Letselschade bedragen

Als het gaat om letselschade bedragen, dan heeft u vaak geen idee waar u op moet rekenen. Het inzetten van een goede advocaat helpt u een rechtvaardige schadevergoeding te krijgen. Bij Hijink Advocaten zijn wij in staat om altijd met een goed plan en een inschatting van de mogelijkheden te komen.

Wij willen u graag bijstaan met advies wanneer dit nodig is. Wij staan op elk moment klaar om u te helpen in deze moeilijke periode. Wanneer u contact opneemt gaan wij direct over tot actie.

De juiste letselschade bedragen op een persoonlijke manier

Als het gaat om letselschade bedragen, is het vooral belangrijk eerst een goed inzicht in de schade te hebben. Wij werken bij Hijink Advocaten daarom ook op een persoonlijke manier. Dat doen wij bij voorkeur door gesprekken met u aan te gaan. Dit geeft ons de mogelijkheid om op de juiste wijze een inschatting te maken van de situatie. Dit is voor de bedragen die bij letselschade komen kijken van groot belang.

Voorbeeld letselschade bedragen

Een letselschade bedrag is een schadevergoeding. De hoogte van bedragen is dus voornamelijk afhankelijk van de schade die ontstaat door het letsel. Als twee personen hetzelfde letsel oplopen, zal de schade en dus het letselschade bedrag, verschillen. De bedragen die bij letselschade worden uitbetaald, zijn altijd persoonlijk. Letselschade bedragen zijn onder andere afhankelijk van de persoon van het slachtoffer, de leefsituatie van het slachtoffer, de ernst van het letsel en de duur van het herstel.

Letselschade bedragen whiplash

Een cliënt met relatief lichte letselschade door whiplash klachten opgelopen bij een verkeersongeval, kreeg een letselschade bedrag van € 10.536,21. Het whiplash letsel herstelde volledig. Het toegekende bedrag bestond onder andere uit € 2.5000,– aan smartengeld. Daarnaast kreeg de man voor een periode van 12 maanden € 70,– per maand (totaal € 840,–) om professionele hulp in te schakelen voor tuinonderhoud. De letselschadevergoeding bestond verder uit bedragen voor reiskosten, verlies aan arbeidsvermogen en de eigen bijdrage van de zorgverzekering.

Letselschade bedragen medische fout

Een cliënte die het slachtoffer was van een medische fout kreeg een letselschadevergoeding van € 25.675,–. De ernst van de medische fout was gering. Na een operatie aan het kniegewricht ontstond door een medische fout een ontsteking. Cliënte moest hierdoor nogmaals geopereerd worden. De vergoeding bestond onder andere uit een bedrag van € 4.500,– aan smartengeld. Ook voor de vier dagen die de vrouw in het ziekenhuis verbleef voor de operatie werd een bedrag toegekend. Daarnaast werden bedragen toegekend voor de eigen bijdrage van de zorgverzekering (€ 385,–), reiskosten, parkeerkosten en voor het inhuren van huishoudelijke hulp na het ongeval.

Letselschade bedragen fietsongeval

Een ander concreet voorbeeld uit onze letselschadepraktijk is een fietsongeval dat in 2014 plaatsvond. Onze cliënte had zelf bijgedragen aan het plaatsvinden van het ongeval. De aansprakelijkheid van de wederpartij wisten wij wel op 100 % vast te stellen. Cliënte heeft dus haar volledige schade vergoed gekregen.

De totale letselschadevergoeding inclusief smartengeld was € 78.865,–. Bij het ongeval waren de fiets € 450,–, fietstassen € 30,– en kleding € 175,– van de vrouw beschadigd geraakt. Deze bedragen werden vergoed. De vrouw kreeg een vergoeding voor verblijf in een ziekenhuis en aansluitend verblijf in een revalidatiecentrum van 68 maal € 28,– totaal € 1.904,– (dit bedrag betreft een standaardvergoeding per dag opgenomen in de richtlijnen van de Letselschade Raad). Voor intensieve mantelzorg werd een eenmalig bedrag van € 15.000,– toegekend. In de letselschadevergoeding was tevens een bedrag van € 60,– opgenomen voor de extra telefoon en correspondentiekosten die de vrouw maakte als gevolg van het ongeval. Het smartengeld werd vastgesteld op € 7.500,–. De vrouw had voorafgaand aan de afhandeling in 3 termijnen van € 5.0000,– al € 15.000,– aan voorschotten ontvangen. Deze bedragen werden bij de eindafrekening verrekend.

Letselschade bedragen verkeersongeval

Voor de gevolgen van een ernstig verkeersongeval kreeg een cliënt van ons een letselschadevergoeding van € 187.907,34. Van dit letselschade bedrag betrof € 35.000,– smartengeld. De schade door een verlies aan verdienvermogen werd vastgesteld op € 112.560,–. De overige schadeposten bestonden onder andere uit een vergoeding voor opname in een ziekenhuis en reis- en parkeeerkosten voor latere bezoeken aan behandelaars. Daarnaast werd € 5.000,– toegekend voor de mantelzorg die familieleden direct na het ongeval verzorgden. De letselschadevergoeding bestond ook uit een bedrag van € 800,– voor begeleiding bij rijangst die ontstond als gevolg van het ongeval. Voorafgaand aan de afhandeling werd al € 35.000,– aan voorschotten verstrekt door de aansprakelijke verzekeraar, waaronder een bedrag van € 15.000,– als voorschot op het smartengeld.

Belasting

Een schadevergoeding is belastingvrij. Het overeengekomen of door een rechter toegekende letselschade bedrag is (in beginsel) een netto bedrag. Daarnaast zorgen wij dat een belastinggarantie wordt overeengekomen. De aansprakelijke partij verklaart hierin dat eventuele belasting voor haar rekening komt.

Bedragen smartengeld

De letselschadevergoeding bestaat uit materiële en immateriële schade. Voor de vergoeding van immateriële schade wordt smartengeld toegekend. Voor voorbeelden van smartengeld toekenning bij letselschade kunt u de onderstaande voorbeelden bekijken. De smartengeld voorbeelden zijn gerangschikt aan de hand van het soort letsel of aan de hand van de oorzaak van het letsel.

letselschade bedragen

Maak een afspraak op een van onze kantoren

Om de bedragen voor de letselschade in te schatten raden wij aan om met ons in contact te treden. Onze ervaren advocaten helpen u verder. Plan een afspraak door te bellen naar 0800 44 55 000 en bezoek ons voor een gesprek. Hier bieden wij u direct een goed inzicht in de schade en ondernemen wij direct actie.

Neem contact op

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres
   

  Onze specialisten

  mr. drs. E.S.M. Timmermans
  mr. O.A.M. Hijink
  mr. R. Bockhoven
  mr. M.A. Visser
  mr. E.G.M. Driessen
  mr. M.K. Herngreen

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief