Letselschade

Smartengeld

Smartengeld is een vergoeding tussen de € 50,– en € 300.000,– die u krijgt voor verdriet, pijn en het verlies aan levensvreugde dat ontstaat door een ongeval. Smartengeld is altijd een onderdeel van de schadevergoeding als u gewond raakt.

Verdriet, pijn en het verlies aan levensvreugde noemen we immateriële schade. De vergoeding voor immateriële schade noemen we smartengeld. Zowel bij lichamelijk letsel als bij geestelijk letsel bestaat er aanspraak op smartengeld.

Materiële schade ofwel vermogensschade is direct in geld uit te drukken. Immateriële schade daarentegen is niet objectief vast te stellen en is moeilijk in geld uit te drukken. Hoeveel leed en pijn iemand lijdt is namelijk persoonlijk en het is lastig hier een bedrag op te plakken.

Een smartengeldvergoeding bestaat uit een bedrag tussen de € 50,– en € 300.000,–. De hoogte van het smartengeld is afhankelijk van de ernst van het letsel en de invloed van het letsel op het dagelijks leven van het slachtoffer.

Wilt u weten of u recht heeft op smartengeld? Onze specialisten helpen u graag verder. Juridische hulp van een advocaat of jurist bij het claimen van letselschade is bovendien in de meeste gevallen kosteloos. Neem vrijblijvend contact op om uw mogelijkheden en smartengeld claim te bespreken.

Smartengeld

Wat is smartengeld?

Wat is smartengeld? Smartengeld is een vergoeding voor verdriet, pijn, ongemak en minder plezier in het leven. Smartengeld is een (klein) deel van de letselschadevergoeding. De letselschadevergoeding bestaat uit smartengeld en een vergoeding van de materiële schade/vermogensschade. Vermogensschade bestaat uit alle schade en kosten die door een ongeluk ontstaan. Bij vermogensschade moet u denken aan medische kosten, inkomensverlies, woon- of werkplek aanpassingen, reis- en parkeerkosten etc. Het smartengeld is dus een (klein) deel van de schadevergoeding dat bedoelt is om het leed van gewond raken te vergoeden.

Wanneer heeft u recht op smartengeld?

De wettelijke grondslag voor vergoeding van immateriële schade staat in artikel 106 van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek. Artikel 6:106 Burgerlijk Wetboek omschrijft smartengeld als een vergoeding voor: ‘nadeel dat niet in vermogensschade bestaat’. De wet bepaalt dat er recht bestaat op smartengeld bij:

 • Schending van de eer of goede naam van een persoon;
 • Een (andere) aantasting in de persoon;
 • Doelbewust toegebrachte schade;
 • Aantasting van de nagedachtenis van een overledene.

Hoeveel smartengeld krijgt u?

Voor het berekenen van de hoogte van het smartengeld kijken we smartengeld bedragen die rechters in soortgelijke gevallen toewezen. Hiervoor gebruiken we de ANWB Smartengeldgids. De volgende factoren zijn van belang voor het bepalen van de hoogte van het smartengeld:

 • Aard en ernst van het letsel (dit is de belangrijkste factor);
 • De aanwezigheid van blijvende lichamelijke beperkingen en littekens alsmede de invloed hiervan op het leven van het slachtoffer (werk, studie, relaties en vrijetijdsbesteding);
 • De mate van door het slachtoffer geleden pijn;
 • Duur van het herstel (de tijd en moeite die nodig is voor herstel en revalidatie);
 • De mate waarin het slachtoffer zich bewust is van zijn toestand na het ongeval;
 • Leeftijd en het geslacht van het slachtoffer.

Ook de aard van de aansprakelijkheid en vertraging bij de afwikkeling van schade kunnen onder omstandigheden een rol spelen bij het berekenen van het smartengeld. Als de aansprakelijkheid vast staat, betaalt de aansprakelijke verzekeraar soms een smartengeld voorschot.

Voorbeelden

Op onze pagina met smartengeld voorbeelden vindt u een overzicht van diverse pagina’s met smartengeld bedragen. De pagina’s bevatten voorbeeld bedragen voor verschillende soorten letsels en verschillende oorzaken van letsel. De genoemde bedragen geven inzicht in uw claim.

Smartengeld claimen

Het laten claimen van uw smartengeld door een advocaat is meestal kosteloos. Bovendien zorgt een ervaren letselschade advocaat dat u krijgt waar u recht op heeft.

Smartengeld voor derden

Per 1 januari 2019 is het mogelijk om een affectieschade vergoeding te krijgen. Een beperkte kring personen krijgt hierdoor bij overlijden of ernstig letsel van een dierbare recht op een schadevergoeding. Als een persoon door de confrontatie met de gevolgen van een ongeluk of misdrijf heftig geschokt is, bestaat er soms recht op een vergoeding van shockschade. Als een persoon overlijdt nadat aanspraak is gemaakt op smartengeld dan maakt de vordering deel uit van de erfenis.

Belasting

Is smartengeld belast? Smartengeld is niet belast met inkomstenbelasting. De Belastingdienst ziet het bedrag wel als vermogen. Het is belangrijk dat u bij het sluiten van een overeenkomst om uw letselschade af te handelen alle gevolgen van het ontvangen van een geldbedrag duidelijk in beeld brengt. Dit is niet alleen belangrijk in verband met de belasting, maar ook in verband met toeslagen en andere voorzieningen.

Wat is het verschil tussen smartengeld en letselschade?

Wij krijgen regelmatig de vraag wat het verschil is tussen letselschade en smartengeld. Letselschade is alle schade die ontstaat door een ongeluk. Een deel van deze schade bestaat uit leed en pijn. Dit noemen we immateriële schade. Smartengeld is een vergoeding voor het immateriële deel van de letselschade. Smartengeld is dus een deel van de vergoeding die u krijgt voor uw letselschade.

Wat is de smartengeldgids?

De Smartengeldgids is een overzicht van smartengeld bedragen die zijn toegekend door rechters. De ANWB stelt de smartengeldgids samen. De gids is een belangrijk hulpmiddel bij het berekenen van smartengeld.

Smartengeld

Advocaat smartengeld

Wij claimen uw schade in de meeste gevallen geheel kosteloos voor u. Neem contact op om uw mogelijkheden te bespreken. Bel naar 0800 – 44 55 000, stuur een e-mail naar info@hijink.com of vul het onderstaande contactformulier in, zodat wij contact met u kunnen opnemen.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Smartengeld video

  Onze specialisten

  mr. drs. E.S.M. Timmermans
  mr. O.A.M. Hijink
  mr. R. Bockhoven
  mr. M.A. Visser
  mr. E.G.M. Driessen
  mr. M.K. Herngreen

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief