Letselschade

Motorongeluk

Letselschade door een motorongeluk: Motorrijders zijn kwetsbaar. Bij motorongelukken ontstaat vaak ernstige letselschade. De motorrijder wordt niet extra beschermd door de wet zoals andere kwetsbare verkeersdeelnemers.

Na een motorongeluk kunt u uw schade vergoed krijgen als iemand anders aansprakelijk is voor het ongeluk. Ook bij een eenzijdig motorongeluk kan er een aansprakelijke partij zijn. Bijvoorbeeld de wegbeheerder of de fabrikant van een motorfiets. Ook kan het zijn dat u zelf een verzekering heeft gesloten die uw letselschade vergoedt. Het inschakelen van juridische hulp na een motorongeluk met letselschade is in de meeste gevallen kosteloos en helpt u een rechtvaardige schadevergoeding te krijgen.

Aansprakelijkheid motorongeluk

Voordat een letselschadevergoeding kan worden geclaimd moet de aansprakelijkheid worden vastgesteld. De aansprakelijkheid voor een motorongeluk wijkt niet af van de normale aansprakelijkheid bij een verkeersongeval.

Als een fietser of voetganger betrokken is bij het ongeval moet de schade van deze fietser of voetganger vaak tenminste gedeeltelijk vergoed worden. Fietsers en voetgangers worden als zogenaamde zwakke verkeersdeelnemers beschermd. Bij een ongeval tussen twee motorrijtuigen zoals een auto, vrachtauto of andere motorrijder wordt de aansprakelijkheid beoordeeld overeenkomstig de schuld die een bestuurder had aan het verkeersongeluk.

Alleen als komt vast te staan dat een ander aansprakelijk is voor het ontstaan van het ongeluk, bestaat er recht op een letselschadevergoeding. Laat u bijstaan door een letselschade-expert als er problemen zijn bij de erkenning van aansprakelijkheid.

motorongeluk, motorongeval, letselschade motorongeluk, letselschade motorongeval, schadevergoeding motorongeluk, schadevergoeding motorongeval

Tips bij een motorongeluk

 • Vul altijd een schadeformulier in, ook als er geen schade of letsel lijkt te zijn.
 • Maak foto’s ter plaatse.
 • Vraag getuigen om persoons- en contactgegevens.
 • Bel eventueel de politie, zodat een proces verbaal wordt opgemaakt.
 • Bij klachten of verwondingen, ga zo spoedig mogelijk naar uw huisarts.

Letselschadevergoeding motorongeluk

De letselschadevergoeding na een motorongeluk bestaat uit alle kosten en gemiste inkomsten die zijn veroorzaakt door het ongeval. Naast de beschadigingen aan motor en kleding valt nog aan een groot aantal andere kostenposten te denken. Voorbeelden van schadeposten bij een motorongeval zijn:

 • medische kosten;
 • re-integratiekosten;
 • parkeerkosten;
 • reiskosten;
 • kosten voor het inschakelen van hulp in de huishouding;
 • kosten voor het laten verrichten van werkzaamheden in, aan en om uw woning;
 • gemist inkomen (loon of winst uit onderneming);
 • een gat in de pensioenopbouw.

De schadevergoeding bij verwondingen door een ongeluk met de motor kan uit een groot aantal schadeposten bestaan. De schade is altijd persoonlijk en er is vaak meer schade dan u denkt. Om uw volledige schade vergoed te krijgen is het belangrijk dat uw schade goed gedocumenteerd is. Door na een verkeersongeluk met een motor zo spoedig mogelijk een letselschade advocaat in te schakelen voorkomt u dat u zelf uw schade draagt.

Smartengeld

De schade van een motorongeluk bestaat ook uit immateriële schade, ook wel smartengeld genoemd. Hieronder vallen de geleden pijn, gederfde levensvreugde en het algemene ongemak van verwondingen. Ter vergoeding van deze schade wordt smartengeld toegekend.

Bekijk ook onze pagina met voorbeelden van smartengeldbedragen toegekend na een motorongeluk.

Eigen schuld en billijkheidscorrectie

Er bestaat alleen aansprakelijkheid voor zover er verantwoordelijkheid is voor het ontstaan van een ongeval. Soms hebben beide partijen schuld aan het ontstaan van een ongeval. Dit is bijvoorbeeld het geval als een partij plotseling op de weg keert zonder richting aan te geven, maar de partij die achterop rijdt hield te weinig afstand. Er kan dan een bepaalde mate van eigen schuld worden aangenomen. De aansprakelijke partij hoeft bijvoorbeeld maar 60% van de schade te vergoeden als 40% eigen schuld wordt aangenomen. Bij ernstige letsels of bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld als een partij verzekerd is voor de schade, kan op grond van een billijkheidscorrectie alsnog een groter deel van de letselschade die ontstaat bij een motorongeval vergoed worden.

Juridische hulp bij letselschade

De adviezen van een letselschade-expert zijn belangrijk om een letselschadevergoeding te krijgen. Juridische hulp is bovendien kosteloos in de meeste gevallen. Wij horen graag wat u is overkomen en denken graag met u mee. Onze letselschade-experts werken landelijk met bezoek adressen in Nijmegen, Arnhem, Doetinchem en Den Bosch. U kunt ons bereiken door te bellen naar 0800-4455000 (gratis)

Relevante informatie

Whiplash letsel|Scooterongeluk|Aangereden fietser

Contact letselschade-expert

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Onze specialisten

  mr. drs. E.S.M. Timmermans
  mr. O.A.M. Hijink
  mr. R. Bockhoven
  mr. M.A. Visser
  mr. E.G.M. Driessen
  mr. M.K. Herngreen

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief