Letselschade

Letselschadevergoeding

Economische kwetsbaarheid

Economische kwetsbaarheid is schade die ontstaat bij letselschade. Een slachtoffer met een aangepaste functie binnen een bedrijf loopt risico. Als de aangepaste functie ophoudt te bestaan, is het vinden van een nieuwe passende aangepaste functie vaak moeilijk. Deze kans op toekomstige schade noemen we economische kwetsbaarheid.

Economische kwetsbaarheid is een schadepost in sommige letselschade zaken. De schade onstaat als slachtoffers bij dezelfde werkgever blijven in een aangepaste functie. De schade zit hem in de problemen bij het vinden van een soortgelijke (aangepaste) functie.

Meestal gaat het om ernstig letsel dat tot langdurige beperkingen leidt. Deze beperkingen verkleinen de kans om een nieuwe baan te vinden. De nieuwe functie moet namelijk voldoen aan de mogelijkheden van de werknemer.

Na een ontslag, reorganisatie of faillissement kan een werknemer met beperkingen soms moeilijk een nieuwe baan vinden. De periode van werkeloosheid duurt door de beperkingen (meestal) langer dan normaal. De schade die ontstaat door deze langere periode van werkeloosheid betaalt de aansprakelijke partij.

Wat is economische kwetsbaarheid

De Letselschade Raad definieert economische kwetsbaarheid in de Letselschade richtlijn. Een persoon is economisch kwetsbaar als:

“in de toekomst door een economisch feit – zoals bijvoorbeeld een ontslag als gevolg van een reorganisatie of een faillissement – een periode van werkloosheid kan intreden die langer duurt dan ‘normaal’ door de door het ongeval ontstane beperkte mogelijkheden. Met een vergoeding voor verhoogde economische kwetsbaarheid wordt deze langere periode van (gedeeltelijke) werkloosheid financieel gecompenseerd.”

Het gaat dus om toekomstige schade. Of meer specifiek een schatting van de kans op toekomstige schade.

Voorbehoud of afkopen

Er zijn twee mogelijkheden bij economische kwetsbaarheid. De eerste mogelijkheid is een voorbehoud opnemen bij de afhandeling van de letselschadevergoeding. Partijen spreken in dat geval af dat de zaak heropent als er schade ontstaat. Als het slachtoffer zijn (aangepaste) baan verliest, onderhandelen partijen over de compensatie van de schade die op dat moment ontstaat.

De tweede mogelijkheid is dat de aansprakelijke tegenpartij de schade afkoopt. Partijen schatten in dat geval de schade. De aansprakelijke partij betaalt dit bedrag vervolgens in een keer. Het is in dat geval niet belangrijk of de schade in de toekomst ook daadwerkelijk ontstaat.

Schadevergoeding economische kwetsbaarheid

Voor het berekenen van de hoogte van de schade door economische kwetsbaarheid zijn van belang:

 • De ernst en aard van het letsel;
 • De leeftijd van het slachtoffer;
 • Het salaris van het slachtoffer;
 • De duur van het dienstverband van het slachtoffer;
 • De lichamelijke eisen die het werk stelt;
 • De arbeidsmarkt waarop de werkzoekende terecht komt.

Economische kwetsbaarheid en toekomstig verlies van arbeidsvermogen

Als letsel en beperkingen toenemen ontstaat een toekomstig verlies van arbeidsvermogen. Het slachtoffer kan op een gegeven moment niet meer zoveel verdienen door toename van zijn beperkingen. Het verschil met economische kwetsbaarheid is belangrijk. Bij economische kwetsbaarheid verandert de situatie van de persoon met letsel. De aangepaste functie waarin deze persoon werkt valt weg. Bij een toekomstig verlies van verdienvermogen nemen de beperkingen van de persoon met letsel toe.

Toename en ontwikkelingen van letsel en beperkingen zijn een andere reden om een voorbehoud op te nemen in een letselschade zaak.

Bespreek uw letsel

Onze specialisten vertellen u direct waar u recht op heeft. Daarbij houden wij rekening met alle huidige en toekomstige aspecten van uw letselschade. Bovendien is juridische hulp vaak kosteloos. Neem contact op. Onze specialisten vertellen u waar u recht op heeft. Een eerste gesprek is bovendien altijd gratis. Bel 0800-4455000. Stuur een e-mail naar info@hijink.com of gebruik het onderstaande contactformulier.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Onze specialisten

  mr. drs. E.S.M. Timmermans
  mr. O.A.M. Hijink
  mr. R. Bockhoven
  mr. M.A. Visser
  mr. E.G.M. Driessen
  mr. M.K. Herngreen

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief