Daling meldingen schade Waarborgfonds Motorverkeer

Het waarborgfonds motorverkeer kan -onder bepaalde voorwaarden- schade uitkeren aan verkeersdeelnemers als er geen aanspraak bestaat op een verzekeraar. Dit is het geval  als de veroorzaker onverzekerd of onbekend is, bijvoorbeeld als deze is doorgereden na het ongeval. Het aantal meldingen is in 2018 gedaald ten opzichte van 2017.

Voor de letselschade praktijk is de ontwikkeling in het aantal meldingen en het soort melding relevant. De kwaliteit van de afhandeling van letselschade zaken gaat ons nauw aan het hart, maar belangrijker nog is een veiligere woon en werk omgeving en een toename van de verkeersveiligheid. Het Waarborgfonds Motorverkeer heeft onlangs haar jaarcijfers gepresenteerd. Het aantal schademeldingen is afgenomen in alle categorieën. Het Waarborgfonds Motorverkeer keerde in 2018 een totaal bedrag uit van € 57.546.000,–. Van het waarborgfonds wordt in de praktijk dus relatief veel gebruik gemaakt.

Waarborgfonds Motorverkeer

Het aantal meldingen van letselschade is wel gestegen in 2018 ten opzichte van 2017. Deze ontwikkeling komt overeen met de algemene ontwikkeling van de verkeersveiligheid.

De afname van ongevallen zonder letselschade wordt onder andere verklaard door de technologische vooruitgang. Parkeersensoren en andere technische hulpmiddelen zijn steeds algemener beschikbaar. Het aantal ongevallen neemt hierdoor af. Laten we hopen dat de techniek binnen afzienbare tijd ook een positieve invloed heeft op het aantal ongevallen met letselschade. Deze positieve ontwikkeling is te verwachten gezien de toename van het aantal zelfrijdende auto’s en de intelligente technologieën die hiervoor ontwikkeld worden.

Aanspraak op een schadevergoeding

Het Waarborgfonds Motorverkeer wordt gefinancierd door de vereende verzekeraars. De financiering van het waarborgfonds komt daarom van verzekerden. De aanwezigheid van het waarborgfonds voorkomt dat individuen met schade blijven zitten die niet vergoed wordt door een verzekeraar.

Om aanspraak te maken op een uitkering van het waarborgfonds dient u aan de volgende voorwaarden te voldoen:

  • De schade moet veroorzaakt zijn door een motorvoertuig. Of een daaraan gekoppelde aanhanger.
  • Het moet zeker zijn dat niet u, maar een tegenpartij aansprakelijk gesteld kan worden voor de schade.

Letselschade bij een verkeersongeluk, veroorzaker onbekend of onverzekerd

Heeft u letselschade opgelopen veroorzaakt door een motorrijtuig, maar is deze onbekend of onverzekerd. Neem dan contact op met onze letselschade advocaten of letselschadespecialisten voor de mogelijkheden. Bel vrijblijvend 0800-4455000. U kunt ook onderstaand u gegevens achter laten. Op werkdagen streven wij na u binnen 15 minuten terug te bellen.

Uw naam
Uw telefoonnummer
Uw e-mailadres
Ga hier naar de website van het Waarborgfonds Mortorverkeer