Letselschade

Kop-staartbotsing: achteraanrijding en letselschade

Bij een kop-staartbotsing rijdt een automobilist achterop een voorganger. Kop-staartbotsingen zijn een veel voorkomende oorzaak van letselschade. De achteraanrijder is bijna altijd aansprakelijk voor de schade, tenzij de voorganger onverwacht remt zonder verkeersnoodzaak.

Kop-staart ongevallen komen in Nederland jaarlijks ongeveer 30.000 keer voor. Dit betekent dat het een van de meest voorkomende (verkeers)ongevallen is. Veel kop-staart aanrijdingen vinden plaats bij een stoplicht. Door een achter aanrijding ontstaat een beweging in de aangereden auto die regelmatig leidt tot nek, rug en schouderklachten bij de inzittenden. Deze klachten kunnen op zichzelf staan, maar kunnen ook duiden op een whiplash.

kop-staartbotsing, kopstaartbotsing, Logo Letselschade Advocaat

Gewond geraakt bij een kop-staartbotsing? Het inschakelen van een letselschade advocaat na een kop-staartbotsing is meestal kosteloos. De aansprakelijke partij betaalt uw letselschade en de juridische kosten. Bespreek uw mogelijkheden om uw schade gratis te laten afhandelen. Neem contact op.

Aansprakelijkheid kop-staartbotsing

Weggebruiker moeten een veilige afstand bewaren tot een voorganger. Dit staat in artikel 19 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens. Een veilige afstand is de afstand die nodig is om tijdig tot stilstand te komen als de bestuurder voor u plotseling remt. Hoe hard u mag rijden en hoeveel afstand u moet bewaren is dus afhankelijk van de situatie. Als een bestuurder niet tijdig tot stilstand komt en een kop-staartongeval plaatsvindt met de voorliggende auto staat de aansprakelijkheid vast. Er is in dat geval onvoldoende afstand gehouden, omdat de bestuurder niet tijdig tot stilstand kwam.

Uiteraard zijn weersomstandigheden ook bij kop-staartbotsingen een relevante factor. Met slecht zicht is vaak moelijk vast te stellen wanneer uw voorganger remt. Natuurlijk moeten bestuurders het rijgedrag aanpassen aan deze omstandigheden, maar gezien de toename van achteraanrijdingen bij slecht weer, mogen we aannemen dat niet elke weggebruiker de nodigde voorzorgsmaatregelen neemt.

De achteraanrijder is niet aansprakelijk als de voorgaande bestuurder remt zonder verkeersnoodzaak.

Remmen zonder verkeersnoodzaak

Remmen zonder verkeersnoodzaak is remmen zonder dat er mensen levens in gevaar zijn. Plotseling hard remmen veroorzaakt gevaar. Dit gevaar wegen we af tegen het gevaar van niet remmen. Als er iemand achter u rijdt, is plotseling hard remmen voor een klein dier remmen zonder verkeersnoodzaak. In dat geval is de voorste bestuurder aansprakelijk voor (een deel van) de schade..

Belangrijk: bewijs vastleggen

Voor een letselschadeclaim is het noodzakelijk dat een arts uw letsel vaststelt en -legt. Bezoek daarom altijd een arts na een kop-staartbotsing.

Wie er aansprakelijk is, hangt af van wat er is gebeurd. De eiser van een schadevergoeding moet de schuld van de tegenpartij aantonen. Verklaringen (Benader mogelijke getuigen direct, zodat u contact met hen kan opnemen!), het schadeformulier en foto’s zijn belangrijk om het recht op een schadevergoeding aan te tonen.

kop staartbotsing, kop-staartbotsing, aansprakelijkheid kop-staartbotsing, auto aanrijding kop staart ongeval letselschade, kop-staartbotsing, kopstaartbotsing, kop staart botsing
Een kop-staart aanrijding is een veelvoorkomende oorzaak van letselschade.

Letsel klachten bij een kop-staartbotsing

Door een onverwachte slinger beweging van de nek bij een kop-staartbotsing kunnen de spieren in de nek overbelast raken. De (blijvende) schade aan de nek als gevolg van deze slingerbeweging noemen we een whiplash. Een whiplash is niet vast te stellen door middel van een MRI scan of ander onderzoek.

Klachten na een ongeval kunnen verergeren. Hoofdpijn, schouderpijn, nekklachten en duizeligheid kunnen duiden op een whiplash. Teneinde een whiplash te laten diagnosticeren is enig doorzettingsvermogen soms vereist. U bent echter degene die uw klachten ervaart en het beste kan beoordelen. 

Andere soorten letsel bij een kop staartbotsing zijn:

kop-staartbotsing kop staart botsing, kopstaartbotsing, letselschade kop-staartbotsing, schadevergoeding kop-staartbotsing, kopstaartbotsing, kop staartbotsing
Letselschade door een kop-staartbotsing komt veel voor.

Procedure letselschade bij kop-staartaanrijding

Om de schade van een achteraanrijding te claimen, wordt de verzekering van de achterop rijdende verkeersdeelnemer aangesproken. Als de verzekeraar de aansprakelijkheid afwijst, probeert een letselschade specialist de aansprakelijkheid in overleg en eventueel middels tussenkomst van een rechter alsnog vast te stellen. Teneinde uw schade vergoed te krijgen moet u:

 • de veroorzaker aansprakelijk stellen;
 • de hoogte van de schadevergoeding berekenen;
 • de schadeclaim indienen;
 • de schadevergoeding uit onderhandelen met de verzekeraar van de aansprakelijke partij.

Bij een onverzekerde of onbekende aanrijder betaalt het Waarborgfonds Motorverkeer in veel gevallen een schadevergoeding.

Schadevergoeding kop-staartbotsing

Uitgangspunt is dat de schadevergoeding de situatie van voor de kop staartbotsing herstelt. Uiteraard verschillen de schadeposten in ieder individueel geval. Enkele voorbeelden van mogelijke schadeposten zijn:

 • Inkomensverlies (tijdelijk of permanent);
 • De kosten van medische behandeling (en het eigen risco);
 • Vergoeding voor huishoudelijke hulp;
 • Vergoeding voor studievertraging;
 • Reparatie of vervangingskosten van voertuigen, kleding en overige beschadigde goederen;
 • Reis-, en parkeerkosten.

Daarnaast heeft u recht op smartengeld. Het smartengeld vergoedt immateriële schade, zoals gederfde levensvreugde, leed en geleden pijn. Bekijk hier voorbeelden van smartengeld bedragen na een kop-staartbotsing.

kop staart bottsing, schadevergoeding kop staartbotsing, advocaat kop staart botsing

Maak een afspraak

Hijink Advocaten is gespecialiseerd in het bijstaan van slachtoffers van letselschade. Wij zorgen voor een zo hoog mogelijke schadevergoeding. U kunt bellen naar 0800-4455000, een e-mailo sturen naar info@hijink.com of gebruik maken van onderstaand contactformulier. Ook voor vrijblijvend overleg en vragen over onze dienstverlening.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Onze specialisten

  mr. drs. E.S.M. Timmermans
  mr. O.A.M. Hijink
  mr. R. Bockhoven
  mr. M.A. Visser
  mr. E.G.M. Driessen
  mr. M.K. Herngreen

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief