Als arbeidsongeschiktheid is veroorzaakt door een ander, bijvoorbeeld een verkeersongeval, arbeidsongeval of medische fout, kan de werkgever het netto doorbetaalde salaris terugvorderen van de aansprakelijke partij. Dit heet loonregres.

Loonregres is dus een vorderingsrecht van een werkgever die schade lijdt door een werknemer met letselschade. De werkgever heeft in sommige gevallen een regresvordering op de partij die aansprakelijk is voor de letselschade van de werknemer.

Tijdens arbeidsongeschiktheid is de werkgever verplicht de eerste 104 weken het salaris door te betalen. Als er sprake is van een contract voor bepaalde tijd kan dit korter zijn. Letselschade van een werknemer betekent vaak ook schade voor de werkgever. Als een ander aansprakelijk is voor de arbeidsongeschiktheid van een werknemer met letselschade kan de werkgever door het loonregres zijn schade verhalen.

Loonregres werkgever bij letselschade,
loonregres, regres bij letselschade, regres loon letsel, loonregres letsel werknemer,

Loonregres werkgever

Met loonregres bedoelen we het verhaalsrecht van de werkgever van de doorbetaalde (netto) loonkosten van een zieke werknemer. Dit recht is wettelijk geregeld in artikel 6:107a lid 2 BW.

De gedachte van de wetgever is geweest dat werkgevers -geheel buiten enige vorm van betrokkenheid- forse schade lijden bij uitval van de werknemer. Werkgevers zijn namelijk verplicht tot wettelijke loondoorbetaling. Daarom kan de schade van een werkgever met een zieke werknemer snel oplopen. De werkgever van een werknemer met letselschade kan dankzij de regresvordering zijn schade vergoed krijgen.

Schadeposten regresvordering

De regresvordering van de werkgever ziet op de volgende kosten:

 • uitgekeerd nettoloon;
 • re-integratiekosten;
 • administratiekosten.

Onder de re-integratiekosten vallen bijvoorbeeld de kosten van HRM of arbodienst, kosten voor de aanpassing van een werkplek of de kosten voor begeleiding naar het tweede spoor.

Loonregres vordering instellen

Als werkgever kunt u een regresvordering instellen tegen de aansprakelijke partij. Wat dient u dan te doen?

 • aansprakelijkheid van de wederpartij aannemelijk maken;
 • aantonen van een arbeidsrelatie;
 • bewijzen dat u loon heeft doorbetaald;
 • bewijs leveren dat werknemer daadwerkelijk arbeidsongeschikt is;
 • en aantonen dat de arbeidsongeschiktheid voortvloeit uit het ongeval.

Aangezien ook de gewonde werknemer recht heeft op een schadevergoeding is het geschil met de aansprakelijke partij vaak beperkt. De feiten van het ongeval komen in dat geval namelijk in de procedure tussen werknemer en aansprakelijke partij aan de orde.

Kosten juridische bijstand

De juridische kosten die gemaakt moeten worden om het doorbetaalde (netto) loon te verhalen, worden vergoed door de aansprakelijke partij. Dit is vastgelegd in wet en rechtspraak. Het zelfde geldt voor de werknemer die letselschade oploopt. De bijstand van een advocaat bij loonregres kost u dan ook niets!

Laat u goed informeren, bel vrijblijvend 0800 44 55 000 of vul het contactformulier in.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres