Letselschade

Letselschadevergoeding

De hoogte van een letselschadevergoeding bepalen we door alle schadeposten bij elkaar op te tellen. Grofweg bestaat de letselschadevergoeding uit een vergoeding van alle kosten die het gevolg zijn van een ongeval en uit smartengeld.

Een letselschadevergoeding is heel individueel en bestaat uit verschillende onderdelen. U krijgt een letselschadevergoeding als de aansprakelijkheid van de veroorzaker van het ongeval vast staat.

Vergoeden van letselschade

Omdat de vergoeding voor letselschade niet eenvoudig te berekenen of te bepalen is, kunt u zich het beste laten bijstaan door een letselschadespecialist ook als de aansprakelijkheid vaststaat. Ook een verzekeraar zal altijd een letselschade-expert inschakelen. Deze letselschade-expert komt op voor de belangen van de verzekeraar. Zoek daarom altijd juridische hulp bij letsel. De kosten van een letselschade advocaat of letselschadespecialist betaalt de aansprakelijke partij of zijn verzekeraar. Rechtshulp bij het krijgen van een letselschadevergoeding kost u daarom meestal niets.

Onderdelen van de letselschadevergoeding

Omdat letsel invloed heeft op u dagelijks leven, zijn er veel verschillende schadeposten denkbaar:

De belangrijkste schadeposten bij letsel bespreken we hieronder.

letselschadevergoeding, letselschade vergoeding, vergoeding letselschade, letsel schadevergoeding, letselschade vergoedingen, schadevergoeding letselschade, schadevergoeding letsel, letsel schade vergoeding, recht op schadevergoeding, schadevergoeding letselschade berekenen, letselschade claimen, schadevergoeding na ongeval, hoogte letselschade, letselschade schadevergoeding, blijvend letsel, letsel vergoeding, letselschade uitkering hoogte, schadevergoeding ziekenhuis, hoogte schadevergoeding, letselschade berekening, schade letsel vergoeding, schadeposten letselschade, schadevergoeding claimen, blijvend letsel na ongeval, blijvend letsel vergoeding, hoogte letselschadevergoeding, hoogte schadevergoeding letselschade, letselschade hoogte, letselschade uitspraken, letselschadevergoeding berekenen, schadeclaim letselschade, hoogte letselschade uitkering, hoogte letselschade uitkeringen, hoogte schadevergoeding berekenen, hoogte schadevergoeding blijvend letsel, berekenen letselschadevergoeding, hoogte schadevergoeding bepalen

Inkomensschade, verlies aan arbeidsvermogen

Als u door het letsel niet meer kunt werken, dan kan dat gevolgen hebben voor uw inkomen. Het eerste jaar wordt vaak volledig doorbetaald, het tweede ziekte jaar gedeeltelijk. Tijdelijk niet werken kan bovendien gevolgen hebben voor uw pensioenopbouw.

Als uw letsel blijvend is, kan het zijn dat u aangepast of ander werk moet gaan doen. Het kan dan zijn dat u een omscholingstraject komt of bijgeschoold wordt. Als de andere functie of baan minder goed verdient, als u wordt ontslagen of uw contract niet wordt verlengd, dan is er sprake van verlies aan arbeidsvermogen. De hoogte van de schadevergoeding bij blijvend letsel bepalen, is uiterst ingewikkeld. Alle relevante (toekomstige) factoren worden meegenomen in de berekening van de hoogte van de letselschadevergoeding voor blijvend letsel.

De hoogte van de schadevergoeding voor inkomensschade berekenen we over een toekomstige periode. De vergoeding ziet immers op inkomen dat u mist, doordat u wegens letsel beperkt bent in het uitoefenen van arbeid. Er moet een goede berekening van de inkomensschade worden gemaakt. Ook de pensioenopbouw, carrièrekansen en eventuele vergoedingen voor computer, auto van de zaak en telefoon worden meegenomen. Deze zaken moeten nauwkeurig worden doorgerekend en worden opgenomen in de letselschadevergoeding.

Schadevergoeding hulp in de huishouding

Als u door het letsel (tijdelijk) niets meer het huishouden kunt doen, zal een aantal huishoudelijke taken moeten worden overgenomen door een ander. Dit kunnen uw partner, vriend(in), de buren of een professioneel ingehuurde hulp zijn.

De Letselschaderaad stelt richtlijnen op als uitgangspunt voor het bepalen van de hoogte van de letselschadevergoeding voor huishoudelijke hulp. Ook als uw partner of een vriend(in) of de buren de huishoudelijke taken overnemen, zonder dat u daar daadwerkelijk voor betaalt, heeft u recht op een schadevergoeding.

Datzelfde geldt voor het oppassen op de kinderen. Daar waar anderen uw taken overnemen, heeft u recht op een schadevergoeding. Wij raden u wel aan dit altijd te bespreken en overleggen met een deskundige letselschadespecialist of -advocaat.

Letselschadevergoeding door verlies van zelfwerkzaamheid

Ook als u taken van werkzaamheden die u zelf verrichtte aan en in de woning, zoals schilderen, tuinieren en klussen, na het ongeval en door het letsel niet meer kunt doen, heeft u recht op een letselschade vergoeding hiervoor. Soms nemen uw partner, vrienden of kennissen dit over, soms moet u hiervoor kosten maken. Ook als u niet voor de hulp betaalt, lijdt u schade en heeft u recht op een letselschadevergoeding.

Schadevergoeding voor ziektekosten, ziekenhuisopname en revalidatie

Ondanks dat u tegen ziektekosten bent verzekerd, heeft u vaak een eigen risico of eigen bijdrage. Sommige behandeling worden maar gedeeltelijk of voor een beperkt deel betaald. Ook worden er kosten gemaakt vanwege een verblijf in of bezoek aan het ziekenhuis. Reiskosten, parkeerkosten, televisie, telefoon, extra spullen voor verblijf zijn enkele kosten die geclaimd kunnen worden.

Voor de kosten die u zelf in het ziekenhuis maakt zijn richtlijnen opgesteld. Dit noemen we een ziekenhuis- of liggeldvergoeding. Dit is een schadevergoeding per nacht dat u in het ziekenhuis of revalidatiecentrum verblijft. Niet onder deze kosten vallen reiskosten en parkeergelden voor ziekenhuisbezoek vanwege controle of behandelingen. Deze kosten kunnen wel worden gevorderd in de letselschadevergoeding.

Letselschadevergoeding smartengeld

Ook heeft u recht op een letselschade vergoeding vanwege gederfde levensvreugde, pijn en leed. Dit noemen we smartengeld of een immateriële schadevergoeding genoemd. De hoogte van de smartengeld vergoeding stellen we vast aan de hand van uitspraken van rechters in situaties waarin iemand anders vergelijkbaar letsel opliep in een (zo mogelijk) vergelijkbare situatie. Bij het bepalen van de smartengeldvergoeding zijn van belang: de aard en de ernst van het letsel, of het letsel van blijvende aard is, welke gevolgen het letsel voor u heeft, of u arbeidsongeschikt bent geraakt, uw leeftijd en welke beperkingen voortkomen uit het letsel.

Kosten van de letselschadespecialist of letselschade advocaat

Als u letsel heeft opgelopen door een ongeval en uw wilt een schadevergoeding claimen, dan zult u moeten aantonen dat de andere partij aansprakelijk is. Ook moet u aantonen wat uw schade is en hoe hoog de letselschadevergoeding moet zijn. Dit noemen we een schadebegroting of schadeberekening. Dit is geen eenvoudige zaak. Vaak moet u hierbij een beroep doen op artsen, specialisten, arbeidsdeskundigen en juristen of advocaten.

Omdat het aantonen van letselschade ingewikkeld is, heeft de wetgever in de wet opgenomen dat de aansprakelijke partij de juridische kosten moet vergoeden voor het vaststellen van de aansprakelijkheid en de letselschade. De aansprakelijke partij danwel zijn verzekeraar betaalt daarom de kosten van uw letselschadespecialist of uw letselschadeadvocaat. In de praktijk levert dit meestal geen probleem op, zodat de rechtsbijstand van een letselschadespecialist of letselschadeadvocaat u meestal niets kost. Ook de buitengerechtelijke kosten van rechtsbijstand, de kosten om een vonnis van een rechter ten uitvoer te leggen, zijn onderdeel van de letselschadevergoeding.

Aansprakelijkheid letselschadevergoeding

Er bestaat pas aanspraak op een schadevergoeding bij letselschade door een ongeval als er ook een aansprakelijke partij is. Dat wil zeggen iemand anders moet verantwoordelijk zijn voor de verwondingen die u heeft opgelopen en de schade die daaruit voortkomt. Is er geen aansprakelijke partij, dan kunt u geen schadevergoeding vorderen.

Neem bijvoorbeeld de bestuurder die met de auto zonder een aanwijsbare oorzaak van de weg raakt en letselschade oploopt. In beginsel is de bestuurder van de auto zelf verantwoordelijk. De bestuurder draagt dan ook zijn eigen schade. Datzelfde geldt voor de werknemer die door eigen toedoen schade lijdt in de uitoefening van zijn werk. De werkgever voldoet aan de regels in het kader van de zorgvuldigheid en veiligheid. De werkgever is niet aansprakelijk. In dit geval is niemand aansprakelijk te stellen voor het ontstaan van het ongeval en de schade. Kortom als er geen aansprakelijke partij is, kunt u als gedupeerde ook uw letselschade nergens claimen.

Aansprakelijkheid en letselschadevergoeding

Ook gelden er voor inzittenden weer andere regels dan de bestuurder. De inzittende/passagier is vaak een zogenaamde schuldloze derde. De passagier zit niet achter het stuur en heeft geen invloed heeft op de omstandigheden van het ongeval. De inzittende is daarom vrij van schuld. De inzittende krijgt zijn schade vergoed. Ook als er sprake is van een eenzijdig ongeval waarbij de bestuurder zelf een verkeersfout maakte.

letselschadevergoeding, letselschade vergoeding, vergoeding letselschade, letsel schadevergoeding, letselschade vergoedingen, schadevergoeding letselschade, schadevergoeding letsel, letsel schade vergoeding, recht op schadevergoeding, schadevergoeding letselschade berekenen, letselschade claimen, schadevergoeding na ongeval, hoogte letselschade, letselschade schadevergoeding, blijvend letsel, letsel vergoeding, letselschade uitkering hoogte, schadevergoeding ziekenhuis, hoogte schadevergoeding, letselschade berekening, schade letsel vergoeding, schadeposten letselschade, schadevergoeding claimen, blijvend letsel na ongeval, blijvend letsel vergoeding, hoogte letselschadevergoeding, hoogte schadevergoeding letselschade, letselschade hoogte, letselschade uitspraken, letselschadevergoeding berekenen, schadeclaim letselschade, hoogte letselschade uitkering, hoogte letselschade uitkeringen, hoogte schadevergoeding berekenen, hoogte schadevergoeding blijvend letsel, berekenen letselschadevergoeding, hoogte schadevergoeding bepalen

Geen aansprakelijkheid wel een schadevergoeding

Natuurlijk kan het zo zijn dat u zelf een verzekering heeft gesloten die de letselschade dekt na een ongeval. Zo is er bijvoorbeeld een schadeverzekering-inzittenden. Deze vergoedt de schade die iedere inzittende lijdt door een verkeersongeval. Dit ongeacht de oorzaak van het ongeluk.

Belangrijk is ook om te weten dat juridisch schuld en aansprakelijkheid niet altijd met elkaar verbonden zijn. Zo zijn fietsers en voetgangers in het verkeer extra beschermd. Indien zij schuldig zijn aan het veroorzaken van een ongeval, dan staat dat de aansprakelijkheid van de onschuldige partij niet in de weg. Dat zelfde geldt voor de ouders van kinderen onder de 14 jaar. Zij zijn en blijven aansprakelijk voor de gedragingen van hun kinderen. Een min of meer vergelijkbare risico-aansprakelijkheid is in de wet opgenomen voor de bezitter van dieren.

Ook kan het zijn dat iemand anders een verzekering sloot (bijvoorbeeld collectief, werkgever) die aanspraak geeft op een schadevergoeding of een tegemoetkoming.

Fondsen en tegemoetkoming in de schade

In een enkele situatie is de veroorzaker niet bekend of niet verzekerd. In dat geval bestaat er in Nederland een Waarborgfonds Motorrijtuigen. Dit waarborgfonds vergoedt uw letselschade als ware er een aansprakelijke partij. Het moet wel duidelijk zijn dát er een motorrijtuig betrokken was bij de aanrijding én dat u niet zelf aansprakelijk bent.

Hulp bij het claimen van uw letselschadevergoeding

Vaak is er bij letselschade meer mogelijk dan u denkt. Neem contact op. Bespreek uw mogelijkheden. Bel voor een gratis advies gesprek 0800 – 44 55 000, stuur een e-mail naar info@hijink.com of laat een terugbelverzoek achter door het onderstaande contactformulier in te vullen.

Wij werken landelijk en komen graag naar u toe.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Onze specialisten

  mr. drs. E.S.M. Timmermans
  mr. O.A.M. Hijink
  mr. R. Bockhoven
  mr. M.A. Visser
  mr. E.G.M. Driessen
  mr. M.K. Herngreen

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief