Letselschade

Letselschade door een arbeidsongeval

Ondeugdelijke werkkleding

Als een werkgever werknemers laat werken met ondeugdelijke werkkleding of zonder veilige werkkleding betaalt de werkgever de letselschade van zijn werknemers.

Kleding voorschriften helpen om werknemers een professionele en uniforme uitstraling te geven. Kleding voorschriften zien daarnaast op de veiligheid van de werknemer. De werkgever moet zorgen dat de werknemer veilig werkt. Dit noemen we de zorgplicht van de werkgever. Het beschikbaar stellen van goede veilige werkkleding is een deel van de zorgplicht van de werkgever.

De zorgplicht verplicht werkgevers deugdelijke veiligheidskleding te verstrekken aan werknemers. De werknemer betaalt schade die ontstaat doordat zij geen of ondeugdelijke beschermende kleding ter beschikking stelde. Na een bedrijfsongeval heeft de werknemer meestal recht op een letselschadevergoeding. Zeker in het geval waarin de werkgever niet alle verplichtingen naleefde. Neem contact op om uw mogelijkheden te bespreken.

Ondeugdelijke werkkleding, veiligheidskleding, bedrijfskleding, onveilige werkkleding

Aansprakelijkheid ondeugdelijke werkkleding

Als uw werkgever geen of onveilige werkkleding verstrekt, is uw werkgever aansprakelijk voor uw letselschade. De zorgplicht van de werkgever houdt in dat de werkgever die maatregelen neemt die zorgen dat werknemers veilig kunnen werken. De werkgever kan op grond van zijn zorgplicht gehouden zijn werknemer te voorzien van:

 • Veiligheidshelmen (bijvoorbeeld op de bouwplaats);
 • Veiligheidsschoenen ( Stalen neuzen, anti slip zool);
 • Vlam dovende kleding;
 • Veiligheidsbril;
 • Winterkleding (handschoenen, anti slip schoeisel, voldoende warme kleding om onderkoeling te voorkomen (bijvoorbeeld bij werken in een koelcel, maar ook voor werknemers die buiten werken in de winter));
 • Reflecterende/zichtbare kleding (bij werken in het donker of op de openbare weg);
 • Vloeistofdichte kleding (voor werken met chemische stoffen).

Eisen werkkleding

De werkgever moet veiligheidskleding beschikbaar stellen. De bedrijfskleding moet aan bepaalde eisen voldoen. Daarbij is vooral belangrijk dat het gebruik veilig is. Ondeugdelijke werkkleding is werkkleding die de werknemer niet de beoogde bescherming geeft. Veilige werkkleding moet aan de volgende eisen voldoen:

 • De kleding mag werkzaamheden niet hinderen. De werknemer moet vrij kunnen bewegen;
 • De kleding is passend: niet te groot of te klein;
 • Het aanschaffen en onderhouden komt voor rekening van de werkgever;
 • De werkgever geeft instructies over het (veilig) gebruiken van de kleding.

Werkkleding en RI&E

De werkgever legt de risico’s bij de werkzaamheden in zijn bedrijf vast in een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). Bij de RI&E stelt de werkgever een plan van aanpak op. De Arbowet verplichte speciale werkkleding voor bepaalde branches/sectoren. Als deze werkkleding niet in het plan van aanpak staat, moet de werkgever het plan aanpassen.

Reikwijdte zorgplicht werkkleding

Werkgevers hebben een zorgplicht. Deze zorgplicht houdt niet op bij de voordeur. Een goed voorbeeld hiervan is de werknemer die in het weekend thuis een bedrijfswagen schoonmaakt. Als de werknemer valt en letsel oploopt, betaalt de werkgever soms de schade.

Ook voor bedrijfskleding geldt dat de verantwoordelijkheid van de werkgever niet bij de voordeur stopt. Een werkgever moest in het verleden de schade betalen van de moeder van een werknemer. Deze werknemer werkte met gevaarlijke stoffen. Na het werk nam de werknemer zijn kleding mee naar huis. De moeder van de werknemer wast de vervuilde werkkleding. De moeder wordt ziek door het inademen van de stoffen op de kleding. De werkgever was aansprakelijk en verplicht de schade van de moeder van haar werknemer te betalen.

Schade door ondeugdelijke werkkleding?

Het krijgen van een schadevergoeding is niet altijd makkelijk. Verzekeraars wijzen veel schadeclaims af. Ook als de claims een goede kans hebben. Een schadevergoeding moet u afdwingen. Wij helpen mensen om te krijgen waar ze recht op hebben. Bel naar 0800-44 55 000. Stuur een e-mail naar info@hijink.com of vul het onderstaande contactformulier in waarna wij contact met u opnemen.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Onze specialisten

  mr. drs. E.S.M. Timmermans
  mr. O.A.M. Hijink
  mr. R. Bockhoven
  mr. M.A. Visser
  mr. E.G.M. Driessen
  mr. M.K. Herngreen

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief