Letselschade

Letselschade door een verkeersongeval

Aanrijding scooter auto

Een auto en een scooter zijn gelijkwaardige weggebruikers. De ‘schuldige’ partij betaalt de schade na een aanrijding tussen een scooter en een auto. Om vast te stellen wie schuldig is aan een aanrijding beoordelen we welke verkeersfouten de aanrijding veroorzaakten.

Na een aanrijding tussen een scooter en een auto stellen we het recht op een schadevergoeding vast door te kijken naar het rijgedrag en verkeersfouten. Voor de verdeling van de schade beoordelen we in welke mate beide bestuurders bijdroegen aan het ontstaan van het ongeluk. Ook gedeelde aansprakelijkheid is mogelijk. Als zowel de scooter- als de autobestuurder verkeersfouten maakte, dan dragen beide weggebruikers een deel van de letselschade.

Bezoek altijd een arts na een aanrijding. Door het bezoeken van een dokter legt u belangrijk bewijs vast. Zonder doktersbezoek is succesvol schade claimen vaak niet mogelijk!

Neem contact op om uw schade kosteloos te laten afhandelen. Bel naar 0800 – 44 55 000.

Schadeclaim aanrijding scooter auto

Rijgedrag en verkeersfouten zijn doorslaggevend bij een aanrijding tussen een auto en een scooter. Algemeen geformuleerde verkeersregels zijn vaak belangrijk bij de beoordeling. Bijvoorbeeld de regel dat een voertuig tot stilstand moet kunnen komen binnen de afstand waarin de bestuurder de weg overziet. Voor het recht op een schadevergoeding kijken we onder andere naar:

 • De rijsnelheid;
 • Voorrangsregels;
 • Afstand houden;
 • Gebruik van richtingaanwijzers;
 • Bijzondere manoeuvres (achteruitrijden, een uitrit verlaten, inhalen, invoegen, keren etc.);
 • Zicht en zichtbaarheid;
 • Voorspelbaarheid van bepaald verkeersgedrag (moet een weggebruiker ter plaatse rekening houden met de verkeersmanoeuvre?).
Aanrijding scooter auto

Letselschadevergoeding en smartengeld

De letselschadevergoeding is een optelsom van alle kosten, schade en gemiste inkomsten. De aansprakelijke partij moet het slachtoffer schadeloos stellen. Veel voorkomende schadeposten zijn bijvoorbeeld inkomensschade en het eigen risico van de zorgverzekering.

Voor het lijden en leed van gewond raken, betaalt de aansprakelijke partij smartengeld. De hoogte van het smartengeld is afhankelijk van de ernst van het letsel en de invloed van het letsel op het leven van het slachtoffer.

Aanrijding onverzekerde scooter of auto of onbekende bestuurder

Het Waarborgfonds Motorverkeer betaalt een schadevergoeding als een onverzekerde of onbekende bestuurder van een scooter of auto bij een ongeluk betrokken is. Voor een vergoeding van het waarborgfonds moet vast komen te staan dat er een motorvoertuig bij de aanrijding betrokken was en dat u al het mogelijke heeft gedaan om de schade op de aansprakelijke partij te verhalen

Voetganger en fietser

De scooter-, of autobestuurder is bij een aanrijding met een voetganger of fietser in beginsel altijd aansprakelijk voor (een deel van) de schade. De wet beschermt voetgangers en fietsers. Bij een aanrijding met een motorvoertuig, zoals een scooter of auto, betaalt de bestuurder van het motorvoertuig in bijna alle gevallen tenminste 50% van de schade en meestal meer.

Bespreek uw aanrijding en schadevergoeding

Bel naar 0800 – 44 55 000 stuur een e-mail naar info@hijink.com of gebruik het onderstaande contactformulier.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Onze specialisten

  mr. drs. E.S.M. Timmermans
  mr. O.A.M. Hijink
  mr. R. Bockhoven
  mr. M.A. Visser
  mr. E.G.M. Driessen
  mr. M.K. Herngreen

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief