Soorten letselschade

Kneuzingen

Een kneuzing is een beschadiging van onderhuids weefsel door een stomp voorwerp. De beschadiging ontstaat vaak door een val, slag of stoot. De huid blijft hierbij meestal heel. Bij verkeersongevallen en arbeidsongevallen ontstaan vrijwel altijd kneuzingen.

Een kneuzing wordt ook wel contusie genoemd. Soms zijn kneuzingen een bijkomstigheid bij ernstiger letsel. Het is ook mogelijk dat een slachtoffer van een verkeersongeval of arbeidsongeval alleen kneuzingen en minder ernstig letsel oploopt. De letselschade en de gevolgen van een kneuzing zijn echter vaak groter dan gedacht. Sommige kneuzingen veroorzaken veel pijn en hinder. Een hersenkneuzing is hiervan een voorbeeld. Ook gekneusde ribben leiden vaak tot veel schade door pijnklachten en de belemmeringen die het letsel veroorzaakt.

De schade bestaat voornamelijk uit hinder, pijn en beperkingen in het sociale leven en op het werk.

Wij claimen schade namens onze cliënten. Daarvoor is niet van belang of er veel schade is. Ook bij relatief lage schades is onze hulp vaak doorslaggevend om een schadevergoeding te krijgen.

Aansprakelijkheid kneuzingen

Als een ander letsel veroorzaakt bestaat er recht op een schadevergoeding. De aansprakelijke partij is bijvoorbeeld de veroorzaker van een verkeersongeluk, een werkgever of de eigenaar van een hond, paard of ander dier. U moet wel aantonen dat deze persoon uw letsel veroorzaakte.

Daarnaast moet u aantonen dat het letsel door het ongeval is ontstaan. Bezoek daarom na een ongeval altijd uw huisarts. Hiermee legt u uw letsel vast. Dit voorkomt bewijsproblemen bij het verhalen van uw schade.

Schadevergoeding kneuzingen

De letselschadevergoeding bestaat uit alle extra kosten en gemiste inkomsten. U kunt bijvoorbeeld denken aan verlies van inkomen of omzet doordat u tijdelijk niet kunt werken, medische kosten, reis- en parkeerkosten, de kaartjes van het concert dat u gemist heeft en veel andere schadeposten.

Daarnaast bestaat bovendien recht op smartengeld. Smartengeld vergoedt leed, pijn, ongemak en andere negatieve gevoelens en ervaringen door letsel.

Symptomen kneuzing

De symptomen van kneuzingen zijn pijnklachten, zwellingen en bloeduitstortingen/blauwe plekken. Deze symptomen kunnen ook wijzen op een botbreuk. Het is daarom soms lastig vast te stellen of er sprake is van een breuk of een kneuzing. Bezoek bij onduidelijkheid altijd uw huisarts. Uw huisarts zal u eventueel doorverwijzen naar het ziekenhuis om röntgenfoto’s te maken.

Veel voorkomende kneuzingen zijn bijvoorbeeld contusie van handen, armen, voeten, enkels en dijbenen. Andere kneuzingen zoals kneuzing van een schouderblad, nekwervels, ruggenwervels of meniscus komen minder vaak voor.

Kneuzing en verzwikking

Het verschil tussen verstuiken/verzwikken en kneuzen is dat de kracht bij verzwikken van binnen uit komt. Een verzwikking is alleen mogelijk bij een gewricht. De beschadiging van weefsel wordt veroorzaakt door kracht op het gewricht waardoor weefsel en banden oprekken. Het is wel mogelijk een gewricht te kneuzen. Bijvoorbeeld een knie- of elleboogkneuzing. Dit letsel ontstaat niet door een verkeerde beweging van het gewricht zoals bij een verzwikking, maar door kracht van buiten af.

Hulp bij kneuzingen

Vaak is er bij letselschade meer mogelijk dan u denkt. Onze hulp is in veel gevallen bovendien kosteloos. Een eerste gesprek is altijd gratis. Zorg dat u vandaag nog weet wat uw mogelijkheden zijn. Neem contact op. Bel 0800-4455000. Stuur een e-mail naar info@hijink.com of gebruik het onderstaande contactformulier.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Onze specialisten

  mr. drs. E.S.M. Timmermans
  mr. O.A.M. Hijink
  mr. R. Bockhoven
  mr. M.A. Visser
  mr. E.G.M. Driessen
  mr. M.K. Herngreen

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief