Het bepalen van het recht op, en de hoogte van een letselschadevergoeding is ingewikkeld. Schakel daarom altijd een letselschadespecialist of letselschade advocaat in.

Vergoeden van Letselschade

Een letselschadevergoeding is heel individueel en bestaat uit verschillende onderdelen. U kunt aanspraak maken op een letselschadevergoeding nadat de aansprakelijkheid is erkend voor het ongeval door de veroorzaker.

Omdat de vergoeding voor letselschade niet eenvoudig is te berekenen of bepalen, is het verstandig u te laten bijstaan door een letselschadespecialist. Ook verzekeraar zal altijd een letselschade-expert inschakelen. Deze letselschade-expert komt op voor de belangen van de verzekeraar. Zoek daarom altijd rechtshulp bij letsel. De kosten van een letselschade advocaat of letselschadespecialist moeten worden betaald door de aansprakelijke verzekeraar. Deze rechtshulp bij letsel kost u daarom meestal niets.

Schadeposten bij letselschade

Omdat letsel invloed heeft op u dagelijks leven, zijn er veel verschillende schadeposten denkbaar. De belangrijkste schadeposten bij letsel komen hieronder aan bod:

  • Inkomensschade, verlies aan arbeidsvermogen
  • Huishoudelijke hulp
  • Zelfwerkzaamheid
  • Ziektekosten, ziekenhuiskosten, revalidatie kosten
  • Smartengeld
  • Studievertraging
  • Advocaatkosten

Inkomensschade, Verlies aan arbeidsvermogen

Als u door het letsel niet meer kunt werken, dan kan dat gevolgen hebben voor uw inkomen. Het eerste jaar wordt vaak volledig doorbetaald, het tweede ziekte jaar niet. Dit kan ook gevolgen hebben voor uw pensioenopbouw.

Als uw letsel blijvend is, kan het zijn dat u aangepast of ander werk moet gaan doen. Het kan dan zijn dat u een omscholingstraject komt of bijgeschoold moet worden. Als de andere functie of baan minder goed verdient, u wordt ontslagen of uw contract wordt niet verlengd, dan lijdt u verlies aan arbeidsvermogen.

De schadevergoeding vanwege inkomensschade is een schadepost die ver de toekomst in kan gaan. Er moet een goede berekening van de inkomensschade worden gemaakt, waarbij ook de pensioenopbouw, carrièrekansen en eventuele vergoedingen voor computer, auto van de zaak en telefoon moeten worden meegenomen. Deze zaken moeten nauwkeurig worden doorgerekend en mee worden genomen in de letselschadeclaim.

Schadevergoeding hulp in de huishouding

Als u door het letsel (tijdelijk) niet meer het huishouden kunt doen, zal een aantal huishoudelijke taken worden overgenomen door een ander. Dit kan zijn uw partner, vriend(in), buren of soms een professioneel ingehuurde hulp.

Door de Letselschaderaad zijn richtlijnen opgesteld die worden gebruikt als uitgangspunt voor het bepalen van de hoogte van de letselschade vergoeding voor huishoudelijke hulp. Ook als uw partner of een vriend(in)/buren de huishoudelijke taken heeft overgenomen, zonder dat u daar daadwerkelijk voor betaalt, heeft u recht op een schadevergoeding.

Datzelfde geldt voor het oppassen op de kinderen. Daar waar anderen uw taken voornemen heeft u recht op een schadevergoeding. Wij raden u wel aan dit altijd te bespreken en overleggen met een deskundige letselschadespecialist of letselschade-advocaat.

Letselschadevergoeding door verlies van zelfwerkzaamheid

Ook als u taken van werkzaamheden die u zelf verrichtte aan en in de woning, zoals schilderen, tuinieren en klussen, na het ongeval en door het letsel niet meer kunt doen, heeft u recht op een letselschade vergoeding hiervoor. Soms nemen uw partner, vrienden of kennissen dit over, soms moet u hiervoor kosten maken. Ook als u voor de hulp niet betaalt, lijdt u hierdoor schade en heeft u recht op een letselschade vergoeding hiervoor.

Schadevergoeding voor ziektekosten, ziekenhuisopname en revalidatie

Ondanks dat u tegen ziektekosten bent verzekerd heeft u vaak een eigen risico of eigen bijdrage. Sommige behandeling worden maar gedeeltelijk of voor een beperkt deel betaald. Ook worden er kosten gemaakt vanwege het verblijf in het ziekenhuis. Dat geldt ook voor uw bezoek (reiskosten, parkeerkosten, televisie, telefoon, extra spullen voor verblijf enz.).

Voor de kosten die u zelf in het ziekenhuis maakt zijn richtlijnen opgesteld. Dit wordt genoemd de ziekenhuis- of liggeldvergoeding. Dit is een schadevergoeding wegens letsel per nacht dat u in het ziekenhuis of revalidatiecentrum verblijft. Niet onder deze kosten vallen reiskosten en parkeergelden van bezoek en vanwege controle of behandelingen.

Schadevergoeding smartengeld

Ook heeft u recht op een letselschade vergoeding vanwege gederfde levensvreugde, pijn en leed. Dit wordt smartengeld of immateriële schadevergoeding genoemd. De hoogte van de smartengeld vergoeding wordt vastgesteld aan de hand van uitspraken van rechters in situaties waarin iemand anders een vergelijkbaar letsel opliep in een (zo mogelijk) vergelijkbare situatie. Bij het bepalen van de smartengeldvergoeding wordt onder andere gelet op de aard en de ernst van het letsel, of het letsel van blijvende aard is, welke gevolgen het letsel voor u heeft, of u arbeidsongeschikt bent geraakt, uw leeftijd en welke beperkingen voortkomen uit de ongevalsletsels. Zie ook onze smartengeldwijzer.nl voor alles over smartengeld.

Kosten van de letselschadespecialist of letselschadeadvocaat

Als u letsel heeft opgelopen door een ongeval en uw wilt een schadevergoeding claimen, dan zult u moeten aantonen dat de andere partij aansprakelijk is. Ook moet u aantonen wat uw schade is en hoe hoog de letselschadevergoeding moet zijn. Dit is geen eenvoudige zaak. Vak moet u hierbij een beroep doen op artsen, specialisten, arbeidsdeskundigen en juristen of advocaten. Omdat het aantonen van letselschade ingewikkeld is, heeft de wetgever in de wet opgenomen dat de aansprakelijke partij de juridische kosten moet vergoeden voor het vaststellen van de aansprakelijkheid en de letselschade.
Dit houdt in dat in beginsel de kosten van de letselschadespecialist en letselschadeadvocaat betaald worden door de aansprakelijke partij/verzekeraar. In de praktijk levert dit meestal geen probleem op, zodat de rechtsbijstand van een letselschadespecialist of letselschadeadvocaat u meestal niets kost. De buitengerechtelijke kosten van rechtsbijstand zijn onderdeel van de letselschade vergoeding.

Hulp bij het claimen van uw letselschadevergoeding

Wij hebben zowel letselschadespecialisten als letselschadeadvocaten die u graag helpen bij het claimen van uw letselschadevergoeding. Onze letselschade experts zijn lid van het NIVRE, LSA en Keurmerk Letselschade. Bel voor een gratis advies gesprek 0800-44 55 000 of laat een terugbelverzoek achter.

Wij werken landelijk en komen graag naar u toe.