Letselschade

Letselschade en toeslagen, huur-, zorgtoeslag en kindgebondenbudget

Schadevergoedingen en smartengeld zijn van belang voor het recht op huurtoeslag, zorgtoeslag en kindgebonden budget. Voor veel regelingen zijn inkomen en vermogen belangrijk. Het ontvangen van een schadevergoeding bij letselschade beïnvloedt daarom mogelijk het recht op toeslagen en andere voorzieningen.

Voorzichtigheid is belangrijk. Een schadevergoeding moet u vooruit helpen. Als u te veel vermogen heeft moet u ontvangen toeslagen mogelijk terugbetalen. Een ervaren en deskundige letselschade advocaat houdt rekening met alle gevolgen van een letselschadevergoeding. Het ontvangen van een (groot) bedrag beïnvloedt namelijk uw financiële situatie. Als u hulp inschakelt bij het claimen van uw schade voorkomt u nare verrassingen. De Belastingdienst vordert ten onrecht betaalde toeslagen terug. Door deskundige hulp in te schakelen voorkomt u de verrassing van een belastingaanslag of de terugvordering van ontvangen toeslagen.

letselschade en toeslagen, recht op toeslagen bij schadevergoeding, smartengeld en teoslagen, huurtoeslag, zorgtoeslag, kindgebonden budget

Schadevergoeding huurtoeslag en zorgtoeslag

Een schadevergoeding is (meestal) geen inkomen. De vergoeding vervangt beschadigd vermogen. De ontvangen schadevergoeding maakt wel deel uit van uw vermogen. Voor zorg- en huur toeslag bekijken we of de vermogensgrens wordt overschreden door het ontvangen van de schadevergoeding. Boven een bepaald vermogen bestaat er geen recht op toeslagen. Voor recht op zorgtoeslag geldt een hogere vermogensgrens dan voor huurtoeslag. De vermogensgrens voor teoslagen wijzigt ieder jaar.

Ook is de samenstelling van het huishouden van belang. Vermogen van een partner en minderjarige kinderen kan worden meegerekend. De Belastingdienst biedt wel de mogelijkheid een verzoek te doen om bepaalde bedragen niet mee te rekenen bij het vaststellen van het vermogen.

Vermogen en bijzonder vermogen

De Belastingdienst rekent bepaalde uitkeringen op verzoek van de ontvanger niet tot het vermogen bij huurtoeslag, zorgtoeslag en kindgebonden budget. Deze bedragen die buiten beschouwing blijven noemen we bijzonder vermogen. U kunt een verzoek doen aan de Belastingdienst bij:

 • Schadevergoeding van de overheid, het Rode Kruis of fabrikanten van farmaceutische producten aan hemofiliepatiënten die met het aidsvirus zijn besmet;
 • Schadevergoedingen op grond van de ‘Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers’;
 • Uitkeringen uit het DES-Fonds die zijn betaald aan slachtoffers van het gebruik van DES-preparaten;
 • Voor zorgtoeslag en kindgebonden budget: uitkeringen voor letselschade waarvan de hoogte is vastgesteld voor 11 oktober 2010;
 • Uitkeringen op grond van de ‘Regeling tegemoetkoming financiële gevolgen in verband met functionele invaliditeit nieuwjaarsbrand Volendam’ en de ‘Regeling tegemoetkoming in kosten nieuwjaarsbrand Volendam II’;
 • Uitkeringen van een voorschot op een persoonsgebonden budget voor 2012 en 2013;
 • Ook schadevergoedingen aan oorlogsslachtoffers en slachtoffers van seksueel misbruik rekent de Belastingdienst op verzoek niet tot het vermogen.

Smartengeld en toeslagen

Smartengeld is meestal geen inkomen. Het smartengeld draagt wel bij aan het vermogen. Het is mogelijk de Belastingdienst te vragen het smartengeld niet als vermogen te rekenen bij het vaststellen van toeslagen en kindgebonden budget.

Schadevergoeding claimen

Heeft u recht op een schadevergoeding? Wilt u uw claim uit handen geven? Benieuwd wat een deskundige voor u kan doen? In ieder geval kunnen wij u direct verder helpen. Een eerste gesprek is bovendien altijd kosteloos. Bel 0800-4455000.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Onze specialisten

  mr. drs. E.S.M. Timmermans
  mr. O.A.M. Hijink
  mr. R. Bockhoven
  mr. M.A. Visser
  mr. E.G.M. Driessen
  mr. M.K. Herngreen

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief