Smartengeld medische fout

Smartengeld medische fout: Smartengeld is een vergoeding voor immateriële schade. De vergoeding wordt toegekend naast een vergoeding voor vermogensschade. Smartengeld is dus niet direct in geld uit te drukken en is een vergoeding voor geleden en te lijden pijn, angst en andere subjectieve gevolgen van een ongeval.

Dit artikel geeft een indicatie van smartengeld bij een medische fout. Smartengeld is hoogst persoonlijk. De hieronder opgenomen voorbeelden dienen slechts ter illustratie. Als u er zeker van wilt zijn dat u een juist beeld heeft van uw letselschade zaak en het smartengeld waar u aanspraak op maakt, kunt u uw letselschadezaak het beste bespreken met een letselschade expert.

Letselschade door een medische fout kan zeer verschillend van aard zijn. Uiteraard is de smartengeldvergoeding afhankelijk van de ernst van het letsel. De schade van het niet stellen van een juiste diagnose of het niet verrichten van het juiste onderzoek om die diagnose te stellen is uiteraard afhankelijk van de ernst van de gemiste diagnose.

Smartengeld medische fout: niet gesteld diagnose

Bij een vrouw met een snijwond aan haar hand wordt pas tijdens haar derde ziekenhuisbezoek vastgesteld dat een pees in haar hand is doorgesneden. Het gerechtshof kent € 434,– aan Smartengeld toe, omdat de vrouw gederfde levensvreugde heeft en pijn heeft doorstaan gedurende drie weken (eerste ziekenhuis bezoek – vaststelling doorgesneden pees).

Smartengeld medische fout: niet vastgestelde breuk

Een vrouw waarbij pas drie maanden na haar eerste ziekenhuisbezoek een gebroken hiel wordt vastgesteld ontvangt € 2.333,– aan smartengeld. Pas na drie maanden wordt de breuk vastgesteld en wordt mevrouw alsnog geopereerd. Het smartengeld ziet op de pijn, frustratie, het gevoel niet begrepen of serieus genomen te worden en de onzekerheid die de foutieve diagnose met zich meebracht.

Smartengeld amputatie vinger

Bij de behandeling van een ontwrichte pink van een 59 jarige vrouw wordt een medische fout gemaakt. Het gevolg is dat de pink geamputeerd wordt. De vrouw ervaart de amputatie als een verminking waarmee zij voortdurend geconfronteerd wordt. Het toegekende smartengeld is € 7.500,–.

Smartengeld amputatie onderbeen

Een 43 jarige internationale vrachtwagenchauffeur valt van een paard. De man loopt beenletsel op. Door een reeks medische fouten moet zijn been uiteindelijk onder de knie geamputeerd worden. Werken en het uitoefenen van zijn hobby, paardrijden, is door de amputatie niet meer mogelijk. De man heeft veel pijn geleden en levensvreugde gederfd. De rechtbank kent een bedrag van € 29.418,– toe.

Smartengeld herseninfarct tijdens operatie

Door het onjuist aansluiten van een machine is tijdens een hartoperatie een luchtbel in de hersenen van het slachtoffer ontstaan als gevolg waarvan de man een herseninfarct krijgt. De man loopt neurologisch letsel op en raakt volledig arbeidsongeschikt. De smartengeld vergoeding wordt toegekend voor een bedrag van € 41.361,–.

Smartengeld schade aan ongeboren kind

De moeder van het slachtoffer krijgt een stof toegekend ter bestrijding van ontstekingen. Het ongeboren kind loopt als gevolg van het toedienen van de stof een ernstige mate van doofheid op aan beide oren. Bij het bepalen van de hoogte van het smartengeld wordt rekening gehouden met de ernstige gevolgen die het kind ondervind van de doofheid. De rechtbank kent € 56.723,– aan smartengeld toe.

Smartengeld aanzien ontwikkelingen kwaadaardig gezwel

Een vrouw wordt door haar huisarts na een uitstrijkje doorverwezen naar een gynaecoloog., De gynaecoloog stelt een kwaadaardig gezwel vast. Hij besluit echter de ontwikkelingen aan te zien. Er wordt later baarmoederhalskanker geconstateerd. De prognose is dat de vrouw binnen 1 jaar overlijdt, De vrouw had bij direct ingrijpen een overlevingskans van 70 a 90 procent gehad. De rechtbank kent een bedrag van € 102.528,– aan smartengeld toe.

Smartengeld medische fout dwarslaesie

Na een bromfietsongeval ondergaat een man een aantal foutieve behandelingen. Uiteindelijk leidt dit tot een dwarslaesie. De man ondergaat bovendien erg veel pijn. De rechtbank stelt vast dat er sprake is van uitzonderlijk zwaar letsel met ernstige beperkingen. Hij is zorg afhankelijk. Zal altijd last van pijnklachten houden en moet opioïden gebruiken voor de pijnbestrijding. Ook zijn onvruchtbaarheid en dat de man zijn kinderwens niet kan vervullen speelt een rol bij de vaststelling van het smartengeld op een bedrag van € 113.445,–.

Smartengeld onbehandeld tumor

Bij een vrouw wordt een RIP (Ruimte Innemend Proces) in haar niet gevonden. Zeven jaar later overlijdt zij aan de gevolgen van de gevonden tumor. Zij is hiervoor niet behandeld, althans haar behandeling wordt gestaakt. Als zij later weer in het ziekenhuis komt met pijnklachten krijgt zij een zeer ernstige diagnose. Haar overlevingskansen zijn door het onbehandeld blijven gedaald van 92 procent naar 13 procent. De vrouw overlijdt aan de gevolgen van de tumor. De rechtbank kent een bedrag van € 201.202,– aan smartengeld toe.

Smartengeld aids besmetting door bloedtransfusie

Een 57 jarige man wordt tijdens een behandeling in het ziekenhuis ingespoten met bloed van een Aidspatiënt. De man leeft met de dood voor ogen, ervaart gigantische psychische druk, ervaart onvermijdelijke afstand in zijn intieme relatie met zijn vrouw en het contact met zijn kinderen en kleinkinderen. Er wordt een bedrag van € 233.018,– aan smartengeld medische fout toegekend.

Smartengeld medische fout claimen

Om er zeker van te zijn dat u een rechtvaardige schadevergoeding krijgt, raden wij u aan om vanaf het inzetten van het traject een letselschade advocaat of letselschade-expert in te schakelen. Door juridische bijstand vanaf het begin door een deskundige letselschadespecialist, voorkomt u dat er punten blijven liggen of dat u door een verkeerde insteek niet krijgt waar u recht op heeft.

Bel 0800- 44 55 000 om uw letselschade en smartengeldclaim te bespreken. Wij staan u graag en vrijblijvend te woord en kunnen u direct de juiste richting op wijzen.

Uw naam
Uw telefoonnummer
Uw e-mailadres