Letselschade

Letselschade door een verkeersongeval

Aanrijding met een opgevoerde scooter, bromfiets of snorfiets

De bestuurder van een opgevoerde scooter, brom- of snorfiets met letsel draagt na een aanrijding vaak een deel van zijn schade zelf. Bovendien is een opgevoerde brommer niet verzekerd. De bestuurder van een opgevoerde brom- of snorfiets betaalt veroorzaakte schade daarom zelf.

Voor bromfietsen, scooters en snorfietsen geldt een maximum snelheid. Bovendien is het vermogen van een bromfiets of snorfiets begrenst. Te hard rijden draagt bijna altijd bij aan het ontstaan van ongelukken. Bij de aanrijding van een opgevoerde brommer door een auto betaalt de automobilist daarom vaak maar een deel van de letselschade van de brom- of snorfietser.

Opgevoerde bromfiets niet verzekerd

Een opgevoerde bromfiets is niet verzekerd. Ook als de bestuurder zich houdt aan de maximum snelheid. De bestuurder van een opgevoerde bromfiets loopt daarom een groot risico. De onverzekerde bestuurder betaalt namelijk zelf de schade die door zijn handelen ontstaat. Bij een aanrijding van een brommer met een fietser of voetganger loopt de schade snel op. Rijden op een opgevoerde brommer betekent dan ook het nemen van een groot financieel risico.

aanrijding opgevoerde brommer, opgevoerde scooter, snorfiets, is een opgevoerde scooter verzekerd

Bewijs snelheid bromfiets

Een opgevoerde brommer is niet verzekerd. Ook als de bestuurder zich aan de maximum snelheid houdt. Voor het recht op een schadevergoeding is de snelheid waarmee de bromfietser reed wel belangrijk. Bij het recht op een schadevergoeding na een aanrijding beoordelen we alleen de relevante feiten. Te hard rijden draagt altijd bij aan het ontstaan van een aanrijding of ongeluk. De remweg is langer, bestuurders zien elkaar later en de ernst van het letsel neemt toe. Bewijs van de snelheid van een voertuig levert in de praktijk vaak problemen op. De vaststelling dat een bromfiets is opgevoerd, kan reden zijn om aan te nemen dat de bromfiets te hard reed, tenzij de bestuurder bewijst dat hij zich aan de snelheid hield. Dit noemen we de omkeringsregel.

Wetenschap dat brommer is opgevoerd

Of de bestuurder weet dat een brommer of snorfiets is opgevoerd is niet van belang. Dit geldt voor een beroep op de eigen aansprakelijkheidsverzekering en bij het verhalen van schade na een brommer- of scooterongeluk. We verwachten van de eigenaar van een voertuig dat hij of zij het voertuig controleert en technisch in orde brengt. Of de bestuurder weet dat zijn brommer is opgevoerd, is daarom onbelangrijk.

Voorbeeld aansprakelijkheid opgevoerde bromfiets

Het hof Den Haag behandelde in maart 2020 een rechtszaak over de aansprakelijkheid voor schade van een opgevoerde bromfiets na een aanrijding met een auto. De automobilist rijdt uit een uitrit de weg op. Tussen de uitrit en de weg ligt een fietspad. De bestuurder van de opgevoerde snorfiets schrikt van de auto en valt. Er is geen sprake van een echte aanrijding. De automobilist erkent de aansprakelijkheid. De snorfiets is opgevoerd en reed te hard. De automobilist vindt daarom dat een deel van de schade door eigen schuld ontstond. De bestuurder van de snorfiets wil zijn volledige schade vergoed. Hij stapt naar de rechter. Na de uitspraak van de rechtbank beoordeelt het hof Den Haag de zaak in hoger beroep.

De snorfietser reed harder dan 35 waar 25 was toegestaan. Bovendien was de snorfiets opgevoerd tot 57 km/uur. De snorfietser droeg bovendien geen helm. De automobilist waar de snorfiets van schrok, verliet een uitweg. Dit is een zogenaamde bijzondere manoeuvre. De automobilist moest al het verkeer voorrang verlenen en maakte dus een voorrangsfout.

Bij het vaststellen van de eigen schuld past het hof een billijkheidscorrectie toe. De automobilist heeft een WA-verzekering. De bromfietser is zzp’er en onverzekerd tegen inkomensschade. De gevolgen voor de snorfietser zijn dus groot. De snorfietser reed wel bewust te hard en zonder helm. Het hof stelt de eigen schuld daarom vast op 30 procent. De automobilist betaalt dus 70 procent van de schade van de snorfietser.

Aanrijding met een opgevoerde scooter, bromfiets of snorfiets

Gratis rechtshulp na een aanrijding

Bel naar 0800 – 44 55 000. Stuur een e-mail naar info@hijink.com. Of vul het onderstaande contactformulier in, zodat wij contact met u kunnen opnemen.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Bron: Gerechtshof Den Haag, 31 maart 2020, ECLI:NL:GHDHA:2020:762

  Onze specialisten

  mr. drs. E.S.M. Timmermans
  mr. O.A.M. Hijink
  mr. R. Bockhoven
  mr. M.A. Visser
  mr. E.G.M. Driessen
  mr. M.K. Herngreen

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief