Wat is emotionele schade? Emotionele schade, ook wel geestelijke schade, bestaat uit geleden pijn, gederfde levensvreugde en psychische schade. Emotionele schade is immateriële schade. U kunt recht hebben op een schadevergoeding bij emotionele schade, ook wel smartengeld.

De psychische gevolgen van letselschade worden niet altijd even serieus genomen. Omdat iedereen zijn eigen beleving heeft, is emotionele schade moeilijk aan te tonen. Lichamelijke verwondingen zijn vaak zichtbaar. Iedereen kan zich indenken dat ernstige verwondingen verdriet veroorzaakt, maar het krijgen van een schadevergoeding voor de psychische gevolgen van een ongeval of andere schadeveroorzakende handelingen is niet altijd makkelijk. Het inschakelen van een letselschade advocaat kan u helpen om uw letselschade aan te tonen en een rechtvaardige schadevergoeding te krijgen voor uw leed.

Schadevergoeding emotionele schade

Een letselschadeslachtoffer kan een schadevergoeding claimen van een aansprakelijke partij. Daarvoor moet een partij aansprakelijk worden gesteld. De aansprakelijkheid voor letselschade kan bijvoorbeeld liggen bij een verkeersdeelnemer, hondenbezitter of werkgever. De schadevergoeding voor letselschade en geestelijke schade bestaat uit smartengeld. Uw schade verhalen, is mogelijk als er een aansprakelijke partij is.

Letselschade heeft altijd een emotioneel aspect. Bij lichamelijke verwondingen ontstaat materiële schade en immateriële schade. Ook als er alleen psychische schade ontstaat, kan er aanspraak bestaan op een schadevergoeding.

emotionele schade, schadevergoeding emotionele schade, wat is emotionele schade, emotionele schade door werkgever, emotionele schadevergoeding eisen

Emotionele schade berekenen

Om de geleden psychische schade te berekenen wordt een vergelijkend onderzoek uitgevoerd naar soortgelijke situaties en verwondingen. Eerdere gerechtelijke uitspraken vormen een leidraad voor het bepalen van de hoogte van het smartengeld. Aan de hand van in het verleden uitbetaalde emotionele schadevergoedingen berekenen we uw schadevergoeding. Bij de berekening is ook de leeftijd en persoon van het slachtoffer belangrijk. Onze smartengeldpagina verwijst u naar diverse pagina’s waarop concrete voorbeelden van smartengeldbedragen staan.

Onze letselschadespecialisten kunnen u in een persoonlijk gesprek een indicatie geven van uw aanspraak op smartengeld.

Het berekenen van de hoogte van smartengeld.

Letselschade door een arbeidsongeval

Bij een arbeidsongeval, als een werknemer gepest wordt op het werk, maar ook in sommige gevallen waarin een werknemer wordt ontslagen kan een werknemer emotionele schade oplopen door toedoen van de werkgever. De aansprakelijkheid van de werkgever kan bijvoorbeeld gebaseerd zijn op het niet naleven van zijn zorgplicht als het gaat om een arbeidsongeval. Ook een ontslag kan onrechtmatig zijn. De emotionele gevolgen van het ontslag kunnen soms aanleiding zijn voor een aanspraak op schadevergoeding.

Overleg bij letselschade

Benieuwd hoe onze letselschade-advocaten u bij kunnen staan? Voordat wij adviseren en begeleiden beginnen we natuurlijk bij een kennismaking. Wij bepreken graag uw situatie en kunnen u adviseren over de letselschadezaak. Plan een afspraak op een van onze bezoekadressen door te bellen naar 0800 44 55 000 (gratis).
Onze letselschadedeskundigen werken landelijk en bezoeken u graag thuis.

Relevante informatie

Letselschadevergoeding|Letselschade door een verkeersongeval

Contact met een letselschade-expert

    Uw naam
    Uw telefoonnummer
    Uw e-mailadres