Letselschade

Letselschade door een arbeidsongeval

Bedrijfsongeval minderjarige

Bij een bedrijfsongeval van een minderjarige betaalt de werkgever meestal de schade. De hulp van een letselschade advocaat na een arbeidsongeval is in de meeste gevallen kosteloos. Laat uw schade kosteloos afhandelen.

De werkgever moet zorgen dat minderjarigen veilig werken. Loopt een werknemer bij een arbeidsongeval letselschade op dan heeft de werkgever meestal niet voldaan aan zijn zorgplicht. De schadevergoeding voor een minderjarige na een bedrijfsongeval bestaat uit alle kosten, schade en smartengeld. Bij minderjarigen zien we bovendien regelmatig dat er studievertraging ontstaat door een bedrijfsongeval.

Arbeidsongeval vakantiewerk of bijbaan minderjarige

De meeste bedrijfsongevallen gebeuren in de bouw, de industrie en bij transport en opslag. Hierbij zijn relatief vaak jonge werknemers betrokken. Ook minderjarigen werken soms part time of tijdens schoolvakanties. Bij vakantiewerk in de bouw, maar ook bij het vakkenvullen in de supermarkt kan een minderjarige letsel oplopen. De werkgever is in de meeste gevallen aansprakelijk voor letselschade die een minderjarige oploopt bij een bedrijfsongeval.

Minderjarigen mogen sommige werk niet uitvoeren. Bijvoorbeeld werken met gevaarlijke stoffen of werken in lawaaierige ruimten. Bij ander werk moet er actief en deskundig toezicht zijn, zoals bij het werken met artikelen die kunnen ontploffen of het werken aan een lopende band.

Stappenplan schadeclaim bedrijfsongeval minderjarige

De ouders of verzorgers van een minderjarige kunnen namens de minderjarige letselschade claimen. Om letselschade te claimen namens een minderjarige zet u de volgende stappen:

 1. Verzamel bewijs en leg de schade vast;
 2. Stel de tegenpartij aansprakelijk;
 3. Onderhandel over de aansprakelijkheid en hoogte van de schadevergoeding;
 4. Leg gemaakte afspraken vast in een (vaststellings)overeenkomst;
 5. Uitbetaling letselschade.

Letselschade claimen is meestal gratis. De aansprakelijke partij betaalt ook uw kosten om uw schade te verhalen. U kunt de letselschade van uw kind dus ook kosteloos laten claimen. Neem contact op om uw mogelijkheden te bespreken.

Bedrijfsongeval minderjarige, schadevergoeding bedrijfsongeval minderjarige, aansprakelijkheid bedrijfsongeval minderjarige

Schadevergoeding bedrijfsongeval minderjarige

Een letselschadevergoeding bestaat uit alle schade en kosten die ontstaan door een ongeluk. Bijvoorbeeld inkomensschade, medische kosten, reiskosten, kosten van hulpmiddelen, kosten voor hulp in de huishouding, een uitlaatservice, klussen in en aan de woning en alle andere mogelijke kosten.

Daarnaast bestaat de schadevergoeding uit smartengeld. Smartengeld vergoedt pijn, leed en de afname van plezier in het leven. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de invloed die de verwondingen hebben op het leven van het slachtoffer. Daarbij gaat het voornamelijk om pijn en lichamelijke ongemakken van letsel, de beperkingen die het letsel (tijdelijk) veroorzaken en de psychische gevolgen van het letsel voor het slachtoffer.

Schade door studievertraging

Als een kind tijdens een bijbaantje of bij vakantiewerk letselschade oploopt, speelt vaak de schadepost studievertraging. Als je langer studeert, treedt je later toe tot de arbeidsmarkt en ga je dus later geld verdienen. Deze schade noemen we schade door studievertraging. Als een minderjarige door een arbeidsongeval vertraging oploopt bij het studeren betaalt de aansprakelijke partij een schadevergoeding.

Welk werk mag minderjarige tot 18 jaar niet doen?

De wet beschermt minderjarigen. De bescherming bestaat onder andere uit een verbod om bepaalde werkzaamheden uit te voeren. Tot 18 jaar is het niet toegestaan:

 • Te werken met giftige stoffen, bestrijdingsmiddelen, gevaarlijke stoffen, virussen of bacterien;
 • Onder overdruk werken (duiken, werken in een caisson of in afgesloten ruimten);
 • Werken met straling (werken met toestellen die schadelijke niet-ioniserende elektromagnetische straling uitstralen, zoals seal-apparatuur, lasers en radarinstallaties);
 • Werken met lawaai (de dagelijkse blootstelling aan lawaai moet (ook met gehoorbescherming) gemiddeld lager zijn dan 85 decibel);
 • Te werken met apparatuur die trillingen veroorzaakt die gevaar voor de gezondheid veroorzaken;
 • Nachtwerk (uitzonderingen zijn defensieoefeningen en leerlingen in de binnenvaart en brood- en banketbakkerij).

Bekijk de informatie op rijksoverheid.nl.

Regels werk voor 16 en 17 jarigen

Bij 16 en 17 jarigen eist de wet in veel gevallen dat er deskundig toezicht is bij het werk. Bijvoorbeeld bij het werken met stoffen die kunnen irriteren of ontploffen, werken met wilde dieren of eentonig werk waarbij de werknemer per stuk betaald krijgt.

Bekijk de informatie op rijksoverheid.nl.

Advies bedrijfsongeval minderjarige

Bent u een ouder of verzorger van een minderjarige met lestelschade? Neem dan vrijblijvend contact op om de mogelijkheden te bespreken. Onze rechtshulp is in de meeste gevallen gratis. Zo zet u een goede eerste stap naar een rechtvaardige schadevergoeding. Bel naar 0800 – 44 55 000, stuur een e-mail naar info@hijink.com of vul het onderstaande contactformulier in om contract op te nemen.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Onze specialisten

  mr. drs. E.S.M. Timmermans
  mr. O.A.M. Hijink
  mr. R. Bockhoven
  mr. M.A. Visser
  mr. E.G.M. Driessen
  mr. M.K. Herngreen

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief