Aansprakelijkheidsrecht

Productaansprakelijkheid

Met productaansprakelijkheid bedoelen we de verplichting om schade te vergoeden die ontstaat als een product niet de eigenschappen heeft die we daarvan mogen verwachten. De producent / fabrikant is aansprakelijk voor schade die ontstaat door een gebrekkig product.

Een product is gebrekkig als het niet zo veilig als u mocht verwachten. Dit gevaar had de producent moeten voorkomen. De producent is daarom aansprakelijk voor de schade die ontstaat als een product niet naar verwachting werkt en schade veroorzaakt. Productaansprakelijkheid is een onderdeel van het aansprakelijkheidsrecht.

Gebrekkig product

Een wasmachine die lekt en waterschade veroorzaakt, een theepot die knapt door kokend water, een auto waarvan de remmen niet werken, glassplinters in voedingsmiddelen. Gebrekkige producten kunnen gevaarlijk zijn en veel schade veroorzaken. Maar wanneer is een product gebrekkig en wanneer betaalt de producent een schadevergoeding aan de gebruiker van een product? We gaan hieronder dieper in op aansprakelijkheid voor gebrekkig producten aan de hand van de volgende vragen:

 • Wat is een product?
 • Wanneer is een product gebrekkig?
 • Wie is de producent van een gebrekkig product?
 • Wanneer is de producent van een (gebrekkig) product niet aansprakelijk?
productaansprakelijkheid, gebrekkig product aansprakleijkheid gebrekkig product, schadevergoeding gebrekkig product
Een theepot gebruik je voor (hete) thee. Knapt een theepot door de hitte dan is er sprake van een gebrekkig product. De theepot bezit dan niet de eigenschappen die we daarvan mogen verwachten.

Wat is een product?

Een product is iedere roerende zaak. Een roerende zaak is een zaak die niet duurzaam met de grond is verbonden. Maar ook als een product onderdeel gaat uitmaken van een andere roerende zaak of van een onroerende zaak (bijvoorbeeld een woning) blijven de regels voor productaansprakelijkheid gelden.

Wanneer is een product gebrekkig?

Een product is gebrekkig als het niet de eigenschappen (en veiligheid) biedt die men er van mag verwachten. Het uitgangspunt bij deze beoordeling is wat een redelijk gebruiker (de gemiddelde consument) bij normaal gebruik van het product mag verwachten. We kijken voor de gebrekkigheid van een product naar:

 • De manier van presenteren van het product;
 • Het redelijkerwijs te verwachten gebruik van het product;
 • Het tijdstip waarop het product in het verkeer is gebracht.

Een verkeerd etiket of onjuiste gebruiksaanwijzing kan een product ook gebrekkig maken. Dat er een beter product verkrijgbaar is, maakt een product niet gebrekkig. De eigenschappen die we van een product mogen verwachten, zijn afhankelijk van wat gebruikelijk is en niet van wat technisch mogelijk is.

Wie is de producent van een (gebrekkig) product?

De producent van het gebrekkige product is aansprakelijk voor de schade die ontstaat. Daarom is het belangrijk om vast te stellen wie de producent is. De producent van een product is:

 • De producent van een grondstof;
 • De fabrikant van een eindproduct of een onderdeel;
 • Iedereen die zich als producent van het product presenteert;
 • Een partij die een merk, naam, of logo op het product aanbrengt;
 • Als de producent buiten de EU is gevestigd is de importeur van het product de producent;
 • Als niet is vast te stellen wie de producent is dan is elke leverancier van het product de producent.

Geen aansprakelijkheid producent product

De producent is niet aansprakelijk als hij aantoont dat:

 • Het product niet door hem in het verkeer is gebracht;
 • Het gebrek is ontstaan nadat het product in het verkeer is gebracht;
 • Als het product niet is gemaakt voor de verkoop of een ander economisch doel;
 • Als het product niet is gemaakt in de uitoefening van het beroep van de producent;
 • Het gebrek een gevolg is van het naleven van (dwingende) overheidsvoorschriften;
 • De (stand van de) technische kennis op het moment dat het product in het verkeer werd gebracht onvoldoende was om het gebrek aan het product te ontdekken;
 • Het gebrek aan een onderdeel van het product is ontstaan bij het vervaardigen van het eindproduct.

Bewijs gebrekkig product

De bewijslast voor een schadeclaim bij productaansprakelijkheid ligt bij het slachtoffer. Bewaar daarom het (gebrekkige) product en maak foto’s van het product en de gevolgen van het gebrek. Raakt u gewond door een gebrek aan een product bezoek dan altijd uw huisarts. Hiermee legt u uw letsel vast. Een verslag van uw huisarts is belangrijk bewijsmateriaal.

Schadevergoeding productaansprakelijkheid

De schadevergoeding bij productaansprakelijk bestaat uit materiële en immateriële schade. De materiële schade bestaat uit alle schade en kosten. Bijvoorbeeld medische kosten, gemist inkomen, reiskosten en kosten voor hulp in de huishouding. Immateriële schade bestaat uit smart, leed en pijn. Voor deze schade wordt smartengeld toegekend.

Schadevergoeding productaansprakelijkheid bespreken

Onze bijstand bij letselschade is meestal gratis. Neem contact op om uw schadevergoeding te bespreken. Bel naar 0800 – 44 55 000, stuur een e-mail naar info@hijink.com of vul het onderstaande contactformulier in.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Onze specialisten

  mr. drs. E.S.M. Timmermans
  mr. O.A.M. Hijink
  mr. R. Bockhoven
  mr. M.A. Visser
  mr. E.G.M. Driessen
  mr. M.K. Herngreen

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief