Schadevergoeding

Schadevergoeding is de prestatie waarmee schade wordt voldaan. Er bestaat een recht op vergoeding van schade als een ander voor de schade aansprakelijk is.

Om aanspraak te maken op een schadevergoeding moet de aansprakelijkheid worden vastgesteld. Aansprakelijk zijn, betekent dat er een (wettelijke of contractuele) plicht bestaat om een schadevergoeding te betalen.

Grondslagen schadevergoeding

Voor een schadeclaim moet een juridische grondslag bestaan. De verplichting tot het betalen van een schadevergoeding kan voortvloeien uit:

 • Een overeenkomst;
 • De wet;
 • Gebruik en gewoonte.

Waaruit bestaat een schadevergoeding?

In de wet staat dat de schadevergoedingsplicht ziet op vergoeding van vermogensschade en ander nadeel, of wel materiële schade en immateriële schade. De schadevergoeding bestaat uit een optelsom van alle schade, kosten, gemiste inkomsten en smartengeld. Smartengeld is een vergoeding voor de immateriële schade die bestaat uit leed, pijn en afname van levensvreugde.

Schadevergoeding, schadevergoeding wet, schadevergoeding eisen, schade vergoeding, shcadevergoeding

Schadevergoeding eisen

Om een schadevergoeding te eisen moet een aansprakelijkstelling worden verzonden. Dit is een (aangetekende) brief waarin een verzoek staat om schade te vergoeden. De brief beschrijft hoe de schade ontstond, waarom de geadresseerde de schadevergoeding moet betalen en waaruit de schade bestaat.

De aansprakelijkheid moet vervolgens worden erkend door de veroorzaker of verantwoordelijke of worden vastgesteld door een rechter.

Welke schade wordt vergoed?

De schadevergoeding bestaat uit een optelsom van alle vermogensschade en ander nadeel dat door een ongeluk ontstaat.

Vermogensschade bestaat uit kosten en gemiste inkomsten. Denk bijvoorbeeld aan minder loon of toeslagen, pensioenschade, reparatiekosten, autoschade, een kapot horloge, reiskosten, eigen risico, medische hulpmiddelen, etc.

Ander nadeel bestaat uit pijn, leed en afname van levensplezier. Voor deze schade krijgt u smartengeld.

Een letselschade advocaat kan u helpen al uw schadeposten in beeld te brengen en aan te tonen, zodat u zeker weet dat u een rechtvaardige vergoeding ontvangt.

Onderhandelen over een schadebedrag

Het afhandelen van schade zonder tussenkomst van de rechter heeft voordelen. Geen proceskosten en geen onzekerheid over de uitkomst van de rechtszaak. Het vorderen van een schadevergoeding bij de rechtbank brengt de onzekerheid van een rechterlijke beslissing mee. Of een rechter een vordering toewijst en voor welk bedrag is altijd onzeker. In de meeste gevallen wordt een schadevergoeding daarom in onderhandelingen vastgesteld.

Procederen over schadebedragen

Als partijen geen overeenkomst sluiten, omdat over de omvang van de schade of de aansprakelijkheid geen overeenstemming bestaat, kan een rechter een schadevergoeding vaststellen. Ook is het in mogelijk alleen de aansprakelijkheid door een rechter te laten vaststellen. Partijen kunnen daarna verder onderhandelen over de hoogte van de schadevergoeding of de schade in een aparte schadestaatprocedure laten begroten.

Hoelang duurt het voordat je een schadevergoeding krijgt?

Hoelang het duurt voordat een schadevergoeding wordt betaald, is afhankelijk van de duur van de onderhandelingen of rechtszaak.

De gedragsregels bepalen dat definitief vastgestelde en erkende letselschade binnen 14 dagen wordt uitbetaald. Als de aansprakelijkheid vaststaat, krijgt een letselschade slachtoffer voorschotten in afwachting van de uiteindelijke afhandeling.

schadevergoeding, schade vergoeding, schadevergoedin eisen, scahdevergoeding claimen

Bespreek uw schadevergoeding met een advocaat

Benieuwd hoe onze advocaten u bij kunnen staan? Bel naar 0800 – 44 55 000, stuur een e-mail naar info@hijink.com of gebruik het onderstaande contactformulier.

Vragen over schadevergoeding?

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  HIJINK Advocaten is opgericht in 1995. Gestart als eenmanszaak en in de loop der jaren uitgegroeid tot een middelgroot advocatenkantoor met circa 20 medewerkers in Nijmegen en Arnhem.

  De advocaten en juristen hebben zich in hoge mate gespecialiseerd, voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen en zijn lid van de branche en beroepsverenigingen. Bent u op zoek naar pur sang deskundigen op het vlak van letselschade, aansprakelijkheid, arbeidsrecht of ondernemingsrecht, neem dan contact met ons op.

  Nijmegen, Kerkenbos 1021 (024) 3886680

  Arnhem, Onderlangs 1 (026) 442 39 13

  Onze specialisten

  mr. drs. E.S.M. Timmermans
  mr. O.A.M. Hijink
  mr. R. Bockhoven
  mr. M.P.H. van Maanen Winters
  mr. M.A. Visser
  mr. E.G.M. Driessen
  mr. M.K. Herngreen

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief