Letselschade

Letselschade door een verkeersongeval

Ongeluk met bedrijfsauto

Als u gewond raakt bij een ongeluk met een bedrijfsauto onder werktijd heeft u meestal recht op een schadevergoeding. De werkgever betaalt meestal een schadevergoeding na een bedrijfsongeval met een auto van de zaak.

Als u verongelukt als u voor uw werk in een auto, vrachtauto of ander voertuig op weg bent, dan is er sprake van een bedrijfsongeval. De werkgever betaalt in de meeste gevallen een schadevergoeding als u gewond raakt bij een bedrijfsongeval. Na een verkeersongeval onder werkijd met een bedrijfsauto heeft u daarom vaak recht op een schadevergoeding.

Bezoek altijd een dokter na een aanrijding met een bedrijfsauto. Ook als u op het eerste oog geen of zeer weinig letsel opliep. Het verslag van een huisarts is belangrijk bewijs voor uw schadeclaim.

Bedrijfsongeval met de bedrijfsauto

Een ongeluk met een bedrijfsauto is een bedrijfsongeval als het plaatsvindt onder werktijd tijdens de werkzaamheden. Tijdens woon werkverkeer of privé ritten met een bedrijfsauto gelden de regels voor aansprakelijkheid van de werkgever niet. In dat geval gelden de normale aansprakelijkheidsregels voor een verkeersongeluk. Na een aanrijding met een bedrijfsauto is daarom van belang of de rit deel uitmaakte van het werk.

ongeluk bedrijfsauto, aanrijding bedrijfsauto, ongeluk auto van de zaak, schadeclaim bedrijfsauto, letselschade bedrijfsauto
Voor chauffeurs, bezorgers en veel andere beroepen is een verkeersongeluk een veel voorkomend arbeidsongeval.

Bewijs bedrijfsongeval

Beoordeel na een aanrijding met een bedrijfsauto altijd of er sprake is van een bedrijfsongeval. Voor een schadeclaim na een bedrijfsongeval is weinig bewijs nodig. De werknemer bewijst alleen dat hij of zij tijdens het werk letselschade opliep. Voor een schadevergoeding na een aanrijding in privé tijd met een bedrijfsauto moet u aantonen dat de veroorzaker aansprakelijk is.

De grens tussen een bedrijfsongeval en een aanrijding met een auto van de zaak in de eigen tijd is niet altijd helder. Een val bij het schoonmaken van een werkbus is onder omstandigheden bijvoorbeeld een bedrijfsongeval. Dat de werknemer de werkbus wast op zijn vrije zondag is niet van belang. Er is sprake van een bedrijfsongeval als de activiteit waarbij een werknemer gewond raakt een deel is van het werk.

De hulp van een letselschade advocaat of jurist is meestal volledig kosteloos. Na een ongeluk met een bedrijfsauto kunt u uw schade dus gratis laten claimen. Neem contact op om uw schadevergoeding te bespreken.

Schadeclaim ongeluk bedrijfsauto veroorzaker of werkgever

Daarnaast is van belang wie er schuld heeft aan het ongeval. Veroorzaakt een andere weggebruiker het ongeval waarbij u gewond raakt dan betaalt deze persoon de schade. Als u zelf het ongeluk veroorzaakt of bij een eenzijdig ongeluk met een bedrijfsauto betaalt de werkgever de schade. Aansprakelijkheid van de werkgever is slechts uitgesloten als de werknemer:

 • Opzettelijk een ongeluk veroorzaakt, of;
 • als er sprake is van aantoonbaar roekeloos gedrag in het verkeer.

De bewijslast voor opzet of roekeloosheid ligt bij de werkgever. Het is zeer lastig voor een werkgever om aan te tonen dat een werknemer opzettelijk of door roekeloos gedrag een ongeluk veroorzaakte. In de meeste gevallen betaalt de werkgever daarom de schade.

Verzekeringsplicht voor bedrijfsauto’s

Werknemers zijn verplicht een verzekering af te sluiten voor werknemers die deelnemen aan het verkeer. Een Schade Verzekering Inzittenden (SVI) keert schade uit aan alle inzittenden (en de bestuurder) van een voertuig. Ook als de bestuurder van het voertuig schuldig is aan het ongeval. Voldoet een werkgever niet aan de verzekeringsplicht dan betaalt de werkgever de onverzekerde schade zelf.

Ongeluk door onveilige lading

De werkgever is in de meeste gevallen ook aansprakelijk voor schade die ontstaat door de lading van een voertuig. Bijvoorbeeld als een vrachtauto of bestelbus kantelt als deze te zwaar is beladen.

Ongeluk door gebrek bedrijfsauto

Ook als door gebrekkig onderhoud of een technisch defect een ongeluk ontstaat is de werkgever meestal aansprakelijk voor de schade van de werknemer. De zorgplicht van de werkgever vereist een verzekering, maar ook veilig materiaal. De werkgever is daarom aansprakelijk als een ongeval ontstaat door onvoldoende onderhoud aan een bedrijfsauto.

Schade verhalen voor werkgevers na een ongeluk met een bedrijfsauto

De werkgever lijdt bij een ongeluk van een werknemer zelf ook schade. De werkgever betaalt 2 jaar verplicht het loon door van een werknemer die thuis zit na een ongeluk. Deze schade kan worden verhaald als een ander aansprakelijk is voor het ongeval. Dit noemen we loonregres. De werkgever kan de netto loonkosten verhalen op de veroorzaker van het ongeluk. Lo0onschade verhalen is niet mogelijk als de aansprakelijke partij net als het slachtoffer een werknemer is van het bedrijf.

Draagt u als werkgever de schade van een ongeval? Beoordeel dan of u uw schade kunt verhalen op een derde. Dat u als werkgever aansprakelijk bent voor de schade van uw werknemer betekent niet dat u deze schade zelf moet dragen.

Schadevergoeding ongeluk bedrijfsauto

De schadevergoeding na een ongeluk met een bedrijfsauto bestaat uit een vergoeding van de materiële schade en uit smartengeld. De materiële schade bestaat uit alle kosten en schade. Bijvoorbeeld autoschade, schade aan andere eigendommen, gemist inkomen, medische kosten, reiskosten, hulp in de huishouding en alle andere mogelijke kosten. Smartengeld is een vergoeding voor leed, pijn en afname van levensvreugde bij letselschade. De ernst en gevolgen van het letsel bepalen de hoogte van het smartengeld.

Bespreek uw schadevergoeding

Bespreek uw schadevergoeding met een specialist. Wij bekijken graag met u wat uw mogelijkheden zijn. Meestal is de hulp van een letselschade advocaat kosteloos. Neem contact op. Bel naar 0800 – 44 55 000, stuur een e-mail naar info@hijink.com of vul het onderstaande contactformulier in.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Onze specialisten

  mr. drs. E.S.M. Timmermans
  mr. O.A.M. Hijink
  mr. R. Bockhoven
  mr. M.A. Visser
  mr. E.G.M. Driessen
  mr. M.K. Herngreen

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief