Schadevergoeding

Soorten schadevergoeding

De wet en het spraakgebruik kennen verschillende soorten schadevergoeding. Daarnaast worden de verschillende soorten schadeposten waaruit een schadevergoeding bestaat wel aangeduid als verschillende soorten schadevergoeding.

De soort schadevergoeding of soort schade die u kunt claimen, is afhankelijk van de manier waarop uw schade ontstaat.

Soorten schade in de wet

De wet onderscheidt twee soorten schade:

 • Vermogensschade;
 • Ander nadeel.

Vermogensschade is materiële schade. Dit is schade die direct in geld is uit te drukken. Denk aan autoschade, medische kosten, gemist inkomen etc. Met ander nadeel bedoelen we immateriële schade. Deze schade is bijzonder moeilijk in geld uit te drukken en bestaat uit pijn, leed en afname van levensvreugde. De vergoeding voor ander nadeel nomen we smartengeld.

soorten schadevergoeding, soorten schade, soort schadevergoeding, soort schade

Soorten schadevergoeding: soorten schade

Met soorten schadevergoeding bedoelen veel mensen de verschillende schadeposten die worden vergoed. Bijvoorbeeld een schadevergoeding voor inkomensschade, autoschade, reiskosten, pensioenschade etc. De schadevergoeding bestaat uit het alle schadeposten bij elkaar opgeteld.

 • Inkomensschade: Meestal is misgelopen inkomen een grote schadepost. Inkomensschade bestaat niet alleen uit loon, maar ook andere misgelopen vergoedingen. Ook voor misgelopen zwart werk is een schadevergoeding mogelijk;
 • Kapotte eigendommen: Autoschade, kapotte kleding, juwelen en andere persoonlijke eigendommen worden vergoed bij letselschade;
 • Eigen risico van de zorgverzekering: Als u uw eigen risico gebruikt voor de medische kosten van een ongeval dan betaalt de aansprakelijke veroorzaker hiervoor een schadevergoeding;
 • Pensioenschade: Tijdelijke of permanente arbeidsongeschiktheid leidt ook tot pensioenschade. De aansprakelijke veroorzaker betaalt een vergoeding voor de gemiste pensioensopbouw;
 • Reis- en parkeerkosten: De aansprakelijke partij betaalt een schadevergoeding voor de reis- en parkeerkosten die samenhangen met medische behandelingen en revalidatie;
 • Hulp in en om de woning: Als huishoudelijk werk en/of diverse werkzaamheden in en rond de woning door letselschade niet meer mogelijk is, betaalt de veroorzaker een vergoeding om de werkzaamheden te laten uitvoeren;
 • Vergoeding voor studievertraging: Als studeren tijdelijk niet mogelijk is, betaalt de aansprakelijke veroorzaker een schadevergoeding. Studievertraging betekent namelijk later aan het werk gaan En daarom minder inkomen. Hiervoor betaalt de aansprakelijke veroorzaker een vergoeding;
 • Kosten zonder nut zijn uitgaven waarvan u door uw letsel geen gebruik van kan maken: Bijvoorbeeld en geboekte en betaalde vakantie die niet door kan gaan of het sportschool abonnement waarvan u geen gebruik kunt maken;
 • Verplaatste schade: Ook familieleden en naasten van een slachtoffer lopen soms schade op als iemand gewond raakt. Deze kosten komen voor vergoeding in aanmerking als het gebruikelijk is om ze tegen betaling te laten verrichten;
 • Wettelijke rente: De aansprakelijke veroorzaker betaalt wettelijke rente over de schade. Het is wel belangrijk dat u daar aanspraak op maakt.

Overige soorten schadeposten schadevergoeding: Naast de hierboven genoemde voorbeelden zijn er nog veel andere soorten schade. De soorten schade waaruit de schadevergoeding bestaat verschillen van geval tot geval en zijn altijd hoogste persoonlijk.

Soorten schadevergoeding

We onderscheiden ook verschillende soorten schadevergoeding op grond van de wet, de jurisprudentie en het taalgebruik.

 • Letselschadevergoeding: Met een letselschadevergoeding bedoelen we het totaal van alle schadeposten waarvoor bij letselschade een vergoeding wordt betaald. De letselschadevergoeding bestaat onder andere uit de hierboven genoemde schadeposten.
 • Personenschadevergoeding: Personenschade is een ander woord voor letselschade. Met een personenschadevergoeding bedoelen we dus een vergoeding voor de schade en kosten die ontstaan als iemand gewond raakt;
 • Loonschade: Loonschade is de schade die de werkgever oploopt door het doorbetalen van het loon van een werknemer die thuis zit door letselschade. De werkgever kan de loonschade verhalen op de aansprakelijke veroorzaker. Dit noemen we loonregres;
 • Smartengeld: Smartengeld is een schadevergoeding voor pijn, leed en afname van levensvreugde. Deze schade noemen we ook immateriële schade.
 • Immateriële schadevergoeding: Immateriële schade bestaat uit leed, pijn en afname van levensvreugde. De vergoeding voor immateriële schade bestaat uit smartengeld;
 • Materiële schadevergoeding: De materiële schade van een ongeluk bestaat uit alle kosten en schade. Bijvoorbeeld autoschade, inkomensschade, hulp in de huishouding en reis- en parkeerkosten;
 • Emotionele schadevergoeding: Met een vergoeding voor emotionele schade bedoelen we smartengeld;
 • Morele schadevergoeding: Een morele schadevergoeding is een ander woord voor letselschade;
 • Affectieschade vergoeding: Naasten en nabestaanden kunnen bij ernstig en blijvend letsel of overlijden van een dierbare een affectieschadevergoeding claimen. De vergoeding bestaat uit smartengeld;
 • Shockschadevergoeding: Shockschade is een vergoeding voor een persoon die psychische klachten oploopt door een (schokkende) confrontatie met een gewond slachtoffer of de gevolgen van een ongeluk. Een voorbeeld van shockschade is bijvoorbeeld een depressie na het zien van het lichaam van een dierbare die door geweld om het leven is gebracht.

Op welk soort schadevergoeding heb ik recht?

Neem contact op. Bel naar 0800 – 44 55 000, stuur een e-mail naar info@hijink.com of vul het onderstaande contactformulier in.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Onze specialisten

  mr. drs. E.S.M. Timmermans
  mr. O.A.M. Hijink
  mr. R. Bockhoven
  mr. M.A. Visser
  mr. E.G.M. Driessen
  mr. M.K. Herngreen

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief