Smartengeld bij letselschade is een vergoeding voor verdriet, pijn en het verlies aan levensvreugde na een ongeval, medische fout of andere schade veroorzakende gebeurtenis.

Smartengeld is een vergoeding van de immateriële schade die letsel veroorzaakt. Materiële schade ofwel vermogensschade is direct in geld uit te drukken. Immateriële schade, zoals smartengeld, is niet objectief vast te stellen en valt niet direct in geld uit te drukken. Als schade door een ander wordt veroorzaakt, kan de schade op deze aansprakelijke partij worden verhaald.

Wettelijke basis

De mogelijkheid tot vergoeding van immateriële schade in Nederland bestaat al sinds 1943, althans in dat jaar werd de eerste aanspraak op smartengeld aanvaard. Sinds 1992 is de immateriële schadevergoeding gecodificeerd in de Nederlandse wet, namelijk in artikel 95 boek 6 en artikel 106 boek 6 van het Burgerlijk Wetboek. Artikel 106 van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek vormt de wettelijke basis. Artikel 6:106 BW luidt:

Art. 6:106BW Lid 1:
Voor nadeel dat niet in vermogensschade bestaat, heeft de benadeelde recht op een naar billijkheid vast te stellen schadevergoeding:
a. indien de aansprakelijke persoon het oogmerk had zodanig nadeel toe te brengen;
b. indien de benadeelde lichamelijk letsel heeft opgelopen, in zijn eer of goede naam is geschaad of op andere wijze in zijn persoon is aangetast;

De wetgever heeft de vergoeding slechts mogelijk gemaakt voor een aantal gevallen. Het toekennen van een smartengeldvergoeding is mogelijk als:

 1. de aansprakelijke persoon het oogmerk (de bedoeling) had zodanig nadeel toe te brengen;
 2. de benadeelde lichamelijk letsel heeft opgelopen, in zijn eer of goede naam is geschaad of op andere wijze in zijn persoon is aangetast;
 3. het nadeel gelegen is in de aantasting van de nagedachtenis van een overledene en toegebracht is aan de nabestaande (…).

Een limitatieve opsomming zou je denken. Toch treedt de Nederlandse rechter steeds vaker buiten dit rijtje en wordt ook in andere casussen smartengeld toegekend.

Smartengeld, smartegeld, smartengeld na ongeval, smartengeld voorbeelden, smartengeld letselschade, smartengeld claimen, smartgeld

Wat is smartengeld?

In de letselschade praktijk is smartengeld na een ongeval slechts een klein deel uit van de totale letselschadevergoeding. De letselschadevergoeding bestaat ook uit een vergoeding van materiële schade, ofwel vermogensschade. Bij vermogensschade moet u denken aan medische kosten, inkomensverlies, woon- of werkplek aanpassingen etc.

Smartengeld wordt betaald naast de vergoeding van de vermogensschade. Het grootste deel van de letselschade (vergoeding) bestaat in Nederland normaal gesproken uit vergoeding van materiële ofwel vermogens schade. Naast de vergoeding van vermogensschade wordt een schadevergoeding uitgekeerd voor schade die niet in geld is uit te drukken. Ofwel zoals hierboven is omschreven in artikel 6:106 BW een vergoeding voor: ‘nadeel dat niet in vermogensschade bestaat’.

Immateriële schadevergoeding

Smartengeld ziet op lichamelijk letsel en geestelijk of psychisch letsel. Lichamelijk letsel is echter de meest voorkomende oorzaak van een smartengeld uitkering. Het is geen schade, maar een vergoeding voor schade. De wet biedt naast recht op immateriële schade voor geleden fysieke en/of psychische schade ook aanspraak op vergoeding van immateriële schade bij:

 • Schending van de eer of goede naam van een persoon;
 • Een (andere) aantasting in de persoon;
 • Doelbewust toegebrachte schade;
 • Aantasting van de nagedachtenis van een overledene.

Smartengeld vaststellen

De volgende factoren zijn van belang voor het bepalen van de hoogte van smartengeld na een ongeval:

 • de aard en ernst van het letsel (dit is de belangrijkste factor);
 • de aanwezigheid van blijvende lichamelijke beperkingen en littekens alsmede de invloed hiervan op het leven van het slachtoffer (werk, studie, relaties en vrijetijdsbesteding);
 • de mate van door het slachtoffer geleden pijn;
 • de duur van het herstel;
 • de mate waarin het slachtoffer zich bewust is van zijn toestand na het ongeval;
 • de leeftijd en het geslacht van het slachtoffer.

Ook de aard van de aansprakelijkheid en vertraging bij de afwikkeling van schade kunnen onder omstandigheden een rol spelen bij het bepalen van de hoogte van de immateriële schade.

Smartengeld letselschade, smartengeld na ongeval, smartgeld, smartengeld voorbeelden, Smartengeld letselschade
Smartengeld na aanrijding
Hoogte smartengeld na aanrijding
Smartengeld na auto ongeluk
Smartengeld voorbeelden, smartengeld na ongeval
Smartengeld bij pijn, leed of gederfde levensvreugde

Smartengeld voorbeelden

Immateriële schade is hoogst persoonlijk. Een voorbeeld kan niet 1 op 1 worden toegepast op een andere zaak. De hieronder opgenomen pagina’s geven smartengeld voorbeelden bij verschillende soorten letsel en verschillende letsel oorzaken. De meeste voorbeelden zien op letsel na een ongeval. De smartengeld voorbeelden geven slechts een indicatie:

Smartengeld claimen

Smartengeld claimen en het vaststellen van de hoogte van een immateriële schadevergoeding is werk voor specialisten. Voor de berekening worden een groot aantal factoren in samenhang beoordeeld. De aansprakelijke partij, meestal een verzekeraar, heeft een belang dat tegengesteld is aan het belang van het slachtoffer. Het slachtoffer wil alle schade vergoed hebben, zowel materiële als immateriële schade. De smartengeld claim moet worden afgedwongen.

Smartengeld voor dierbaren

Per 1 januari 2019 is het mogelijk om een affectie-schade vergoeding te krijgen. Een beperkte kring personen krijgt hierdoor bij overlijden of ernstig letsel van een dierbare recht op een gefixeerd geldbedrag. Gezien de immateriële aard, het verlies van een dierbare is niet in geld uit te drukken en een schade vergoeding zal het verlies niet verzachten, is deze uitkering aan nabestaanden .

smartengeld letselschade, smartengeld na ongeval , smartgeld, smartegeld, voorbeeld smartengeld, smartengeld voorbeelden, Smartengeld letselschade
Smartengeld na aanrijding
Hoogte smartengeld na aanrijding
Smartengeld na auto ongeluk
Smartengeld voorbeelden
Smartengeld bij lichamelijk letsel en geestelijk letsel.

Belasting

Over een ontvangen letselschadevergoeding wordt geen (inkomsten)belasting geheven. Ook de immateriële schadevergoeding is in beginsel onbelast. Het ontvangen bedrag betreft geen inkomen en wordt niet opgegeven in box 1. Het ontvangen bedrag maakt wel deel uit van het vermogen en wordt opgegeven in box 3. Als de heffingsvrije som wordt overschreden wordt er vermogensbelasting geheven over de immateriële schadevergoeding.

Om er zeker van te zijn dat u geen belasting betaalt over een letselschadevergoeding zorgen onze letselschadespecialisten voor een belastinggarantie in de vaststellingsovereenkomst. De uitkerende verzekeraar verklaart met een belastinggarantie dat een eventuele heffing van de Belastingdienst voor haar rekening komt.

Advies bij letselschade

Het bepalen van de hoogte van immateriele schade is specialisten werk. Schakel daarom altijd een erkend en ervaren letselschade advocaat of letselschadespecialist in.

Onze letselexperts en letseladvocaten zijn lid van het Register Letselschade (Keurmerk Letselschade) en voltooiden de specialisatie opleidingen LSA tot letselschadeadvocaat of Nivre-register expert. Bel vrijblijvend 0800-4455000 of laat een bericht achter. Wij streven er naar u op werkdagen binnen 15 minuten te bellen.

Uw naam
Uw telefoonnummer
Uw e-mailadres