Materiële schade

Wat is materiële schade? Materiële schade is schade die direct in geld is uit te drukken. Een ander woord voor materiële schade is vermogensschade.

Materiële schade kan na een ongeval verhaald worden op een aansprakelijke partij. Ook materiële schade door een medische fout, hondenbeet of andere schadeveroorzakende handeling moet vergoed worden.

De tegenhanger van vermogensschade is immateriële -/ emotionele schade.

Materiële schade in de wet

In artikel 96 van boek 6 van het burgerlijk wetboek is een omschrijving opgenomen van materiële schade.

Artikel 6:96 BW: Vermogensschade omvat zowel geleden verlies als gederfde winst. Als vermogensschade komen mede voor vergoeding in aanmerking:
a. redelijke kosten ter voorkoming of beperking van schade die als gevolg van de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, mocht worden verwacht;
b. redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid;
En dus moeten de kosten van rechtsbijstand buiten rechte door de aansprakelijke verzekeraar worden betaald.
c. redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte, wat de kosten onder b en c betreft, behoudens voor zover in het gegeven geval krachtens artikel 241 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering de regels betreffende proceskosten van toepassing zijn.

Iemand aansprakelijk stellen voor materiële schade

Als u iemand aansprakelijk wilt stellen voor materiële schade stuurt u een brief waaruit dit ondubbelzinnig blijkt. Beschrijf duidelijk de schade veroorzakende handeling en de door u geleden schade. Het is ook mogelijk om een aansprakelijkstelling te versturen als de omvang van de schade nog niet vaststaat. U geeft dan aan dat u iemand aansprakelijk stelt voor uw schade en uw toekomstige schade.

materiële schade, iemand aansprakelijk stellen voor materiële schade, materiële schadevergoeding, materiële schade na ongeval, materiële schade voorbeelden, materiële schade en immateriële schade, materiële schade wet, materiële schade, wat is materiële schade

Materiële schadevergoeding

De materiële schadevergoeding bestaat uit geleden verlies en gederfde winst. Om schade vergoed te krijgen, moet er een aansprakelijke partij zijn.

Als de hoogte van de materiële schade niet berekend/begroot kan worden, moet de schade worden geschat. Deze rechtsregel is opgenomen in artikel 6:97 BW.

Artikel 6:97 BW: De rechter begroot de schade op de wijze die het meest met de aard ervan in overeenstemming is. Kan de omvang van de schade niet nauwkeurig worden vastgesteld, dan wordt zij geschat.

Materiële schade voorbeelden

Voorbeelden van materiële schade zijn:

 • medische kosten (bijv. het eigen risico van de zorgverzekering);
 • kosten in en rondom het huis (hulp in de huishouding, tuinonderhoud, kosten van klussen aan en rond het huis);
 • kosten voor persoonlijke verzorging;
 • zaken die zijn beschadigd (kapotte kleding, juwelen, schade aan voertuigen);
 • aanpassingen aan een woning, auto of ander voertuig;
 • extra kosten voor (aangepaste) vakanties;
 • verhuiskosten;
 • verlies van inkomen;
 • vervoerskosten;
 • kosten van ziekenhuisverblijf of verblijf in een revalidatiecentrum;
 • hogere verzekeringspremies;
 • wettelijke rente;
 • Reis- en parkeerkosten;
 • kosten voor het verhalen van de schade (advocaatkosten ofwel buitengerechtelijke kosten).

Materiële en immateriële schade

Naast schade die in geld is uit te drukken bestaat een letselschadevergoeding uit immateriële schade. De immateriële schade bestaat uit pijn, leed en afname van levensvreugde en is niet in geld uit te drukken. Immateriële schade wordt vergoed door het toekennen van smartengeld.

Maak een afspraak

Heeft u schade na een ongeval? Wilt u weten of u aanspraak maakt op een schadevergoeding? In een persoonlijk gesprek kunnen wij u vaak direct verder helpen. Bel 0800-4455000 voor het maken van een afspraak. Ook als u vragen heeft, staan wij u graag te woord.

Relevante informatie

Gevolgschade|Letselschade|Schadebeperkingsplicht

Contact

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Onze specialisten

  mr. drs. E.S.M. Timmermans
  mr. R. Bockhoven
  mr. E.G.M. Driessen
  mr. M.K. Herngreen

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief