Schadevergoeding is de prestatie waarmee schade wordt voldaan. Er bestaat een recht op vergoeding van schade als een ander voor de schade aansprakelijk is.

Om aanspraak te maken op een schadevergoeding moet de aansprakelijkheid worden vastgesteld. Aansprakelijk zijn, betekent dat er een (wettelijke of contractuele) plicht bestaat om een schadevergoeding te betalen.

Grondslagen schadevergoeding

Voor een schadeclaim moet een juridische grondslag bestaan. De verplichting tot het betalen van een schadevergoeding kan voortvloeien uit:

  • Een overeenkomst;
  • De wet.;
  • Gebruik en gewoonte.

Waaruit bestaat een schadevergoeding?

In de wet staat dat de schadevergoedingsplicht ziet op vergoeding van vermogensschade en ander nadeel. Of wel materiële schade en immateriële schade. De schadevergoeding bestaat uit een optelsom van alle schade, kosten, gemiste inkomsten en smartengeld. Smartengeld is een vergoeding voor de immateriële schade.

Schadevergoeding, schadevergoeding wet, schadevergoeding eisen, schade vergoeding, shcadevergoeding

Schadevergoeding eisen

Om een schadevergoeding te eisen moet een aansprakelijkstelling worden verzonden. Dit is een (aangetekende) brief waarin een verzoek staat om schade te vergoeden. De brief beschrijft hoe de schade ontstond, waarom de geadresseerde de schadevergoeding moet betalen en waaruit de schade bestaat.

De aansprakelijkheid moet worden erkend door de veroorzaker of verantwoordelijke of worden vastgesteld door een rechter.

Welke schade wordt vergoed?

De schadevergoeding bestaat uit een optelsom van alle vermogensschade en ander nadeel die door een ongeluk ontstaat.

Vermogensschade bestaat uit kosten en gemiste inkomsten. Denk bijvoorbeeld aan minder loon of toeslagen, pensioenschade, reparatiekosten, autoschade, een kapot horloge, reiskosten, eigen risico, medische hulpmiddelen, etc.

Ander nadeel bestaat uit pijn, leed en afname van levensplezier. Voor deze schade krijgt u smartengeld.

Een letselschade advocaat kan u helpen al uw schadeposten in beeld te brengen en te bewijzen. Op die manier weet u zeker dat u een rechtvaardige vergoeding ontvangt.

Onderhandelen over een schadebedrag

Het afhandelen van schade zonder tussenkomst van de rechter heeft voordelen. Geen proceskosten en zekerheid over de uikomst. Het vorderen van een schadevergoeding bij de rechtbank brengt de onzekerheid van een rechterlijke beslissing mee. Of een rechter een vordering toewijst en voor welk bedrag is altijd onzeker. In de meeste gevallen wordt een schadevergoeding daarom in onderhandelingen vastgesteld.

Procederen over schadebedragen

Als partijen geen overeenkomst sluiten, omdat over de omvang van de schade of de aansprakelijkheid geen overeenstemming bestaat, kan een rechter een schadevergoeding vaststellen. Ook is het mogelijk alleen de aansprakelijkheid door een rechter te laten vaststellen. Partijen kunnen daarna verder onderhandelen of de schade in een aparte schadestaatprocedure laten begroten.

Hoelang duurt het voordat je een schadevergoeding krijgt?

Hoelang het duurt voordat een schadevergoeding wordt betaald, is afhankelijk van de duur van de onderhandelingen of rechtszaak.

De gedragsregels bepalen dat definitief vastgestelde en erkende letselschade binnen 14 dagen wordt uitbetaald. Als de aansprakelijkheid vaststaat, krijgt een letselschade slachtoffer voorschotten in afwachting van de uiteindelijke afhandeling.

schadevergoeding, schade vergoeding, schadevergoedin eisen, scahdevergoeding claimen

Bespreek uw schadevergoeding met een advocaat

Benieuwd hoe onze advocaten u bij kunnen staan? Bel naar 0800 44 55 000, stuur een e-mail naar info@hijink.com of gebruik het onderstaande contactformulier.

Vragen over schadevergoeding?

    Uw naam
    Uw telefoonnummer
    Uw e-mailadres