Procederen

Procederen ofwel naar de rechter gaan.

Het voeren van een procedure komt in zicht als partijen een geschil hebben waar ze samen niet uitkomen. Een geschil kan overal over gaan. Vrijwel ieder geschil kan ook worden voorgelegd aan een rechter. Ook kan een rechter een voorziening treffen. Een voorziening is een voorlopige maatregel.

Procederen voor de rechter met een advocaat

Allereerst is het belangrijk om te weten welke rechter bevoegd is. Het gaat hier dan over bevoegdheid in de zin van locatie/plaats maar ook over de bevoegdheid die afhankelijk is van het soort geschil of het financiële belang. Het maakt bijvoorbeeld uit of er sprake is van een arbeidsgeschil, een incassozaak of een conflict met de gemeente.

Een advocaat is gespecialiseerd in adviseren over een gerechtelijke procedure en het voeren van de procedure bij de rechter. Uw advocaat weet wáár uw zaak moet worden aangebracht, maar ook bij welke rechter.

Welke rechter is bevoegd

Zo kennen we in civiele procedures de kantonrechter, de rechtbank, het hof en de Hoge Raad. In bestuursrechtelijke zaken beslist weer de bestuursrechter, vaak met daaraan voorafgaand een bezwaarprocedure. In hoger beroep kunnen verschillende bestuursrechters bevoegd zijn. Te denken aan het College van Beroep voor het Bedrijfsleven of de Centrale Raad voor Beroep. Het is ook goed te bedenken dat er ook meer gespecialiseerde rechters of arbiters zijn bijvoorbeeld voor het bedrijfsleven. Te noemen zijn de Accountantskamer en de Ondernemingskamer. Dit heeft als voordeel dat de rechter vaak heel goed weet waar hij/zij het over heeft.

Al met al moet er goed worden nagedacht over welke rechter mag kennisnemen van het juridisch geschil. Naast dat de bevoegdheid van een rechter onder andere wordt bepaald in het wetboek van Rechtsvordering, kunnen partijen zelf ook afspraken hebben gemaakt over de bevoegde rechter (in een overeenkomst of algemene voorwaarden) of kan het zijn dat een specifieke verordening of regeling van toepassing is. Het advies van een procesadvocaat is hierin echt noodzakelijk.

Als een rechter niet bevoegd is, verklaart deze zich niet ontvankelijk. De rechter zal dan geen kennisnemen van het geschil. De kwestie kan daarna alsnog bij de bevoegde rechter worden aangebracht. Het gevolg is tijdverlies en extra kosten.

Procederen met advocaat procesrecht

Naast het aanbrengen van een het juridisch geschil bij de goede rechter, moet de vordering ook inhoudelijk correct zijn geformuleerd. Op welke basis wordt gevorderd, welk bewijs moet ik aanleveren, wat kan ik wel vorderen en wat niet, maak ik eigenlijk wel kans om de procedure te winnen en kan de wederpartij ook een tegenvordering indienen? Vragen die belangrijk zijn om mee te nemen in het procesadvies van de advocaat om wel of niet te procederen.

Het is van doorslaggevend belang dat de advocaat de vordering op een juiste manier inbrengt. Het is altijd belangrijk om de vraag te stellen of er voor uw vordering een specifiek wetsartikel bestaat. Deze bepaling kan ook zijn opgenomen in richtlijnen of verordeningen. Of misschien heeft uw wederpartij wel de vordering wel erkend?

Welke partij dagvaarden?

Ook moet goed worden nagedacht over welke partij moet worden gedagvaard. Als de verkeerde partij is gedagvaard, kan de vordering worden afgewezen. Met alle gevolgen van dien. Ook kan het zijn dat de ene partij meer verhaal biedt dan een andere. Het ligt dan voor de hand (tenminste) meerdere partijen (hoofdelijk) aan te spreken.

Procederen met procesrecht advocaat
Procederen met procesrecht advocaat

Formuleren eis door de proces advocaat

Tenslotte is het belangrijk de gewenste veroordeling duidelijk te formuleren. Juridisch noemen we dit de vordering.

Vaak is de vordering helder. Bijvoorbeeld bij incassozaken. De vordering is betaling van een openstaande factuur. Door een arbeidsconflict wil een werkgever ontslag van een werknemer. De werkgever vordert dan beeindiging van de arbeisovereenkomst. Soms ligt de vordering minder voor de hand. Dan moet goed worden nagedacht over de in te stellen vordering. Als niet helder is voor de rechter welke veroordeling wordt verwacht, kan het maar zo zijn dat een vonnis waardeloos is. Het is voor de advocaat bovendien belangrijk goed af te spreken wat u verwacht van de procedure.

Advies proces advocaat

Het zal duidelijk zijn dat het procederen bij een rechter een vak apart is. Een advocaat is daarin gespecialiseerd en heeft kennis van het procesrecht. Leg uw vordering of geschil daarom altijd voor aan een van onze advocaten. Bel voor advies van een  procesadvocaat 0800-4455000 of laat onderstaand uw gegevens achter zodat wij met u contact kunnen opnemen.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Onze advocaten zijn lid van:

  Onze specialisten

  mr. O.A.M. Hijink
  mr. R. Bockhoven
  mr. M.P.H. van Maanen Winters
  mr. M.A. Visser
  mr. E.G.M. Driessen

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief