Het bepalen van het recht op, en de hoogte van een letselschadevergoeding is ingewikkeld. Schakel daarom altijd een letselschadespecialist of letselschade advocaat in.

Een letselschadevergoeding is heel individueel en bestaat uit verschillende onderdelen. U kunt aanspraak maken op een letselschadevergoeding als de aansprakelijkheid van de veroorzaker van het ongeval vaststaat.

Vergoeden van Letselschade

Omdat de vergoeding voor letselschade niet eenvoudig te berekenen of te bepalen is, kunt u zich het beste laten bijstaan door een letselschadespecialist ook als de aansprakelijkheid vaststaat. Ook een verzekeraar zal altijd een letselschade-expert inschakelen. Deze letselschade-expert komt op voor de belangen van de verzekeraar. Zoek daarom altijd juridische hulp bij letsel. De kosten van een letselschade advocaat of letselschadespecialist moeten worden betaald door de aansprakelijke partij of zijn verzekeraar. Rechtshulp bij letsel kost u daarom meestal niets.

Schadeposten bij letselschade

Omdat letsel invloed heeft op u dagelijks leven, zijn er veel verschillende schadeposten denkbaar. De belangrijkste schadeposten bij letsel komen hieronder aan bod:

  • Inkomensschade, verlies aan arbeidsvermogen;
  • Huishoudelijke hulp;
  • Zelfwerkzaamheid;
  • Ziektekosten, ziekenhuiskosten, revalidatie kosten;
  • Smartengeld;
  • Studievertraging;
  • Advocaatkosten.

Inkomensschade, Verlies aan arbeidsvermogen

Als u door het letsel niet meer kunt werken, dan kan dat gevolgen hebben voor uw inkomen. Het eerste jaar wordt vaak volledig doorbetaald, het tweede ziekte jaar niet. Dit kan ook gevolgen hebben voor uw pensioenopbouw.

Als uw letsel blijvend is, kan het zijn dat u aangepast of ander werk moet gaan doen. Het kan dan zijn dat u een omscholingstraject komt of bijgeschoold moet worden. Als de andere functie of baan minder goed verdient, als u wordt ontslagen of uw contract niet wordt verlengd, dan is er sprake van verlies aan arbeidsvermogen. De hoogte van de schadevergoeding bij blijvend letsel bepalen is uiterst ingewikkeld, omdat alle relevante (toekomstige) factoren meegenomen moeten worden in de berekening van de hoogte van de schadevergoeding voor blijvend letsel.

De hoogte van de schadevergoeding vanwege inkomensschade wordt berekend over een toekomstige periode. De vergoeding ziet immers op inkomen dat u mist, doordat u wegens letsel beperkt bent in het uitoefenen van arbeid. Er moet een goede berekening van de inkomensschade worden gemaakt. Ook de pensioenopbouw, carrièrekansen en eventuele vergoedingen voor computer, auto van de zaak en telefoon worden meegenomen. Deze zaken moeten nauwkeurig worden doorgerekend en worden opgenomen in de letselschadevergoeding.

Schadevergoeding hulp in de huishouding

Als u door het letsel (tijdelijk) niet meer het huishouden kunt doen, zal een aantal huishoudelijke taken moeten worden overgenomen door een ander. Dit kunnen uw partner, vriend(in), de buren of een professioneel ingehuurde hulp zijn.

Door de Letselschaderaad zijn richtlijnen opgesteld die worden gebruikt als uitgangspunt voor het bepalen van de hoogte van de letselschade vergoeding voor huishoudelijke hulp. Ook als uw partner of een vriend(in) of de buren de huishoudelijke taken overnemen, zonder dat u daar daadwerkelijk voor betaalt, heeft u recht op een schadevergoeding.

Datzelfde geldt voor het oppassen op de kinderen. Daar waar anderen uw taken overnemen, heeft u recht op een schadevergoeding. Wij raden u wel aan dit altijd te bespreken en overleggen met een deskundige letselschadespecialist of letselschade-advocaat.

Letselschadevergoeding door verlies van zelfwerkzaamheid

Ook als u taken van werkzaamheden die u zelf verrichtte aan en in de woning, zoals schilderen, tuinieren en klussen, na het ongeval en door het letsel niet meer kunt doen, heeft u recht op een letselschade vergoeding hiervoor. Soms nemen uw partner, vrienden of kennissen dit over, soms moet u hiervoor kosten maken. Ook als u niet voor de hulp betaalt, lijdt u schade en heeft u recht op een letselschade vergoeding.

Schadevergoeding voor ziektekosten, ziekenhuisopname en revalidatie

Ondanks dat u tegen ziektekosten bent verzekerd, heeft u vaak een eigen risico of eigen bijdrage. Sommige behandeling worden maar gedeeltelijk of voor een beperkt deel betaald. Ook worden er kosten gemaakt vanwege een verblijf in of bezoek aan het ziekenhuis. Reiskosten, parkeerkosten, televisie, telefoon, extra spullen voor verblijf zijn enkele kosten die geclaimd kunnen worden.

Voor de kosten die u zelf in het ziekenhuis maakt zijn richtlijnen opgesteld. Dit wordt de ziekenhuis- of liggeldvergoeding genoemd. Dit is een schadevergoeding per nacht dat u in het ziekenhuis of revalidatiecentrum verblijft. Niet onder deze kosten vallen reiskosten en parkeergelden voor ziekenhuisbezoek vanwege controle of behandelingen. Deze kosten kunnen wel worden gevorderd in de letselschadevergoeding.

Letselschadevergoeding smartengeld

Ook heeft u recht op een letselschade vergoeding vanwege gederfde levensvreugde, pijn en leed. Dit wordt smartengeld of een immateriële schadevergoeding genoemd. De hoogte van de smartengeld vergoeding wordt vastgesteld aan de hand van uitspraken van rechters in situaties waarin iemand anders vergelijkbaar letsel opliep in een (zo mogelijk) vergelijkbare situatie. Bij het bepalen van de smartengeldvergoeding wordt onder andere gelet op de aard en de ernst van het letsel, of het letsel van blijvende aard is, welke gevolgen het letsel voor u heeft, of u arbeidsongeschikt bent geraakt, uw leeftijd en welke beperkingen voortkomen uit het letsel. Zie ook onze smartengeldwijzer.nl voor alles over smartengeld.

Kosten van de letselschadespecialist of letselschadeadvocaat

Als u letsel heeft opgelopen door een ongeval en uw wilt een schadevergoeding claimen, dan zult u moeten aantonen dat de andere partij aansprakelijk is. Ook moet u aantonen wat uw schade is en hoe hoog de letselschadevergoeding moet zijn. Dit noemen we een schadebegroting of schadeberekening. Dit is geen eenvoudige zaak. Vaak moet u hierbij een beroep doen op artsen, specialisten, arbeidsdeskundigen en juristen of advocaten.

Omdat het aantonen van letselschade ingewikkeld is, heeft de wetgever in de wet opgenomen dat de aansprakelijke partij de juridische kosten moet vergoeden voor het vaststellen van de aansprakelijkheid en de letselschade. Dit houdt in dat de kosten van de letselschadespecialist en letselschadeadvocaat in beginsel betaald worden door de aansprakelijke partij danwel zijn verzekeraar. In de praktijk levert dit meestal geen probleem op, zodat de rechtsbijstand van een letselschadespecialist of letselschadeadvocaat u meestal niets kost. Ook de buitengerechtelijke kosten van rechtsbijstand, de kosten om een vonnis van een rechter ten uitvoer te leggen, zijn onderdeel van de letselschade vergoeding.

Hulp bij het claimen van uw letselschadevergoeding

Wij hebben zowel letselschadespecialisten als letselschadeadvocaten die u graag helpen bij het claimen van uw letselschadevergoeding. Onze letselschade experts zijn lid van het NIVRE, LSA en Keurmerk Letselschade. Bel voor een gratis advies gesprek 0800-44 55 000 of laat een terugbelverzoek achter.

Wij werken landelijk en komen graag naar u toe.

Uw naam
Uw telefoonnummer
Uw e-mailadres

Ook interessant!

  1. Letselschade uitkering bij scheiding
  2. Letselschadebedrag bepalen