Smartengeld bij letselschade is een vergoeding voor verdriet, pijn en het verlies aan levensvreugde na een ongeval. 

Smartengeld is een vergoeding van de immateriële schade die letsel veroorzaakt. Materiële schade ofwel vermogensschade is direct in geld uit te drukken. Immateriële schade, zoals smartengeld, is niet objectief vast te stellen en valt niet direct in geld uit te drukken.

Smartengeld

In de letselschade praktijk maakt smartengeld slechts een klein deel uit van de totale letselschade vergoeding. De letselschade bestaat naast de vergoeding van smartengeld, uit een vergoeding van materiële schade, ofwel vermogensschade. Bij vermogensschade moet u denken aan de medische kosten, inkomensverlies, woon- of werkplek aanpassingen etc. Smartengeld wordt betaald naast de vergoeding van de vermogensschade. Het grootste deel van de letselschade (vergoeding) bestaat in Nederland normaal gesproken uit vergoeding van materiële ofwel vermogens schade. Naast de vergoeding van vermogensschade wordt het smartengeld uitgekeerd voor schade die niet in geld is uit te drukken.

Immateriële schadevergoeding

Smartengeld ziet op lichamelijk letsel en geestelijk of psychisch letsel. Lichamelijk letsel is echter de meest voorkomende oorzaak van een smartengeld uitkering. Smartengeld is dus geen schade, maar een vergoeding voor schade. De wet biedt naast recht op immateriële schade voor geleden fysieke en/of psychische schade ook de mogelijkheid tot het krijgen van smartengeld bij:

  • Schending van de eer of goede naam van een persoon;
  • Een (andere) aantasting in de persoon;
  • Doelbewust toegebrachte schade;
  • Aantasting van de nagedachtenis van een overledene.

Smartengeld voor dierbaren

Per 1 januari 2019 is het mogelijk om een affectie-schade vergoeding te krijgen. Een beperkte kring personen krijgt hierdoor bij overlijden of ernstig letsel van een dierbare recht op een gefixeerd geldbedrag. Gezien de immateriële aard, het verlies van een dierbare is niet in geld uit te drukken en een schade vergoeding zal het verlies niet verzachten, is deze uitkering aan nabestaanden een smartengelduitkering.

Hoogte smartengeld

De volgende factoren zijn van belang voor het bepalen van de hoogte van smartengeld:

  • de aard en ernst van het letsel (dit is de belangrijkste factor);
  • de aanwezigheid van blijvende lichamelijke beperkingen en littekens alsmede de invloed hiervan op het leven van het slachtoffer (werk, studie, relaties en vrijetijdsbesteding);
  • de mate van door het slachtoffer geleden pijn;
  • de duur van het herstel;
  • de mate waarin het slachtoffer zich bewust is van zijn toestand na het ongeval;
  • de leeftijd en het geslacht van het slachtoffer.

Ook de aard van de aansprakelijkheid en vertraging bij de afwikkeling van schade kunnen onder omstandigheden een rol spelen bij het bepalen van de hoogte.

Smartengeld letselschade
Smartengeld bij pijn, leed of gederfde levensvreugde

Voorbeeld smartengeld

Smartengeld is hoogst persoonlijk. Een voorbeeld van smartengeld bij letselschade kan niet 1 op 1 worden toegepast op een andere zaak. De hieronder opgenomen pagina’s geven smartengeld voorbeelden bij verschillende soortenletsel en verschillende letsel oorzaken. De smartengeld voorbeelden geven slechts een indicatie van het recht op smartengeld:

Smartengeldgids

Door de ANWB wordt een Smartengeldgids bijgehouden. Deze database, die ook eenmaal per jaar in print versie verschijnt, geeft inzicht in de hoogte van de aanspraak op smartengeld. De ANWB-smartengeldgids wordt door professionals (o.a. advocaten, verzekeraars en rechters) gebruikt om een indicatie van de hoogte van het smartengeld te krijgen. Voor een dergelijke indicatie worden soortgelijke gevallen beoordeeld. Deze gevallen geven een indicatie. Voor deze beoordeling wordt gebruik gemaakt van de ANWB Smartengeldgids.

smartengeld letselschade
Smartengeld bij lichamelijk letsel en geestelijk letsel.

Smartengeld claimen

Het claimen van een letselschadevergoeding en het vaststellen van de hoogte van een letselschadevergoeding is werk voor specialisten, omdat hierbij een groot aantal factoren in samenhang beoordeeld dient te worden. In een dergelijk geval speelt ook nog dat de aansprakelijke partij, meestal een verzekeraar, een belang heeft dat tegengesteld is aan het belang van het slachtoffer. Het slachtoffer wil immers alle schade vergoed hebben, zowel materiële als immateriële schade.

De aansprakelijke partij zal het te betalen bedrag zo laag mogelijk willen houden. Onze letselschade experts kunnen u bijstaan bij het berekenen van de hoogte van smartengeld en bij het claimen van smartengeld. Hebt u vragen? Wilt u weten of u aanspraak maakt op vergoeding van geleden schade? Wilt u smartengeld claimen? Neem dan gratis en vrijblijvend contact op.

Smartengeldadvies bij letselschade

Het bepalen van de hoogte van het immateriele schade is specialisten werk. Schakel daarom altijd een erkend en ervaren letselschade advocaat of letselschadespecialist in. Onze letselexperts en letseladvocaten zijn lid van het Register Letselschade (Keurmerk Letselschade) en voltooiden de specialisatie opleidingen LSA tot letselschadeadvocaat of Nivre-register expert. Bel vrijblijvend 0800-4455000 of laat een bericht achter. Wij streven er naar u op werkdagen binnen 15 minuten te bellen.

Uw naam
Uw telefoonnummer
Uw e-mailadres