Bij een ongeluk met 2 fietsers beoordelen we het recht op een schadevergoeding aan de hand van de geldende verkeersregels en de regels van de onrechtmatige daad. Onverwacht gedrag tijdens het fietsen zoals slingeren, plotseling uitwijken, plotseling remmen of afslaan zonder richting aangeven, is onrechtmatig als hierdoor schade ontstaat.

Handelingen van een fietser waardoor een andere fietser valt zijn onrechtmatig. Bij een ongeluk met 2 fietsers moet de fietser die de ander ten val bent de letselschade dragen. De aansprakelijkheid kan gebaseerd zijn op een overtreding van een verkeersregel, bijvoorbeeld door rood fietsen of geen voorrang verlenen, maar ook op een onverwachte gedraging. Uiteraard kunnen beide fietsers schuldig zijn aan het ontstaan van het ongeluk. De aansprakelijke partij betaalt dan maar een deel van de geleden schade.

Ongeluk met 2 fietsers, ongeluk met twee fietsers

Aansprakelijkheid ongeluk met 2 fietsers

De aansprakelijkheid bij een ongeluk met twee fietsers beoordelen we aan de hand van de verkeersregels. Daarnaast is van belang wat fietsers van elkaar mogen verwachten. Andere fietsers houden geen rekening met plotseling remmende of uitwijkende fietsers. Dit gedrag kan dus onrechtmatig zijn als hierdoor schade onstaat. Bij de aansprakelijkheid voor een ongeluk met 2 fietsers speelt ook dat van 2 fietsers die dichtbij of achter elkaar fietsen extra voorzichtigheid en oplettendheid wordt verwacht.

Rechtzaak ongeluk met 2 fietsers

Een goed voorbeeld van de aansprakelijkheid bij een ongeluk tussen 2 fietsers is een uitspraak van het Gerechtshof in Arnhem. Een vader ging met zijn 2 zoons een eindje fietsen. De zoon die voor hem fiets wil graag een ijsje gaan eten. Op het moment dat hij dit tegen zijn vader zegt, fietst deze achter hem. Bij het omdraaien maakt de jongen een slingerbeweging. De vader komt hierdoor ten val. De zoon is in dit geval aansprakelijk voor de schade van zijn vader. Hij maakte met zijn fiets een onverwachte slingerbeweging waarmee de vader geen rekening hoefde te houden. De zoon wist bovendien dat de vader kort achter hem fietste. Hij had daarom extra voorzichtig en oplettend moeten zijn. Op grond van deze feiten stelt het gerechtshof de aansprakelijkheid van de zoon voor het letsel van zijn vader vast.

Ongeluk met een onbekende fietser

Bij een aanrijding met een onbekende automobilist is een beroep op het Waarborgfonds Motorverkeer mogelijk. Het waarborgfonds vergoedt schade die is aangericht door een onbekende automobilist. Voor fietsers bestaat geen soortgelijke voorziening. Als u tijdens het fietsen valt door een fietser is het dus belangrijk zijn of haar identiteit te achterhalen en vast te leggen. Noteer ook de adres- en contactgegevens van de betrokken persoon.

Bewijs

Om een letselschadevergoeding te krijgen moet u bewijs leveren. U moet de gang van zaken tijdens het ongeval en de aansprakelijkheid aantonen. Vervolgens kan pas worden vastgesteld dat er een schadevergoedingsplicht bestaat. Noteer daarom altijd namen en contactgegevens van getuigen na een ongeval met een andere fietser. Hoe duidelijk de situatie ook lijkt. Als blijkt dat een getuige nodig is in een letselschade zaak is het vaak al te laat. De getuigen zijn op een later moment waarschijnlijk niet meer te achterhalen en de aansprakelijkheid kan daarom niet worden vastgesteld.

Overleg en advies

Door deskundige en ervaren juridische bijstand in te schakelen voorkomt u dat u uw eigen schade draagt. Neem contact op. Bel naar 0800-4455000. Of vul het onderstaande contactformulier in.

Contact

    Uw naam
    Uw telefoonnummer
    Uw e-mailadres