Letselschade

Letselschade door een verkeersongeval

Aanrijding bij ritsen

Wie is er schuldig als er tijdens het ritsen een aanrijding ontstaat? Ritsen is het om de beurt invoegen van voertuigen als twee rijstroken worden samengevoegd. Dit zorgt vaak voor onoverzichtelijke verkeerssituaties waarbij regelmatig ongelukken ontstaan.

Wie aansprakelijk is bij een verkeersongeluk tijdens het ritsen is afhankelijk van de verkeerssituatie. Als een bestuurder van rijstrook wisselt tijdens het ritsen moet een bestuurder voorrang verlenen. Als beide bestuurders van rijbaan wisselen bij het ritsen moeten beide bestuurders voorrang verlenen. Daarnaast kan van belang zijn met welke snelheid en met welke afstand een bestuurder invoegt.

Bewijs aanrijding tijdens het ritsen

Bewijs is belangrijk na een aanrijding. Iedereen draagt zijn eigen schade, tenzij een van de betrokken partijen de aansprakelijkheid van een andere weggebruiker aantoont. Het bewijs moet een eenduidig beeld geven van de botsing. Vul het schadeformulier zorgvuldig en volledig in. Dit is vaak het belangrijkste bewijsstuk na een aanrijding. Denk daarnaast aan foto’s (van de schade en de verkeerssituatie) en getuigenverklaringen.

aanrijding bij ritsen, aanrijding tijdens het ritsen, botsing bij het ritsen, botsing tijdens het ritsen, schadevergoeding aanrijding ritsen

Aansprakelijkheid aanrijding bij het ritsen

De aansprakelijkheid bij een aanrijding tussen twee (of meer) motorvoertuigen stellen we vast aan de hand van gemaakte verkeersfouten. Voor het recht op een schadevergoeding na een aanrijding bij het ritsen met letselschade is de verkeerssituatie derhalve relevant. Over het algemeen zijn er twee manieren van ritsen:

 • Of bestuurders ritsen op een bestaande rijstrook. In dat geval voegt slechts een van de twee bestuurders in;
 • In het andere geval ritsen bestuurders op een weefvak, ofwel een nieuwe rijstrook. Beide bestuurders voegen in dat geval in en moeten voorrang verlenen.

Ritsen op doorgaande rijstrook

Bij het samengaan van twee rijstroken kan een van beide rijstroken doorlopen. De bestuurders ritsen dan op een doorgaande rijstrook. Dit betekent dat slechts een van beide bestuurders bij het ritsen invoegt. De invoegende bestuurders moeten dan voorrang verlenen aan al het andere verkeer. Invoegen (wisselen van rijbaan) is namelijk een bijzondere manoeuvre. De wet bepaalt dat een bestuurder die van rijbaan wisselt al het andere verkeer voorrang verleent. Ontstaat er een aanrijding dan is de invoegende ritser aansprakelijk voor de schade.

Ritsen op weefvak

In sommige gevallen houden beide bestaande rijstroken op en ritsen bestuurders op een nieuwe rijstrook. Als beide bestuurders van rijbaan wisselen is er geen sprake van een voorrangssituatie. Beide bestuurders verrichten tijdens het ritsen een bijzondere manoeuvre en zijn verplicht voorrang te verlenen. Dit betekent dat partijen bij een aanrijding meestal de schuld en de schade delen.

Aanrijding na het ritsen

Veel aanrijdingen vinden ook plaats kort na of voor het ritsen. Door een klein moment van onoplettendheid kan bij het ritsen een kop- staartbotsing ontstaan. Als een bestuurder bij het ritsen kort invoegt en vervolgens remt, heeft een bestuurder niet altijd voldoende tijd om een achteraanrijding te voorkomen. We nemen bij een achteraanrijding tijdens het risten vaak aan dat de achterste auto onvoldoende afstand hield. Dit is anders als de aanrijding kort na het invoegen plaatsvindt en de bijzonder manoeuvre in feite nog niet is afgerond of als een bestuurder plotseling remt na het ritsen of zeer kort invoegt bij het ritsen. Ook hier geldt dat bewijs belangrijk is. Verzamel direct na een aanrijding voldoende bewijs om aan te tonen hoe de aanrijding plaatsvond.

Schadevergoeding aanrijding tijdens het ritsen

Als u gewond raakt bij een botsing tijdens het ritsen helpen wij u in de meeste gevallen kosteloos uw schade te claimen. De aansprakelijke partij betaalt namelijk uw kosten voor een letselschade advocaat. De letselschadevergoeding bestaat uit alle kosten en schade die door het ongeluk ontstaan en smartengeld. Denk bijvoorbeeld aan gemist inkomen, medische kosten, reis- en parkeerkosten en alle andere mogelijke schadeposten. Door een specialist in te schakelen voor uw schadeclaim krijgt u de schadevergoeding waar u recht op heeft.

Persoonlijk advies

Als u letselschade oploopt bij een aanrijding tijdens het ritsen is het inschakelen van een specialist verstandig. Bovendien betaalt u in veel gevallen niets voor deskundige bijstand. Neem contact op om uw schade en uw mogelijkheden te bespreken. Bel naar 0800 – 44 55 000, stuur een e-mail naar info@hijink.com of gebruik het onderstaande contactformulier.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Onze specialisten

  mr. drs. E.S.M. Timmermans
  mr. O.A.M. Hijink
  mr. R. Bockhoven
  mr. M.A. Visser
  mr. E.G.M. Driessen
  mr. M.K. Herngreen

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief