Smartengeld vergoedt verdriet, pijn en het verlies aan levensvreugde na een verkeersongeval, bedrijfsongeval medische fout of andere schade veroorzakende gebeurtenis.

Verdriet, pijn en het verlies aan levensvreugde noemen we ook immateriële schade. Smartengeld is een vergoeding van de immateriële schade. Zowel bij lichamelijk letsel als bij geestelijk letsel bestaat er aanspraak op smartengeld. Materiële schade ofwel vermogensschade is direct in geld uit te drukken. Immateriële schade is niet objectief vast te stellen en is moeilijk in geld uit te drukken.

Een smartengeldvergoeding bestaat meestal uit een bedrag tussen de € 50,– en € 300.000,–. De hoogte van het smartengeld is afhankelijk van de ernst van het letsel en de invloed van het letsel op het dagelijks leven van het slachtoffer.

Wilt u weten of u recht heeft op smartengeld? Onze specialisten helpen u graag verder. Juridische hulp van een advocaat of jurist bij het claimen van letselschade is bovendien in de meeste gevallen kosteloos. Neem vrijblijvend contact op om uw mogelijkheden en smartengeld claim te bespreken.

Smartengeld

Wat is smartengeld?

Smartengeld is een klein deel van de totale letselschadevergoeding. De letselschadevergoeding bestaat daarnaast uit een vergoeding van materiële schade, ofwel vermogensschade. Dit zijn alle schade en kosten die door een ongeluk ontstaan. Bij vermogensschade moet u denken aan medische kosten, inkomensverlies, woon- of werkplek aanpassingen, reis- en parkeerkosten etc. Naast schade en kosten ontstaat door letsel ook verdriet, pijn, ongemak en neemt het plezier in het leven af. De aansprakelijke partij betaalt daarom een smartengeldbedrag naast de vergoeding van de vermogensschade.

Wanneer heeft u recht op smartengeld?

De wettelijke grondslag voor vergoeding van immateriële schade staat in artikel 106 van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek. Artikel 6:106 Burgerlijk Wetboek omschrijft smartengeld als een vergoeding voor: ‘nadeel dat niet in vermogensschade bestaat’. De wet bepaalt dat er recht bestaat op smartengeld bij:

 • Schending van de eer of goede naam van een persoon;
 • Een (andere) aantasting in de persoon;
 • Doelbewust toegebrachte schade;
 • Aantasting van de nagedachtenis van een overledene.

Hoeveel smartengeld krijgt u?

Voor het berekenen van de hoogte van het smartengeld kijken we naar eerder toegekende bedragen. Hiervoor gebruiken we de ANWB Smartengeldgids. Dit is een verzameling van bedragen toegekend in letselschade zaken. De volgende factoren zijn van belang voor het bepalen van de hoogte van het smartengeld:

 • aard en ernst van het letsel (dit is de belangrijkste factor);
 • de aanwezigheid van blijvende lichamelijke beperkingen en littekens alsmede de invloed hiervan op het leven van het slachtoffer (werk, studie, relaties en vrijetijdsbesteding);
 • de mate van door het slachtoffer geleden pijn;
 • duur van het herstel;
 • de mate waarin het slachtoffer zich bewust is van zijn toestand na het ongeval;
 • leeftijd en het geslacht van het slachtoffer.

Ook de aard van de aansprakelijkheid en vertraging bij de afwikkeling van schade kunnen onder omstandigheden een rol spelen bij het berekenen van het smartengeld. Als de aansprakelijkheid vaststaat, betaalt de aansprakelijke verzekeraar soms een smartengeld voorschot.

Voorbeelden

Op onze pagina met smartengeld voorbeelden vindt u een overzicht van diverse pagina’s met smartengeld bedragen. De pagina’s bevatten voorbeeld bedragen voor verschillende soorten letsels en verschillende oorzaken van letsel. De genoemde bedragen geven inzicht in uw claim.

Smartengeld claimen

Smartengeld claimen doet u door de veroorzaker van uw schade aansprakelijk te stellen. Dit betekent dat u bij de veroorzaker van uw letsel aanspraak maakt op vergoeding van uw schade. Hiervoor stuurt u een brief waarin u de oorzaak van uw schade en omvang van uw schade beschrijft. Het laten claimen van uw smartengeld door een advocaat is meestal kosteloos. Bovendien zorgt een ervaren letselschade advocaat dat u krijgt waar u recht op heeft.

Smartengeld voor derden

Per 1 januari 2019 is het mogelijk om een affectieschade vergoeding te krijgen. Een beperkte kring personen krijgt hierdoor bij overlijden of ernstig letsel van een dierbare recht op een schadevergoeding. Als een persoon door de confrontatie met de gevolgen van een ongeluk of misdrijf heftig geschokt is, bestaat er soms recht op een vergoeding van shockschade. Als een persoon overlijdt nadat aanspraak is gemaakt op smartengeld dan maakt de vordering deel uit van de erfenis.

Belasting

Hoe zit het met smartengeld en belasting? Smartengeld is niet belast met inkomstenbelasting. De Belastingdienst ziet het bedrag wel als vermogen. Het is belangrijk dat u bij het sluiten van een overeenkomst om uw letselschade af te handelen alle gevolgen van het ontvangen van een geldbedrag duidelijk in beeld brengt. Dit is niet alleen belangrijk in verband met de belasting, maar ook in verband met toeslagen en andere voorzieningen.

Wat is het verschil tussen smartengeld en letselschade?

Wij krijgen regelmatig de vraag wat het verschil is tussen letselschade en smartengeld. Letselschade is alle schade die ontstaat door een ongeluk. Een deel van deze schade bestaat uit leed en pijn. Dit noemen we immateriële schade. Smartengeld is een vergoeding voor het immateriële deel van de letselschade. Smartengeld is dus een deel van de vergoeding die u krijgt voor uw letselschade.

Wat is de smartengeldgids?

De smartengeldgids is een overzicht van smartengeld bedragen die zijn toegekend door rechters. De ANWB stelt de smartengeldgids samen. De gids is een belangrijk hulpmiddel bij het berekenen van smartengeld.

Advocaat smartengeld

Vaak is de haalbaarheid van een schadeclaim lastig in te schatten. Komt de schade voor vergoeding in aanmerking? Is er voldoende bewijs? Wat is de omvang van de schade? Een ervaren letselschade advocaat beantwoordt uw vragen direct en informeert u hoe u uw schade succesvol claimt. Wij claimen uw schade in de meeste gevallen bovendien geheel kosteloos namens u. Neem contact op om uw mogelijkheden te bespreken. Bel naar 0800-4455000, stuur een e-mail naar info@hijink.com of vul het onderstaande contactformulier in, zodat wij contact met u kunnen opnemen.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres