Letselschade

Letselschadevergoeding

Arbeidsvermogensschade

Arbeidsvermogensschade bestaat uit schade doordat een slachtoffer van een ongeval geen betaald werk, huishoudelijk werk of klussen meer kan uitvoeren. Arbeidsvermogensschade bestaat uit verlies aan verdienvermogen, een vordering voor huishoudelijke hulp en verlies van zelfwerkzaamheid.

Voor het berekenen van arbeidsvermogensschade kijken we naar de bijdrage van een persoon aan het huishouden die door letsel wegvalt. Deze bijdrage is zowel financieel als fysiek. De financiële bijdrage bestaat uit het inkomen dat iemand verdient. De fysieke bijdrage bestaat uit huishoudelijk werk en andere klussen en werkzaamheden die iemand binnen een gezin verricht. Het vermogen om te klussen en ander werk in en om huis te verrichten noemen we zelfwerkzaamheid.

De arbeidsvermogensschade bestaat uit al het werk dat een persoon door letsel niet meer kan uitvoeren. Het slachtoffer moet het werk voor het letsel wel zelf hebben uitgevoerd. Dit kan eventueel door middel van een getuigenverklaring worden aangetoond.

Advocaat arbeidsvermogensschade

Gelukkig herstelt veel letsel. Beperkingen zijn dan tijdelijk. Helaas hebben ongelukken soms ook blijvende gevolgen. In beide gevallen heeft letsel vaak directe financiële gevolgen. Dit zorgt voor onzekerheid en veel werk op een zeer moeilijk moment. Als de financiële gevolgen van het letsel voor u worden afgehandeld, kunt u zich richten op uw herstel. Wij claimen uw schade in de meeste gevallen gratis. De aansprakelijke partij betaalt ook uw kosten voor een letselschade advocaat bij arbeidsvermogensschade na een ongeluk. Neem contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Vaststellen arbeidsvermogensschade

Een arbeidsdeskundige berekent het verloren inkomen, beoordeelt de mate van arbeidsongeschiktheid en de re-integratie mogelijkheden. Aan de hand hiervan stellen we de inkomensschade vast. Om verlies van inkomen te berekenen, kijken we ook naar carrière ontwikkeling en dus naar toekomstige promoties.

Voor vergoeding van kosten van huishoudelijke hulp en een compensatie van verlies van zelfwerkzaamheid worden vaak standaard bedragen gebruikt uit richtlijnen. Voor de behoefte aan huishoudelijke hulp en het verrichten van klussen in en om de woning is uiteraard de woonsituatie belangrijk. Woont iemand alleen of samen, in een huur- of koopwoning, hoeveel onderhoud heeft de woning nodig, heeft het huis een tuin etc.?Als de schade hoger is dan de standaard bedragen kunt u de daadwerkelijke schade claimen.

Arbeidsvermogensschade ondernemers

Verlies aan verdienvermogen bestaat ook uit weggevallen omzet en winst. Als een ondernemer arbeidsvermogensschade lijdt door een ongeval is het bovendien belangrijk direct maatregelen te nemen om de schade te beperken en het voortbestaan van de onderneming te verzekeren. Ook deze kosten zijn verhaalbaar. Denk bijvoorbeeld aan kosten voor het inschakelen van vervangend personeel.

Studenten en kinderen

Bij studenten en kinderen bestaat verlies aan verdienvermogen soms ook uit studievertraging (later toetreden tot de arbeidsmarkt) en een afname van de arbeidsmogelijkheden. Het is zeker voor kinderen en studenten belangrijk dat alle relevante persoonlijke omstandigheden en eigenschappen worden meegewogen. Bij de berekening van toekomstige schade (tot de pensioenleeftijd) maakt een klein detail namelijk een groot verschil.

Gratis rechtsbijstand

Het laten verhalen van uw schade is meestal kosteloos. De aansprakelijke partij betaalt uw kosten voor het inschakelen van een deskundige. Onze specialisten vertellen u graag meer over uw recht op een schadevergoeding en over uw mogelijkheden. Neem contact op. Bel naar 0800-4455000, stuur een e-mail naar info@hijink.com of vul het onderstaande contactformulier in als u wilt dat wij contact met u opnemen.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Onze specialisten

  mr. drs. E.S.M. Timmermans
  mr. O.A.M. Hijink
  mr. R. Bockhoven
  mr. M.A. Visser
  mr. E.G.M. Driessen
  mr. M.K. Herngreen

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief