Letselschade verkeer: verkeersongevallen en aansprakelijkheid. Verkeersongevallen kunnen ernstige gevolgen hebben. Denkt u bijvoorbeeld aan een whiplash of een dwarsleasie met blijvende verlamming als gevolg.

Hijink Advocaten Letselschade kan u bijstaan in het vaststellen van de aansprakelijkheid en het verhalen van (letsel)schade.    

Deelnemen aan het verkeer is noodzakelijk, maar ook gevaarlijk. Vaak beseffen we de risico’s pas als we zelf of iemand in onze omgeving bij een ongeval betrokken raakt. Ook als u zelf alle verkeersregels naleeft en alle mogelijke voorzichtigheid in acht neemt, kunt u bij een ongeluk betrokken raken.

letselschade verkeer
Verkeersongevallen zijn een veel voorkomende oorzaak van letselschade.

Letselschade verkeer: Gratis rechtshulp bij verkeersongevallen

Hijink Advocaten en letselschadespecialisten werken landelijk en hebben ruime ervaring met het bijstaan van slachtoffers van een verkeersongeluk. Wie zetten onze expertise graag voor u in. Aangezien de wet bepaalt dat de aansprakelijke partij verplicht is de schade te vergoeden, kunnen wij u in veel gevallen geheel gratis bijstaan. De rechtshulp die wij bieden maakt deel uit van uw schade en wordt derhalve vergoed.

Letselschade verkeer: Aansprakelijkheid verkeersongeval

Om vast te stellen welke partij aansprakelijk is voor het ongeval, dient de toedracht van het ongeluk vastgesteld te woLogo Letselschade Advocaatrden. In veel gevallen is de toedracht duidelijk. En dus is de vraag welke partij aansprakelijk is eenvoudig te achterhalen. Onder andere een door de politie opgemaakt proces verbaal kan hierbij als bewijsmateriaal dienen. Indien onduidelijk is welke partij aansprakelijk is voor de geleden schade, dan kan Hijink Advocaten voor u de aansprakelijkheid vaststellen. Hierna kan tevens een voorschot op het smartengeld worden gevraagd.

Letselschade verkeersongevallen

Omdat verkeersongevallen vaak voorkomend zijn, dient deze pagina mede om u door te verwijzen naar de pagina waar u relevante informatie vindt over diverse aspecten van letselschade die aan de orde kunnen komen bij schade ontstaan door een verkeersongeval:

Contact

Indien u of een van uw werknemers betrokken is bij een verkeersongeval, neemt u dan contact op met een letselschadNivre kwaliteitsgarantie logoe specialist. Het is in alle gevallen verstandig om u zo spoedig mogelijk goed te laten informeren. Voor werkgevers is het verstandig om proactief te handelen. Zorgt u dat de risico’s binnen uw onderneming kent en indien mogelijk afdekt. Hijink advocaten staat u vrijblijvend en gratis te woord.

Uw naam
Uw telefoonnummer
Uw e-mailadres