Letselschade

Affectieschade

Wat is affectieschade? Affectieschade is een vergoeding voor de immateriële schade die ontstaat door het overlijden of ernstig en blijvend letsel van een naaste.

Het overlijden of ernstig gewond raken van een persoon raakt vaak een grote groep mensen. Een beperkte kring van naasten van het slachtoffer krijgt smartengeld voor het leed dat ontstaat door een ongeluk van een dierbare.

Kenmerken affectieschade:

 • Voor partners, ouders, kinderen, gezinsleden en nauwe persoonlijke relaties;
 • Bij ernstig en blijvend letsel en overlijden;
 • Alleen als de schade na 1 januari 2019 is ontstaan;
 • Bedrag tussen € 12.500,– en € 20.000,–;
 • artikel 6:107 en 6:108 BW.

Hoogte affectieschade vergoeding

Voor de hoogte van de vergoeding voor affectieschade gebruiken we vastgestelde bedragen. Voor de hoogte is van belang de relatie van de naaste met het slachtoffer, of er sprake is van ernstig letsel of overlijden en of er sprake is van een ongeluk of een misdrijf.

affectieschade, affectieschade vergoeding, affectie schade

Verschil affectie- en shockschade

Een andere vergoeding voor een naaste van een slachtoffer is een shockschade. Dit is schade door een (directe) confrontatie met de gevolgen van een ongeval. Denk bijvoorbeeld aan een moeder die geconfronteerd wordt met een kind dat gewond is geraakt bij een aanrijding.

Eigen schuld bij affectieschade

De vergoeding voor affectie schade kan lager uitvallen door eigen schuld van het slachtoffer. Bijvoorbeeld als een slachtoffer van een verkeersongeval zelf ook onvoorzichtig reed en dus bijdroeg aan het ontstaan van de schade.

Affectieschade strafzaak

Als een naast overlijdt of ernstig letsel oploopt door een misdaad dan kan de naaste ook in de strafprocedure affectieschade vragen. De rechter in het strafproces van de veroorzaker wijst in dat geval de vergoeding toe.

Andere kosten en schade als een naaste gewond raakt

De affectie schadevergoeding is een vergoeding voor immateriële schade. Deze schade bestaat onder andere uit leed en de afname van levensvreugde. Als een naaste of familie lid gewond raakt, ontstaan daarnaast andere kosten. Een deel van deze kosten draagt de omgeving van de gewonde persoon. Bijvoorbeeld kosten voor verzorging en reis- en parkeerkosten. Dit noemen we verplaatste schade.

Voor de vraag of verplaatste kosten voor vergoeding in aanmerking komen is van belang of het gebruikelijk is om voor de dienst te betalen. Voor verzorging is het inschakelen van een professional gebruikelijk. Een ziekenhuisbezoek is daarentegen een typische taak die een dierbare persoonlijk uitvoert.

De vergoeding van verplaatste schade is niet beperkt tot de personen die aanspraak maken op vergoeding van affectieschade.

Bespreek uw schadevergoeding

Neem contact op voor een eerlijk oordeel over uw mogelijkheden. Bel naar 0800-4455000, stuur een e-mail naar info@hijink.com of gebruik het onderstaande contactformulier.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Onze specialisten

  mr. drs. E.S.M. Timmermans
  mr. O.A.M. Hijink
  mr. R. Bockhoven
  mr. M.A. Visser
  mr. E.G.M. Driessen
  mr. M.K. Herngreen

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief