Letselschade

Letselschadevergoeding

Zelfwerkzaamheid

Zelfwerkzaamheid ziet op het verrichten van werkzaamheden in, aan en rond de woning van een letselschadeslachtoffer. Deze werkzaamheden moeten ook tegen betaling door anderen kunnen worden verricht. Bij letselschade kan verlies van zelfwerkzaamheid ontstaan. De aansprakelijke partij betaalt de schade die hierdoor ontstaat.

Wat is zelfwerkzaamheid? De Letselschade Raad geeft de volgende definitie:

“Het arbeidsvermogen dat wordt benut in de privé sfeer voor het verrichten van werkzaamheden in, aan of rond de woning en die ook tegen betaling door anderen (vakmensen) kunnen worden verricht.”

Door letsel ontstaan lichamelijke en psychische beperkingen. U kunt hierdoor zelfwerkzaamheid verliezen. Door handletsel kunt u bijvoorbeeld tijdelijk of blijvend geen schilderwerk aan uw woning verrichten. Met been- of voetletsel kan werken op een ladder onmogelijk zijn. Hierdoor kunt u klussen in, aan en rond uw woning misschien niet meer uitvoeren. Door een verlies van zelfwerkzaamheid ontstaat schade. U kunt hiervoor een letselschadevergoeding krijgen. De omvang van de schade is afhankelijk van de werkzaamheden en de kosten om deze te laten verrichten. De werkzaamheden bestaan onder andere uit:

 • reparatiewerkzaamheden aan uw woning;
 • binnen- en buitenschilderwerk;
 • behangwerkzaamheden;
 • tuinonderhoud.
Zelfwerkzaamheid

Klussen die het letselschadeslachtoffer uitvoert

Voor een vergoeding van werkzaamheden die onder de zelfwerkzaamheid vallen, moet het slachtoffer zelf het werk uitvoeren. Als u de klussen normaal gesproken ook betaald laat uitvoeren of als de werkzaamheden door de gezonde partner worden verricht, ontstaat geen schade door een verlies van zelfwerkzaamheid.

U moet voor een schadevergoeding eventueel aannemelijk maken dat u de klussen zou uitvoeren als u geen letsel had opgelopen. Dit bewijs levert u bijvoorbeeld door verklaringen van personen die hebben waargenomen dat u de werkzaamheden in het verleden uitvoerde.

De richtlijn zelfwerkzaamheid

De richtlijn Zelfwerkzaamheid van de Letselschade Raad geeft normbedragen. Aan de hand van de woonsituatie kan op grond van de richtlijn een standaard schadevergoeding worden vastgesteld.

Als de daadwerkelijke kosten hoger zijn dan de normbedragen uit de richtlijn kunt u de daadwerkelijk geleden schade claimen. Als uw wederpartij u een vergoeding aanbiedt overeenkomstig de richtlijn kan het verstandig zijn eerst uw schade in beeld te brengen. Hierdoor voorkomt u dat uw kosten hoger uitvallen dan de standaard vergoeding die u krijgt op grond van de richtlijn.

Verlies zelfwerkzaamheid

Voor een schadevergoeding moet de omvang van schade vaststaan. De richtlijn geeft een standaard methode om schade te berekenen. Bij zelfwerkzaamheid is uw woonsituatie van belang. In een huurwoning komt het meeste onderhoud immers voor rekening van de verhuurder. De huurder voert deze werkzaamheden niet zelf uit. Voor een huurder met letselschade bestaan de onderhoudswerkzaamheden aan zijn of haar woning uit binnen schilder- of behangwerk en kleine reparatiewerkzaamheden.

Het letselschadeslachtoffer dat in een koopwoning woont, verricht zelf meer onderhoud en werkzaamheden. Voor de omvang van de schade is ook het soort woning van belang. De uit te voeren werkzaamheden verschillen voor een twee onder een kap, hoekwoning, rijtjeshuis, flat of appartement.

Bij een koopwoning en huurwoning is bovendien van belang of de woning van het letselschadeslachtoffer een tuin heeft.

Kortdurende beperkingen

Als de beperkingen van letsel van korte duur zijn, moet het letselschadeslachtoffer de werkzaamheden uitstellen. Alleen als werkzaamheden dringend zijn, komen ze voor vergoeding in aanmerking. Als het letsel slechts korte tijd beperkingen oplevert, is uitstel noodzakelijk. Althans het slachtoffer kan in dat geval geen schadevergoeding vragen voor de kosten van het werk. De vraag is dus of het redelijk en/of noodzakelijk is de werkzaamheden aan uw woning en tuin op dat moment betaald te laten uitvoeren. Het repareren van een lekkend dak kan bijvoorbeeld niet worden uitgesteld, maar schilderwerk wel.

Hoe om te gaan met klussen in en rond de woningen bij letselschade

Voordat u opdracht voor het uitvoeren van werkzaamheden aan uw woning of in uw tuin is het verstandig zekerheid te hebben over de vergoeding. Door offertes op te vragen voor de werkzaamheden kunt u aan uw wederpartij duidelijk maken welke kosten u gaat maken. Laat bij voorkeur geen werkzaamheden uitvoeren zonder toestemming van uw tegenpartij. Dit voorkomt dat u de kosten zelf betaalt.

Advies en overleg

De aansprakelijke partij betaalt bij letselschade meestal uw kosten van juridische bijstand. Juridische bijstand bij letselschade is daarom meestal kosteloos. Bel 0800-4455000 voor het maken van een afspraak. Bespreek uw mogelijkheden. Ook voor vragen over onze dienstverlening kunt u altijd contact opnemen.

Contact

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Onze specialisten

  mr. drs. E.S.M. Timmermans
  mr. O.A.M. Hijink
  mr. R. Bockhoven
  mr. M.A. Visser
  mr. E.G.M. Driessen
  mr. M.K. Herngreen

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief