Letselschade

Smartengeld

Smartengeld belasting

Een veelgestelde vraag: is smartengeld belast of onbelast. Het antwoord is: In principe niet. Smartengeld is belastingvrij, maar er zijn uitzonderingen.

Moet over smartengeld belasting worden betaald? In beginsel is smartengeld niet belast met inkomstenbelasting. Het is wel mogelijk dat vermogensbelasting wordt geheven over smartengeld.

Smartengeld en inkomstenbelasting

Smartengeld is een vergoeding voor immateriële schade. De algemene gedachte bij schade is dat over het beschadigde al belasting is betaald. Als een schadevergoeding wordt belast, wordt dus tweemaal belasting geheven. Deze redenatie wordt, alhoewel deze niet helemaal opgaat bij immateriële schade, ook toegepast op smartengeld. Smartengeld hoeft daarom niet te worden opgegeven als inkomen in box 1 van de belastingaangifte.

Smartengeld en vermogensbelasting

De smartengeldvergoeding wordt niet als inkomen opgegeven in box 1. Onder omstandigheden moet het smartengeld wel worden opgegeven als vermogen in box 3. Indien het heffingsvrije vermogen wordt overschreden, wordt vermogensbelasting betaalt over smartengeld. Dit kan bijvoorbeeld door een combinatie met spaargeld of omdat de smartengeld vergoeding zo hoog is dat het de heffingsvrije som overschrijdt.

Bij hoge letselschadevergoedingen is het inschakelen van een financieel adviseur zeker verstandig. De schadevergoeding bij blijvend letsel ziet namelijk vaak op schade die ontstaat na het moment van uitbetaling. Denk bijvoorbeeld aan inkomensschade. Deze schade kan worden vergoed door een eenmalige uitkering. De schade van gemist inkomen ontstaat echter over een lange (toekomstige) periode. Als een grote som wordt uitbetaald, is het verstandig financieel advies in te winnen over de besteding en het beheer van het vermogen.

Smartengeld belasting, smartengeld inkomstenbelasting, smartengeld vermogensbelasting,

Smartengeld dat geen smartengeld is

De naam die wordt gegeven aan een schadevergoeding is niet doorslaggevend. Een bedrag dat als smartengeld wordt uitgekeerd, is niet altijd smartengeld. Als een verzekering een immateriële schadevergoeding betaalt waarvoor een ander dan de ontvanger van de uitkering de premies betaalde, is de schadevergoeding vaak belast. Dat een bedrag wordt benoemd als smartengelduitkering betekent niet dat het ook smartengeld is. Ook als een bedrag smartengeld wordt genoemd kan het dus met inkomstenbelasting worden belast. Voorzichtigheid is dus belangrijk.

Gemeentes en andere uitkeringsinstanties kunnen eigen regels hebben over inkomen en vermogen. Smartengeld kan invloed hebben op het ontvangen van toeslagen en uitkeringen.

Belastinggarantie

Om de risico’s van een belasting heffing te ondervangen zal een letselschadespecialist namens u een belastinggarantie overeenkomen. Dit is een verklaring van de aansprakelijke partij dat zij eventuele belasting betaalt. De aansprakelijke partij voert op grond van een belastinggarantie de procedure met de belastingdienst en neemt de betaling van de belasting geheel voor haar rekening.

Vragen over smartengeld en belasting?

Heeft u vragen over smartengeld en belasting? Wilt u weten of u recht heeft op een schadevergoeding? Neem contact op. Bel 0800-4455000. Wij helpen u vrijblijvend verder.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Onze specialisten

  mr. drs. E.S.M. Timmermans
  mr. O.A.M. Hijink
  mr. R. Bockhoven
  mr. M.A. Visser
  mr. E.G.M. Driessen
  mr. M.K. Herngreen

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief