Kop-staartbotsing: van een kop-staartbotsing is sprake als een automobilist botst met een voorligger. Kop-staartbotsingen zijn een veel voorkomende oorzaak van letselschade.

Kop-staart ongevallen komen in Nederland op jaar basis ongeveer 30.000 keer voor. Dit betekent dat het ongeval waarbij een weggebruiker achterop een voorliggende weggebruiker rijdt een van de meest voorkomende (verkeers)ongevallen is. Veel voorkomende oorzaak van een kop-staart aanrijding is het remmen voor een stoplicht waarmee de achterliggende auto geen rekening houdt. Door een achter aanrijding ontstaat een beweging in de aangereden auto die vaak leidt tot nek, rug en schouderklachten bij de inzittenden. Deze klachten kunnen op zich staan, maar kunnen ook duiden op de aanwezigheid van een whiplash.

Aansprakelijkheid kop-staartbotsing

kop-staartbotsing, kopstaartbotsing, Logo Letselschade Advocaat

U bent verplicht om als weggebruiker een veilige afstand te bewaren tot uw voorganger. In Nederland is dit bepaald in artikel 19 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens. Een veilige afstand betekent dat u, indien uw voorganger plotseling remt, u tijdig tot stilstand kan komen. In de praktijk is de twee seconden regel een handig hulpmiddel. U telt twee seconden (een en twintig twee en twintig) nadat de voorgaande auto een bepaalt punt passeert. Indien u niet tijdig tot stilstand kunt komen en een kop-staartongeval plaatsvindt met de voorliggende auto zal aansprakelijkheid worden aangenomen. U heeft in dat geval immers geen veilige afstand tot uw voorligger bewaard, omdat u niet tijdig tot stilstand kon komen door te remmen.

Uiteraard zijn weersomstandigheden ook bij kop-staartbotsingen een relevante factor. Met slecht zicht is vaak moelijk vast te stellen wanneer uw voorganger remt. Uiteraard dient u uw rijgedrag aan te passen aan de omstandigheden, maar gezien de toename van ongevallen bij slecht weer mogen we aannemen dat niet elke weggebruiker de benodigde voorzorgsmaatregelen neemt.

kop staartbotsing, kop-staartbotsing, aansprakelijkheid kop-staartbotsing, auto aanrijding kop staart ongeval letselschade, kop-staartbotsing, kopstaartbotsing, kop staart botsing
Een kop-staart aanrijding is een veelvoorkomende oorzaak van letselschade.

Letsel klachten bij een kop-staartbotsing

Door een onverwachte slinger beweging van de nek bij een kop-staartbotsing kunnen de spieren in de nek overbelast raken. De blijvende schade aan de nek als gevolg van deze slingerbeweging noemen we een whiplash. Een whiplash is moeilijk vast te stellen. Dit letsel is niet direct zichtbaar en is ook niet vast te stellen middels een MRI scan of ander onderzoek. Klachten na een ongeval kunnen verergeren. Hoofdpijn, schouderpijn, nekklachten en duizeligheid kunnen duiden op een whiplash. Teneinde een whiplash vast te laten diagnosticeren is enig doorzettingsvermogen soms vereist. U bent echter degene die uw klachten ervaart en het beste kan beoordelen.

Ook kan een whiplash psychisch letsel als gevolge hebben, bijvoorbeeld concentratieproblemen, slaapproblemen, somberheid, geheugenproblemen of een toegenomen gevoeligheid voor prikkels. Bij een Whiplash is over het algemeen volledig herstel mogelijk. Andere voorkomen soorten letsel bij een kop staartbotsing zijn breuken, kneuzingen en ook psychische klachten, bijvoorbeeld angst om aan het verkeer deel te nemen.

kop-staartbotsing kop staart botsing, kopstaartbotsing, letselschade kop-staartbotsing, schadevergoeding kop-staartbotsing, kopstaartbotsing, kop staartbotsing
Letselschade door een kop-staartbotsing komt veel voor.

Procedure letselschade bij kop-staartaanrijding

Om uw letselschade vergoed te krijgen wordt de verzekering van de achterop rijdende verkeersdeelnemer aangesproken. Indien de dader onverzekerd is kan een aanspraak worden gedaan op het Waarborgfonds Motorverkeer. Indien de verzekeraar aansprakelijkheid afwijst, zal een letselschade specialist proberen de aansprakelijkheid in overleg en eventueel middels tussenkomst van een rechter alsnog erkend te krijgen. Teneinde uw schade vergoed te krijgen moet u:

 • een wederpartij aansprakelijk stellen;
 • de hoogte van de schadevergoeding berekenen die u toekomt;
 • de schadeclaim indienen;
 • de schadevergoeding uit onderhandelen met de verzekeraar van de aansprakelijke partij.

Schade die vergoed wordt bij een kop-staartbotsing

kop- staartbotsing, kopstaartbotsing, kopstaartaanrijding, Nivre kwaliteitsgarantie logo

Uitgangspunt is dat door de vergoeding van schade de situatie van voor de kop staartbotsing wordt hersteld. Uiteraard zijn schadeposten in elk geval anders. Enkele voorbeelden zijn:

 • Inkomensverlies (tijdelijk of permanent);
 • De kosten van medische behandeling;
 • Vergoeding voor huishoudelijke hulp;
 • Vergoeding voor studievertraging (indien aan de orde);
 • Reparatie of vervangingskosten van voertuigen, kleding en overige goederen;
 • Het door u aan uw verzekeraar betaalde eigen risico;
 • Reiskosten.

Tevens kan aanspraak worden gemaakt op smartengeld. Het smartengeld ziet op immateriële schade en kan (mede) gezien worden als een vergoeding voor gederfde levensvreugde, ondergaan leed en pijn. Het aantal schadeposten en de maximale schadevergoeding waar u recht op heeft is soms lastig vast te stellen. Het inschakelen van een deskundige is daarom wenselijk. Zo weet u zeker dat u uw volledige schade vergoed krijgt.

Tot slot

Gezien het groot aantal relevante factoren en de ingewikkelde materie is het verstandig voor de vergoeding van letselschade bij een kop-staartbotsing een letselschade specialist in te schakelen. Door u bij te laten staan door Hijink weet u zeker dat u uw volledige tijd en energie in uw herstel kunt steken. De afhandeling van de schadevergoeding nemen wij, uiteraard geheel in goed overleg met u, van u over.

Hijink Advocaten is gespecialiseerd in het bijstaan van slachtoffers van letselschade. Wij zorgen voor een zo hoog mogelijke schadevergoeding. U kunt bellen naar 0800-4455000 of gebruik maken van onderstaand contactformulier.

Uw naam
Uw telefoonnummer
Uw e-mailadres