Kop-staartbotsing: van een kop-staartbotsing is sprake als een automobilist botst met een voorligger. Kop-staartbotsingen zijn een veel voorkomende oorzaak van letselschade.

Kop-staart ongevallen komen in Nederland op jaar basis ongeveer 30.000 keer voor. Dit betekent dat het ongeval waarbij een weggebruiker achterop een voorliggende weggebruiker rijdt een van de meest voorkomende (verkeers)ongevallen is. Veel voorkomende oorzaak van een kop-staart aanrijding is het remmen voor een stoplicht waarmee de achterliggende auto geen rekening houdt. Door een achter aanrijding ontstaat een beweging in de aangereden auto die vaak leidt tot nek, rug en schouderklachten bij de inzittenden. Deze klachten kunnen op zich staan, maar kunnen ook duiden op de aanwezigheid van een whiplash.

kop-staartbotsing, kopstaartbotsing, Logo Letselschade Advocaat

Aansprakelijkheid kop-staartbotsing

U bent verplicht om als weggebruiker een veilige afstand te bewaren tot uw voorganger. In Nederland is dit bepaald in artikel 19 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens. Een veilige afstand betekent dat u, indien uw voorganger plotseling remt, u tijdig tot stilstand kan komen.

Als u niet tijdig tot stilstand komt en een kop-staartongeval plaatsvindt met de voorliggende auto staat uw aansprakelijkheid vast. U heeft in dat geval onvoldoende afstand gehouden, omdat u niet tijdig tot stilstand kwam door te remmen.

Uiteraard zijn weersomstandigheden ook bij kop-staartbotsingen een relevante factor. Met slecht zicht is vaak moelijk vast te stellen wanneer uw voorganger remt. Uiteraard dient u uw rijgedrag aan te passen aan de omstandigheden, maar gezien de toename van ongevallen bij slecht weer mogen we aannemen dat niet elke weggebruiker de benodigde voorzorgsmaatregelen neemt.

kop staartbotsing, kop-staartbotsing, aansprakelijkheid kop-staartbotsing, auto aanrijding kop staart ongeval letselschade, kop-staartbotsing, kopstaartbotsing, kop staart botsing
Een kop-staart aanrijding is een veelvoorkomende oorzaak van letselschade.

Letsel klachten bij een kop-staartbotsing

Door een onverwachte slinger beweging van de nek bij een kop-staartbotsing kunnen de spieren in de nek overbelast raken. De blijvende schade aan de nek als gevolg van deze slingerbeweging noemen we een whiplash. Een whiplash is moeilijk vast te stellen. Dit letsel is niet direct zichtbaar en is ook niet vast te stellen middels een MRI scan of ander onderzoek.

Klachten na een ongeval kunnen verergeren. Hoofdpijn, schouderpijn, nekklachten en duizeligheid kunnen duiden op een whiplash. Teneinde een whiplash te laten diagnosticeren is enig doorzettingsvermogen soms vereist. U bent echter degene die uw klachten ervaart en het beste kan beoordelen. 

Andere voorkomende soorten letsel bij een kop staartbotsing zijn:

 • breuken;
 • kneuzingen;
 • psychische klachten, bijvoorbeeld angst om aan het verkeer deel te nemen.
kop-staartbotsing kop staart botsing, kopstaartbotsing, letselschade kop-staartbotsing, schadevergoeding kop-staartbotsing, kopstaartbotsing, kop staartbotsing
Letselschade door een kop-staartbotsing komt veel voor.

Procedure letselschade bij kop-staartaanrijding

Om uw letselschade vergoed te krijgen wordt de verzekering van de achterop rijdende verkeersdeelnemer aangesproken. Bij een onverzekerde aanrijder betaalt het Waarborgfonds Motorverkeer in veel gevallen een schadevergoeding. Indien de verzekeraar aansprakelijkheid afwijst, probeert een letselschade specialist de aansprakelijkheid in overleg en eventueel middels tussenkomst van een rechter alsnog erkend te krijgen. Teneinde uw schade vergoed te krijgen moet u:

 • een wederpartij aansprakelijk stellen;
 • de hoogte van de schadevergoeding berekenen die u toekomt;
 • de schadeclaim indienen;
 • de schadevergoeding uit onderhandelen met de verzekeraar van de aansprakelijke partij.

Schadevergoeding kop-staartbotsing

Uitgangspunt is dat de schadevergoeding de situatie van voor de kop staartbotsing herstelt. Uiteraard verschillen de schadeposten in ieder individueel geval. Enkele voorbeelden van mogelijke schadeposten zijn:

 • Inkomensverlies (tijdelijk of permanent);
 • De kosten van medische behandeling;
 • Vergoeding voor huishoudelijke hulp;
 • Vergoeding voor studievertraging (indien aan de orde);
 • Reparatie of vervangingskosten van voertuigen, kleding en overige goederen;
 • Het door u aan uw verzekeraar betaalde eigen risico;
 • Reiskosten.

Daarnaast heeft u recht op smartengeld. Het smartengeld vergoedt immateriële schade, zoals gederfde levensvreugde, ondergaan leed en geleden pijn. Bekijk hier voorbeelden van smartengeldtoekenning na een kop-staartbotsing.

Maak een afspraak

Door u bij te laten staan door Hijink weet u dat u uw volledige tijd en energie in uw herstel kunt steken. De afhandeling van de schadevergoeding nemen wij van u over. De aansprakelijke partij betaalt meestal uw advocaatkosten. Bespreek uw mogelijkheden. Zorg dat u goede voorlichting krijgt.

Hijink Advocaten is gespecialiseerd in het bijstaan van slachtoffers van letselschade. Wij zorgen voor een zo hoog mogelijke schadevergoeding. U kunt bellen naar 0800-4455000 of gebruik maken van onderstaand contactformulier. Ook voor vrijblijvend overleg en vragen over onze dienstverlening.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres