Letselschade

Letselschade door een arbeidsongeval

Huis-, tuin- en keukenongeval

Met een huis-, tuin- en keukenongeval bedoelen we een alledaags risico dat zich verwezenlijkt tijdens het werk. Bijvoorbeeld struikelen of uitglijden in de badkamer. Bij de beoordeling van een bedrijfsongeval is van belang of het gaat om een huis-, tuin- en keukenongeval.

Bij arbeidsongevallen gebruiken we de term huis-, tuin- en keukenongevallen voor ongevallen die een werknemer ook privé kunnen overkomen. Het huis, tuin en keuken bedrijfsongeval heeft geen relatie met de werkzaamheden. Uitglijden over een gladde vloer is hiervan een voorbeeld. Bij de schadeclaim na een dergelijke ongeluk beoordelen we de kans op schade. Is dit risico structureel of incidenteel? Bij een structureel risico moet de werkgever maatregelen nemen om letselschade te voorkomen.

Een huis-, tuin- en keukenongeluk is ook een begrip met meerdere betekenissen. We gebruiken het ook voor het uitglijden in de badkamer, een ongelukje met een schilmes of een val van een keukentrapje. Een dergelijk ongeval in of om het huis noemen we soms een huis-, tuin- en keukenongeval. Deze ongevallen komen onder aan deze pagina aan de orde.

huis tuin en keukenongeval, huis- tuin- en kuekenongeval, huis tuin en kuekenongeval werkgeversaansprakelijkheid

Huis-, tuin en keukenongeval onder werktijd

Bij arbeidsongevallen gebruiken de term huis-, tuin- en keukenongeval voor voorzienbare ongevallen door een alledaags gevaar. Artikel 7:658 BW bevat de zorgplicht van de werkgever. Werkgevers moeten zorgen dat werknemers veilig werken. De werkgever betaalt de schade die een werknemer oploopt tijdens zijn werkzaamheden. De geldt niet voor voorzienbare huis-, tuin- en keukenongevallen. Dit zijn alledaagse ongevallen die de werknemer ook in de privésfeer kunnen overkomen.

Het leerstuk is echter in ontwikkeling. Als het alledaagse gevaar groot is, moet de werkgever maatregelen treffen. Een werknemer die thuis tijdens het schoonmaken van een bedrijfsauto over de stofzuigerslang struikelde kreeg een letselschadevergoeding. De werkgever had nagelaten instructies te geven over het stofzuigen en schoonmaken van auto’s. De werkgever voldeed daarom niet aan zijn zorgplicht. De grens tussen werkgeversaansprakelijkheid en een huis-, tuin- en keukenongeval is daarom niet altijd helder.

Incidenteel risico en structureel risico

Bij huis- tuin- en keukenongevallen bestaat een incidenteel risico op letsel en schade. Als er sprake is van een structureel risico heeft de werkgever wel een zorgplicht. We beoordelen ook of er sprake is van een feit van algemene bekendheid. De Hoge Raad oordeelde dat een gladde vloer in een wasserette een structureel gevaar oplevert. Dat een hotel vloer glad werd bij regenval beoordeelde de Hoge Raad daarentegen als een incidenteel risico. Over de grens van de aansprakelijkheid bestaat dus nog onduidelijkheid.

Broodmes arrest: Huis, tuin en keukenongeval en werkgeversaansprakelijkheid

In het broodmes-arrest van de Hoge Raad komt de huis tuin en keuken ongevallen leer in het kader van de werkgeversaansprakelijkheid voor het eerst aan de orde. Het arrest ziet met name op de vraag voor welke risico’s een werkgever werknemers moet waarschuwen. In deze zaak ging het om het gevaar dat het opensnijden van broodjes met een scherp mes veroorzaakt. Een werknemer snijdt witte puntjes (broodjes) open met een broodmes. Het gebruikte mes is dusdanig scherp dat de werknemer een snijwond oploopt. De werkgever hoefde volgens de Hoge Raad niet te waarschuwen voor het gevaar van werken met een nieuw of pas geslepen mes. De Hoge Raad neemt aan dat het een feit van algemene bekendheid is dat een mes om broodjes mee open te snijden scherp is en dat hierdoor letsel kan ontstaan.

Huis-, tuin en keukenongevallen thuis

Bij schade binnen het gezin of schade veroorzaakt door een vriend of bekende zijn er vaak meer mogelijkheden dan u denkt. Vaak is er bij letsel en schade een beroep op een verzekering mogelijk. U stelt weliswaar een familie lid of vriend aansprakelijk, maar een verzekeraar betaalt de schade. Meestal betreft het een aansprakelijkheidsverzekering. Veel mensen vragen geen schadevergoeding bij schade veroorzaakt door een bekende. Toch is het altijd interessant de mogelijkheden te beoordelen. De aansprakelijke vriend of familielid betaalt de schade in veel gevallen namelijk niet zelf. Schade verhalen op de aansprakelijkheidsverzekeraar van een familielid, vriend of bekende is een mogelijkheid waar veel mensen geen gebruik van maken.

Aansprakelijkheid huis-, tuin- en keukenongeval

U krijgt een schadevergoeding als een ander uw schade veroorzaakt. Bij een val van de trap kan de verhuurder aansprakelijk zijn. Als u letsel is veroorzaakt door een ondeugdelijk product is de producent vaak aansprakelijk. Bijvoorbeeld als een glazen theepot knapt en letsel veroorzaakt. Of als u van een ondeugdelijke keukentrap valt. Ook in alle andere gevallen is het verstandig uw letsel te bespreken met een deskundige. Vaak is er meer mogelijk dan u denkt.

Schade claimen?

Het krijgen van een schadevergoeding is niet altijd makkelijk. Verzekeraars wijzen veel schadeclaims af. Ook als de claims een goede kans hebben. Een schadevergoeding moet u afdwingen. Wij helpen mensen om te krijgen waar ze recht op hebben. Bel naar 0800 – 44 55 000. Stuur een e-mail naar info@hijink.com of vul het onderstaande contactformulier in waarna wij contact met u opnemen.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Onze specialisten

  mr. drs. E.S.M. Timmermans
  mr. O.A.M. Hijink
  mr. R. Bockhoven
  mr. M.A. Visser
  mr. E.G.M. Driessen
  mr. M.K. Herngreen

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief