Letselschade tips: Als u letselschade oploopt bij een ongeval, gebeurt er van alles tegelijk. De onderstaande tips helpen u bij letselschade om uw bewijs goed vast te leggen en uw schade vergoed te krijgen.

Het is belangrijk om bij letselschade te kunnen steunen op de deskundigheid van een letselschade advocaat. Met juridische bijstand of advies krijgt u vaker een schadevergoeding.

Tips bij letselschade

Met letselschade door een ongeluk krijgt u niet dagelijks te maken. De meeste mensen blijft de ervaring gelukkig geheel bespaard. Het letselschadetraject van aansprakelijkstelling tot afwikkelingsvoorstel en vaststellingsovereenkomst is lang en zit vol valkuilen. Bovendien wilt u zich focussen op uw herstel en niet bezig zijn met de zakelijke afwikkeling van de schadevergoeding. Daarom deze letselschade tips!

Wat te doen bij letselschade

 • Verzamel bewijs over het ongeluk.

Dit kan door het maken van foto’s, getuigen te vragen om een verklaring af te leggen, de contactgegegevens van getuigen te noteren, de politie te bellen en een schade aanrijdingsformulier in te vullen. Hoe sneller u dit doet na het ongeluk, des te kleiner is de kans dat ‘bewijs verdwijnt’. Leg uw bewijs goed vast is een van de belangrijkste tips bij letselschade.

 • Laat uw letsel vaststellen

Als u stelt dat u letsel of verwondingen heeft opgelopen door een ongeluk, moet u dat aannemelijk maken. Bent u met de ambulance over gebracht naar het ziekenhuis dan is daarvan een medisch rapport gemaakt. Heeft u klachten, maar bent u niet onderzocht? Meld dat dan bij uw huisarts of in het weekend bij de dienstdoende huisarts, de afdeling Spoedeisende Hulp of de huisartsenpost. Het is vaak belangrijk dat is vastgelegd welke klachten en verwondingen u had direct na het ongeval.

 • Zoek juridische bijstand van een letselschade advocaat of letselschadespecialist

Omdat de afwikkeling van letselschade in de kern een juridische aangelegenheid is, adviseren wij u voor de afwikkeling van de letselschade een deskundige advocaat of letselschadejurist in de arm te nemen. In de meeste gevallen is dit kosteloos, zeker als iemand anders aansprakelijk is voor het ongeluk. Dit is wettelijk geregeld.

 • Stel de veroorzaker van het ongeluk aansprakelijk

Is naar uw mening iemand anders aansprakelijk voor het ongeluk en de letselschade, stel deze persoon of rechtspersoon dan aansprakelijk. Als u een letselschade advocaat heeft ingeschakeld zal deze dat voor u doen. Zo voorkomt u dat u de claim te laat indient. Is er discussie of onzekerheid over de aansprakelijkheid, bel dan voor een vrijblijvende beoordeling.

afwikkelingsvoorstel letselschade, letselschade tips,
tips bij letselschade,
Letselschade tips
 • Houd goed bij wat de schade is

Omdat er na een ongeluk met letselschade veel tegelijk gebeurt, is het verstandig bij te houden wat u doet, waar u bent geweest en welke kosten u heeft gemaakt. Op deze manier vergeet u niets. Dit maakt de afwikkeling gemakkelijker.

 • Voorschot op de letselschade

Als u letselschade lijdt heeft u recht op een voorschot die de tussentijdse schade dekt. U hoeft dus niet te wachten tot aan het einde bij de afwikkeling.

 • Ga niet akkoord met een afwikkeling zonder deskundig advies te hebben ingewonnen

Met klem adviseren wij u een afwikkelingsvoorstel altijd te laten toetsen door een letselschade advocaat. Ook bij licht letsel of ‘kleinere’ schadevergoedingen.

Afwikkelingsvoorstel letselschade

Als u akkoord gaat met een afwikkelingsvoorstel voor uw letselschade kunt u vaak nooit meer terugkomen op de zaak, omdat de overeekomst die u sluit deze mogelijkheid niet toelaat. Als uw schade hoger blijkt te zijn of als uw verwondingen of beperkingen verslechteren in de toekomst dekt de vergoeding niet al uw schade.

Het afwikkelingsvoorstel en de uiteindelijke vaststellingsovereenkomst moeten rekening houden met toekomstige omstandigheden en ontwikkelingen.

De kosten van het controleren van het afwikkelingsvoorstel worden vergoed door de aansprakelijke verzekeraar. Dit is in de wet vastgelegd. U kunt een afwikkelingsvoorstel letselschade vaak kosteloos laten beoordelen.

Wilt u meer letselschade tips

Bespreek uw mogelijkheden. Neem contact op met onze experts. Bel ons gratis landelijke nummer 0800-4455000, stuur een e-mail naar info@hijink.com of plaats onderstaand een terugbel verzoek.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres