Loonregres werkgever

Loonregres is de vordering van de werkgever op de partij die verantwoordelijk is voor de arbeidsongeschiktheid van een werknemer. Als arbeidsongeschiktheid is veroorzaakt door een ander, bijvoorbeeld bij een verkeersongeval of medische fout, kan de werkgever het aan de werknemer netto doorbetaalde salaris terugvorderen van de aansprakelijke partij. Dit noemen we loonregres.

Loonregres is een vorderingsrecht van de werkgever die schade lijdt doordat werknemer letselschade oploopt. De werkgever heeft een regresvordering op de partij die aansprakelijk is voor de letselschade van de werknemer.

Tijdens arbeidsongeschiktheid is de werkgever verplicht de eerste 104 weken het salaris door te betalen of tot een contract voor bepaalde tijd afloopt. Letselschade van een werknemer betekent daarom ook schade voor de werkgever. Als een ander aansprakelijk is voor de arbeidsongeschiktheid van een werknemer met letselschade kan de werkgever door het loonregres (een deel van) de schade verhalen op de veroorzaker.

Loonregres werkgever bij letselschade,
loonregres, regres bij letselschade, regres loon letsel, loonregres letsel werknemer,

Loonregres werkgever

Het verhaalsrecht van de doorbetaalde (netto) loonkosten van een zieke werknemer is wettelijk geregeld in artikel 6:107a lid 2 BW. De gedachte van de wetgever is dat werkgevers forse schade lijden bij uitval van de werknemer. Werkgevers zijn namelijk verplicht tot wettelijke loondoorbetaling bij ziekte. Daarom loopt de schade van een werkgever met een zieke werknemer snel op. De werkgever van een werknemer met letselschade kan dankzij de regresvordering zijn schade vergoed krijgen. Loonregres zorgt dus dat niet de werkgever, maar de aansprakelijke partij de kosten draagt van de arbeidsongeschiktheid.

Schadeposten regresvordering

De werkgever van een werknemer met letselschade krijgt slechts een vergoeding voor een bepaald aantal kosten. De regresvordering van de werkgever ziet op de volgende kosten:

 • uitgekeerd nettoloon;
 • re-integratiekosten;
 • administratiekosten.

Onder de re-integratiekosten vallen bijvoorbeeld de kosten van HRM of arbodienst, kosten voor de aanpassing van een werkplek of de kosten voor begeleiding naar het tweede spoor.

Loonregres vordering instellen

Als werkgever kunt u een regresvordering instellen tegen de aansprakelijke partij. Hoe kan een werkgever succesvol loonregres nemen:

 • aansprakelijkheid van de wederpartij aannemelijk maken;
 • aantonen van een arbeidsrelatie met de gewonde werknemer;
 • bewijzen dat het loon is doorbetaald;
 • bewijs leveren dat werknemer daadwerkelijk arbeidsongeschikt is;
 • en aantonen dat de arbeidsongeschiktheid voortvloeit uit het ongeval.

Aangezien ook de gewonde werknemer recht heeft op een schadevergoeding is de omvang van het geschil van de werkgever met de aansprakelijke partij meestal beperkt. De feiten van het ongeval komen aan de orde in de procedure tussen de werknemer en aansprakelijke partij.

Loonregres Nijmegen en Arnhem

Onze advocaten en juristen staan in het hele land werkgevers bij in loonregres zaken. Hiervoor plannen we eventueel een afspraak bij u op kantoor of in de buurt. U kunt uiteraard ook altijd een afspraak maken om uw loonregres te bespreken op onze kantoren in Nijmegen en Arnhem.

Kosten juridische bijstand loonregres

De juridische kosten die gemaakt worden om het doorbetaalde (netto) loon te verhalen, betaalt de aansprakelijke partij. Dit is vastgelegd in wet en rechtspraak. De bijstand van een advocaat bij loonregres is daarom gratis.

Laat u goed informeren, bel vrijblijvend 0800 44 55 000, stuur een e-mail naar info@hijink.com of vul het contactformulier in.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Onze specialisten

  mr. drs. E.S.M. Timmermans
  mr. O.A.M. Hijink
  mr. R. Bockhoven
  mr. M.A. Visser
  mr. E.G.M. Driessen
  mr. M.K. Herngreen

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief