Letselschade

Afwikkeling letselschade

De afwikkeling van letselschade kan voor slachtoffers meestal niet snel genoeg gaan. Wij raden u aan om voorzichtig te zijn. Letselschade snel afwikkelen, betekent meestal dat het slachtoffer een deel van de schade zelf betaalt. Het belangrijkste is dat uw schade zorgvuldig wordt afgewikkeld en dat u een eerlijke schadevergoeding krijgt.

De afwikkeling van letselschade eindigt met een overeenkomst tussen de partijen en het uitbetalen het afgesproken schadebedrag. In sommige gevallen wordt er voor de afwikkeling al een of meerdere voorschotten betaald. Waar moet ik aan denken bij de afwikkeling van letselschade? Waarom duurt de afwikkeling van letselschade soms zo lang? Hoe weet ik zeker dat mijn schade goed wordt afgewikkeld?

Aandachtspunten afwikkeling Letselschade

Houd bij de afwikkeling van letselschade rekening met het volgende:

 • De afwikkeling van letselschade duurt soms lang, omdat afwikkeling pas mogelijk is als het slachtoffer is genezen of als er geen veranderingen meer verwacht worden in de medische situatie van het slachtoffer;
 • Ook de opstelling van de aansprakelijke verzekeraar kan de afwikkeling van schade vertragen;
 • Bezoek altijd zo snel mogelijk na een ongeval uw huisarts of een specialist. Hiermee legt u uw letsel (en belangrijk bewijs) vast;
 • Verzamel bewijs: vul het schadeformulier zorgvuldig in, maak foto’s (van de schade en de plaats van het ongeval) en vraag getuigen om contactgegevens en verklaringen op te stellen;
 • Leg uw schade en kosten goed vast: bewaar bonnen, facturen en offertes. Houdt een overzicht bij van reistijd, reiskosten, gemist inkomen en alle andere mogelijke kosten en schade;
 • Hulp bij de afwikkeling van letselschade is meestal gratis. Een letselschade advocaat of jurist inschakelen om uw schade te laten afwikkelen is daarom altijd verstandig
afwikkeling letselschade, letselschade afwikkeling, afwikkelen letsel schade, letselschade afwikkelen
Letselschade afwikkelen duurt soms lang. Het is belangrijk dat uw schade zorgvuldig wordt afgewikkeld. Hardlopers zijn soms doodlopers en betalen zelf een deel van de eigen schade.

Wanneer kan letselschade worden afgewikkeld?

De afwikkeling van letselschade is mogelijk als:

 • De tegenpartij aansprakelijkheid heeft erkend. Dit betekent dat de tegenpartij (meestal een verzekeraar) erkent dat er een (wettelijke) plicht bestaat om de schade te vergoeden. Als de tegenpartij de aansprakelijkheid afwijst, moet een rechter de aansprakelijkheid vaststellen in een procedure;
 • Er een medische eindtoestand is bereikt. Er zijn dan geen medische veranderingen meer te verwachten. Op dat moment zijn de gevolgen van het letsel te overzien en kan de schade worden berekend.

Waarom duurt de afwikkeling van letselschade soms zo lang?

Een medische eindtoestand is de situatie waarin artsen geen veranderingen meer verwachten in uw klachten. We zeggen ook wel dat de patiënt op dat moment is uitbehandeld. De patiënt is volledig herstelt of er zijn blijvende beperkingen die niet meer herstellen. De lange termijn gevolgen en kosten van het letsel zijn pas op dat moment vast te stellen. Zorgvuldige afhandeling van de schade neemt daarom soms veel tijd in beslag.

Als de aansprakelijkheid is erkend, betaalt de tegenpartij vaak voorschotten op de schadevergoeding. De lange duur van de procedure is daarom niet in het nadeel van het slachtoffer.

Voorbehoud bij afwikkeling letselschade

De afspraken over de afwikkeling van letselschade nemen we op in een zogenaamde vaststellingsovereenkomst. In veel gevallen staat in de vaststellingsovereenkomst dat partijen elkaar finale kwijting verlenen. Finale kwijting betekent dat de partijen verklaren geen vorderingen meer op elkaar hebben. Door een voorbehoud op te nemen in de overeenkomst is het mogelijk in de toekomst terug te komen op de schaderegeling. Blijkt er meer schade te zijn dan gedacht dan kan het slachtoffer deze schade alsnog claimen.

Snelle afwikkeling letselschade

Letselschade snel afwikkelen is aantrekkelijk. Het betekent immers dat er een eind komt aan onzekerheid over de schadevergoeding en dat u snel een letselschadevergoeding krijgt. Verzekeraars spelen hier soms handig op in met een afwikkelingsvoorstel. De verzekeraar betaalt dan eenmalig een bedrag dat alle schade afkoopt. In de praktijk is een afwikkelingsvoorstel vaak te laag. Het slachtoffer draagt dus een (groot) deel van de eigen schade. Zorgvuldige afwikkeling van letselschade heeft daarom de voorkeur boven snelle afwikkeling.

Toegenomen slijtage en andere kosten

Door letsel kan de slijtage van het lichaam versnellen. Het slachtoffer krijgt dan op een eerder datum dan normaal last van bepaalde ouderdomskwaaltjes, zoals artrose. De gevolgen van een ongeluk doen zich dus niet alleen direct voor. Ook op lange termijn kunnen klachten en dus schade ontstaan. Denk bijvoorbeeld ook aan toekomstige medische ingrepen.

Afwikkeling bij de rechter

Meestal handelen partijen een schadeclaim af door te onderhandelen. Als partijen geen overeenstemming bereiken over de aansprakelijkheid, omvang van de schade of een ander belangrijk punt dan kan de zaak aan een rechter worden voorgelegd. De rechter kan gevraagd worden om een oordeel over de hele zaak, maar partijen kunnen in een deelgeschilprocedure ook een bepaald geschilpunt aan een rechter voorleggen.

Hulp bij afwikkeling van letselschade

U schakelt in de meeste gevallen gratis een belangenbehartiger in voor de afwikkeling van uw letselschade. U krijgt zo moeiteloos de letselschadevergoeding waar u recht op heeft. Neem contact op om uw mogelijkheden te bespreken. Bel naar 0800 – 44 55 000, stuur een e-mail naar info@hijink.com of vul het onderstaande contactformulier in als u wilt dat wij contact met u opnemen.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Onze specialisten

  mr. drs. E.S.M. Timmermans
  mr. O.A.M. Hijink
  mr. R. Bockhoven
  mr. M.A. Visser
  mr. E.G.M. Driessen
  mr. M.K. Herngreen

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief