Schadevergoeding is de prestatie waarmee andermans schade wordt voldaan. Er bestaat een recht op vergoeding van schade als een ander daarvoor aansprakelijk is.

Om aanspraak te kunnen maken op een schadevergoeding moet aansprakelijkheid worden vastgesteld. Het betalen van de schadevergoeding is de juridische handeling waarmee de aansprakelijke partij de veroorzaakte schade voldoet.

Grondslagen schadevergoeding

Voor een schadeclaim moet een juridische grondslag bestaan. De verplichting tot het betalen van een schadevergoeding kan voortvloeien uit:

  • Een overeenkomst;
  • De wet;
  • Een onrechtmatige daad.

De schadebedrag kan zien op materiële schade en immateriële schade. Een vergoeding voor immateriële schade noemen we ook wel smartengeld.

Bovendien bestaan er andere schadecategorieën zoals gevolgschade en verplaatste schade. De omvang van en aanspraak op vergoeding van schade verschilt van geval tot geval. Gevolgschade kan bijvoorbeeld contractueel zijn uitgesloten.

Schadevergoeding, schadevergoeding wet, schadevergoeding eisen, schade vergoeding, shcadevergoeding

Schadevergoeding eisen

Om een schadevergoeding te eisen moet een aansprakelijkstelling worden verzonden. De aansprakelijkheid moet ook worden erkend of worden vastgesteld. Daarnaast moet de hoogte van de schade vast staan. Nadat een persoon of rechtspersoon aansprakelijk is gesteld, kan het schadebedrag worden vastgesteld in onderhandelingen of door een rechter.

Welke schade wordt vergoed?

De schade bestaat uit alle kosten, maar ook uit gemist inkomen. De omvang van schade is vaak groter dan mensen zich realiseren. Er zijn veel schadeposten waarvan letselschade slachtoffers geen of weinig weet hebben. Een letselschade advocaat kan u helpen al uw schadeposten helder te krijgen en te bewijzen. Op die manier weet u zeker dat u een rechtvaardige vergoeding ontvangt.

Onderhandelen over een schadebedrag

Het afhandelen van schade zonder tussenkomst van de rechter heeft voordelen. Dit bespaart de kosten van een proces. Daarnaast hebben partijen de zekerheid dat ze een acceptabele regeling overeenkomen. Het vorderen van een schadevergoeding bij de rechtbank brengt de onzekerheid van een rechterlijke beslissing mee. Of een rechter een vordering toewijst tot welke hoogte is altijd onzeker. In de meeste gevallen wordt een schadevergoeding in onderhandelingen vastgesteld.

Procederen over schadebedragen

Als partijen geen overeenkomst sluiten, omdat over de omvang van de schade of de aansprakelijkheid geen overeenstemming bestaat, kan een rechter een schadevergoeding vaststellen. Ook is het mogelijk alleen de aansprakelijkheid door een rechter te laten bepalen. Partijen kunnen daarna verder onderhandelen of de schade in een aparte schadestaatprocedure laten begroten.

Hoelang duurt het voordat je een schadevergoeding krijgt?

Hoelang het duurt voordat een schadevergoeding wordt betaald, is afhankelijk van de onderhandelingen of een vonnis van een rechter.

Als de aansprakelijkheid vast staat, krijgt een letselschade slachtoffer voorschotten in afwachting van de uiteindelijke afhandeling. De gedragsregels bepalen dat definitief vastgestelde en erkende letselschade binnen 14 dagen wordt uitbetaald.

Bespreek uw schadevergoeding met een advocaat

Benieuwd hoe onze gespecialiseerde letselschade advocaten u bij kunnen staan? Voordat wij adviseren en begeleiden beginnen we natuurlijk met een kennismaking. Wij spreken graag met u af om te horen waar u mee te maken heeft. Plan een afspraak op een van onze kantoren (Arnhem of Nijmegen) of bij u thuis door te bellen naar 0800 44 55 000. U kunt ook een e-mail sturen naar info@hijink.com.

Vragen over Schadevergoeding?

    Uw naam
    Uw telefoonnummer
    Uw e-mailadres