Letselschade

Overlijdensschade

Overlijdensschade na een ongeval

In feite is de gedachte achter overlijdensschade  dezelfde als de vergoeding van letselschade. Namelijk het schadeloos stellen van de gedupeerde met verwondingen, bij overlijden zijn dit de nabestaanden. Ook bij het claimen van overlijdensschade moet er een aansprakelijke partij zijn. Toch neemt de overlijdensschaderegeling een bijzondere positie in binnen de letselschadepraktijk.

Verschil letselschade en overlijdensschade

Voorop gesteld moet worden dat overlijden, het verdriet om het verliezen van een naaste, maar ook de gederfde levensvreugde bij letselschade zich niet laten uitdrukken in geld. Ook is het naar Nederlands recht zo dat alleen de gedupeerde zelf recht heeft op een letselschadevergoeding. Derden hebben alleen een vorderingsrecht als zij kosten hebben gemaakt voor de gekwetste. Bij overlijdensschade is dit in principe niet anders. In artikel 6:108 BW is een voorziening opgenomen voor schade die een bepaalde groep naasten lijdt door het wegvallen van de overledene. Zowel het aantal vorderingsgerechtigde partijen als de te vorderen schadeposten worden beschreven. Dit is een limitatieve opsomming. Bij letselschade is het in beginsel alleen de gedupeerde zelf die een schadevergoeding kan claimen. Het aantal schadeposten is niet beperkt. schadeposten stellen we vast aan de hand van de individuele situatie.

Wie komt in aanmerking voor een overlijdensschadevergoeding?

Op grond van de wet (artikel 6:108 BW) is het zo dat de volgende personen een schadevergoeding toekomt:

 • De wettige echtgenoot en de minderjarige kinderen van de overledene;
 • Andere bloed- of aanverwanten van de overledene. Bijvoorbeeld meerderjarige kinderen waarvoor het slachtoffer ten tijde van het overlijden voorziet in hun levensonderhoud;
 • Samenwonenden van de overledene, met de eis dat zij met de overledene hebben samengewoond en de overledene geheel of gedeeltelijk in hun onderhoud heeft voorzien en de voortzetting van het samenwonen zeer waarschijnlijk was en de nabestaanden redelijkerwijs niet in staat zijn zelf in hun eigen onderhoud te voorzien. Van belang is daarbij of overledene kostwinner was of niet.

Welke overlijdensschade komt in aanmerking voor vergoeding?

Ten eerste is het zo dat uitvaartkosten, de redelijke kosten van een begrafenis of crematie, worden vergoed. De kosten worden betaald aan degene die deze kosten op zich heeft genomen. Wel wordt rekening gehouden met de omstandigheden van de overleden persoon en wordt gekeken of er een uitvaartverzekering is. Indien deze aanwezig is moeten de kosten van de begrafenis of crematie daar neergelegd worden. Indien de overledene heeft aangeven een uitvaart in het buitenland te willen, dan komen ook deze kosten voor vergoeding in aanmerking.

Voor de overlijdensschadeberekening kijken we daarnaast naar de financiële en fysieke bijdrage van de overleden persoon aan het gezin. De financiële bijdrage bestaat uit de kosten van levensonderhoud. Een deel van het gezinsinkomen valt vaak weg door het overlijden van een familielid. De fysieke bijdrage bestaat uit werk in, aan en om de woning. Bijvoorbeeld de afwas, de was, stofzuigen, het schilderen van de woning en alle andere klusjes en taken waarmee iemand bijdraagt aan het huishouden.

Overlijdensschade
Overlijdensschade

Affectieschade of immateriële schade

Nabestaande hebben naast vergoeding van de materiële schade tevens recht op een vergoeding voor affectieschade. Dit is de immateriële schade waarvoor een ander aansprakelijk is ,welke ontstaat doordat degene met wie de persoon een affectieve relatie heeft, gewond is geraakt of is overleden. In feite kunt u dit zien als een erkenning van uw verdriet. Het betreft dus een vergoeding voor de immateriële schade. Op dit moment wordt in het wetsvoorstel voor een beperkt aantal gerechtigden gesproken over een bedrag van € 10.000,- als vergoeding voor het leed en verdriet.

Vorderingsgerechtigden voor affectieschade

 • De ten tijde van de gebeurtenis niet van tafel en bed gescheiden zijnde echtgenoot of geregistreerde partner van de gekwetste;
 • De levensgezel van de gekwetste, die ten tijde van de gebeurtenis duurzaam met deze een gemeenschappelijke huishouding voert;
 • De ouder of adoptiefouder van een ten tijde van de gebeurtenis minderjarige of met die ouder of adoptiefouder in gezinsverband wonende meerderjarig gekwetste;
 • Een ten tijde van de gebeurtenis minderjarig kind of minderjarig geadopteerde of met de gekwetste in gezinsverband wonend meerderjarig kind of meerjarig geadopteerde van de gekwetste;
 • Degene die ten tijde van de gebeurtenis duurzaam in gezinsverband de zorg voor de gekwetste heeft;
 • Degene voor wie de gekwetste ten tijde van de gebeurtenis duurzaam in gezinsverband de zorg heeft;

Advies van advocaat overlijdensschade

HIJINK letselschade en overlijdensschade advocaten houden de ontwikkelingen op dit vlak voor u nauw in de gaten. Ons gespecialiseerde team op het gebied van overlijdensschade kan u kosteloos bijstaan in het claimen van uw schadevergoeding. Wilt u meer weten bel geheel vrijblijvend met onze overlijdensschade advocaat, 0800-445555. Ook kunt u onderstaand uw gegevens achterlaten zodat wij u kunnen bellen.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Onze specialisten

  mr. drs. E.S.M. Timmermans
  mr. O.A.M. Hijink
  mr. R. Bockhoven
  mr. M.P.H. van Maanen Winters
  mr. M.A. Visser
  mr. E.G.M. Driessen
  mr. M.K. Herngreen

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief