Letselschade

Scooter ongeluk

Letselschade door een scooter ongeluk komt veel voor. Scooters zijn snel en veel scooterrijders zijn jong. De bestuurder van een scooter is bovendien kwetsbaar in het verkeer. Het afhandelen van letselschade na een scooter ongeluk is specialistisch werk.

Bent u aangereden door een scooter tijdens het wandelen of fietsen, of is u tijdens het scooter rijden een ongeluk overkomen? Op welke manier u ook betrokken bent bij een scooter ongeluk Hijink Advocaten kan u dankzij meer dan 25 jaar ervaring goede juridische hulp bieden en helpt uw letselschade naar alle tevredenheid af te handelen.

Aansprakelijkheid scooter ongeluk

De wetgever heeft geen speciale aansprakelijkheidsregels vastgesteld voor de scooterbestuurder. Dit in tegenstelling tot andere kwetsbare verkeersdeelnemers zoals wandelaars en fietsers. Om de aansprakelijkheid te beoordelen voor schade na een scooter ongeluk worden dan ook de normale aansprakelijkheidsregels toegepast.

De aansprakelijkheid voor de schade van een verkeersongeluk ligt bij de veroorzaker. Vaak ligt aan een ongeval de overtreding van een verkeersregel ten grondslag. Door de verkeersituatie te analyseren kan worden vastgesteld welke weggebruiker aansprakelijk is voor het ontstaan van een ongeluk. Als de schuld voor het ongeval geheel bij uw wederpartij ligt heeft u recht op vergoeding van al uw schade.

scooter ongeluk, scooterongeluk, scooterongeval, scooter ongeval, letselschade scooter ongeluk, smartengeld scooter ongeluk, ongeluk met scooter, scooter ongelukken

Eigen schuld en billijkheidcorrectie

Soms maken meerdere betrokken partijen een overtreding. Denk bijvoorbeeld aan de autorijder die zonder richting aan te geven keert op de weg en de scooterrijder die onvoldoende afstand houdt en op de kerende auto botst. Als er sprake is van eigen schuld komt een deel van de schade voor eigen rekening. Een ander voorbeeld van eigen schuld is de aanrijding met een opgevoerde scooter.

Als letsel ernstig is kan er ondanks eigen schuld een groter deel van de schade voor rekening van de aansprakelijke partij komen. Dit noemen we een billijkheidscorrectie. Als 40 % eigen schuld wordt aangenomen, krijgt u 60% van uw schade vergoedt. Op grond van een billijkheidcorrectie kan dit percentage worden bijgesteld, zodat bijvoorbeeld 80 % van de schade wordt vergoed.

Schadevergoeding scooterongeluk

De schadevergoeding na een scooterongeluk bestaat uit alle geleden schade en gederfde winst. Het slachtoffer van een scooter ongeluk moet door de letselschadevergoeding in een situatie worden gebracht alsof het ongeluk nooit plaatsvond. De schadeposten kunnen onder ander bestaan uit gederfd inkomen, studievertraging, huishoudelijke hulp en natuurlijk de kosten voor medische behandeling en verzorging.

Smartengeld scooter ongeluk

Bij een ongeval met een scooter zal schade ontstaan. De schade bestaat uit beschadiging van eigendommen, letsel en immateriële schade. Voor de vergoeding van immateriële schade, waaronder geleden pijn en gederfde levensvreugde vallen, wordt smartengeld toegekend. De hoogte van het smartengeld bij een scooterongeluk is afhankelijk van de omvang van de schade. In een persoonlijk gesprek kunnen onze letselschade specialisten u een helder beeld geven van uw aanspraak op smartengeld na een scooter ongeval.

Scooter ongeluk zonder rijbewijs

Scooter rijden zonder rijbewijs is niet verstandig. Voor zover het rijden zonder rijbewijs niet bijdraagt aan het ontstaan van het ongeval is rijden zonder rijbewijs geen reden om een deel van de schade voor rekening van de scooterrijder te laten. Uiteraard is dit anders als onervarenheid of onbekendheid met verkeersregels bijdragen aan het ontstaan van een ongeluk. Wel kan een deel van de schade voor rekening van de scooterrijder blijven op grond van een billijkheidscorrectie.

Letsel bij een scooter ongeval

Schaafwonden en kneuzingen komen veel voor bij een ongeluk met een scooter. Ook ernstiger letsel komt voor. Bijvoorbeeld whiplash letsel of zelfs een dwarslaesie. Raadpleeg na een ongeval altijd een arts. Door uw huisarts te bezoeken zorgt u dat uw letsel wordt behandeld en vastgelegd. Met name bij klachten die niet direct vast te stellen zijn, zoals een whiplash, is het van belang het bestaan van de klachten en het verband met het ongeluk te kunnen aantonen.

Als u een medische specialist voor uw letsel zoekt, kunt u kijken op de website van de Stichting Steunpunt Letselschade.

Maak een afspraak met een van onze advocaten

Benieuwd hoe onze letselschade advocaten u bij kunnen staan? Voordat wij adviseren en begeleiden beginnen we natuurlijk bij een kennismaking. Wij spreken graag met u af om te weten te komen waar u mee te maken heeft. Plan een afspraak op een van onze kantoren in door te bellen naar 0800 44 55 000.

Relevante informatie

Kop-staartbotsing|Crush letsel (beknelling)|Letselschadevergoeding

Contact

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Onze specialisten

  mr. drs. E.S.M. Timmermans
  mr. O.A.M. Hijink
  mr. R. Bockhoven
  mr. M.A. Visser
  mr. E.G.M. Driessen
  mr. M.K. Herngreen

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief