Beroepsziekten

Wat zijn beroepsziekten? Een beroepsziekte is een ziekte die het rechtstreekse gevolg is van het werk- of arbeidsmilieu.

Om vast te stellen dat er sprake is van een beroepsziekte moet er een aandoeningen zijn. Daarnaast moet het oorzakelijke verband van de aandoening met de werksfeer worden aangetoond. Het bewijs van een verband tussen werk en ziekte is vaak lastig te leveren.

Wat te doen bij een beroepsziekte?

De zieke werknemer met een beroepsziekte lijdt schade. De werkgever is in de meeste gevallen aansprakelijk voor deze schade en is verplicht de schade te vergoeden. In veel gevallen kan vooruitlopend op een vaststellingsovereenkomst met daarin een regeling voor de geleden letselschade een voorschot op de schadevergoeding worden verkregen. Het is dus verstandig om uw letsel te bespreken met een deskundige. Onze letselschade advocaten en specialisten kunnen het juridische traject, de aansprakelijkstelling en onderhandelingen voor u uit handen nemen. U kunt zich zo volledig richten op uw herstel.

Meestal is onze bijstand geheel kosteloos. De kosten van uw letselschade advocaat worden rechtsreeks bij de aansprakelijke wederpartij in rekening gebracht.

Centrum voor beroepsziekten

Door middel van de Beroepsziekte wet is het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten in het leven geroepen. Bij dit onderdeel van het Academisch Medisch Centrum te Amsterdam melden Arbodiensten beroepsziekten. Arboartsen zijn verplicht een beroepsziekte te melden. Het Centrum voor Beroepsziekten verzamelt informatie en rapporteert aan het ministerie van SZW. Het Centrum voor beroepsziekten maakt in de rapportage Beroepsziekten in Cijfers jaarlijks haar bevindingen openbaar.

Beroepsziekte nummer 1

De meest voorkomende beroepsziekte volgens het SZW (ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) is arbeidsstress. Surmenage of overspannenheid, burn-out klachten en ander stressgerelateerd klachten zijn beroepsziekte nummer 1. De kosten van verzuim door stress gerelateerde klachten worden geschat op 1.8 miljard euro per jaar.

beroepsziekten,beroepsziek,stress,meet voorkomende beroepsziekten,centrum voor beroepsziekten, top 10 beroepsziekten, beroepsziekte nummer 1

Top 10 beroepsziekten

De meest voorkomende beroepsziekte verschilt van branche tot branche. Iedere functie heeft zijn eigen risico’s. In de bosbouw lopen veel werknemers bijvoorbeeld de ziekte van Lyme op. In andere branches komt deze aandoening niet voor. De 10 meest voorkomende beroepsziekten zijn:

 • Psychische aandoeningen;
 • Aandoeningen aan houding en bewegingsapparaat;
 • Gehooraandoeningen;
 • Huidaandoeningen;
 • Neurologische aandoeningen;
 • Luchtwegaandoeningen;
 • Hart- en vaatziekten;
 • Aandoeningen aan het spijsverteringstelsel;
 • Oogaandoeningen;
 • Overige aandoeningen.

Commissie Vergemakkelijking Schadeafhandeling Beroepsziekten

Onlangs is de Commissie Vergemakkelijking Schadeafhandeling Beroepsziekten in het leven geroepen. De commissie zal zich richten op ‘beroepsziekten als gevolg van blootstelling aan gevaarlijke stoffen’. De jarenlange procedures van bijvoorbeeld werknemers die met Chroom-6 hebben gewerkt, zijn de aanleiding voor het oprichten van de Commissie Vergemakkelijking Schadeafhandeling Beroepsziekten.

Bespreek uw letselschade

Bent u het slachtoffer van een beroepsziekte? Wij raden u aan om met ons in contact te treden. Onze ervaren advocaten helpen u verder. Bespreek uw letselschade vrijblijvend of plan een afspraak door te bellen naar 0800 44 55 000. Wij bieden u direct een goed inzicht in de schade en ondernemen direct actie.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Erkende beroepsziekten

  Het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten registreert en onderzoekt beroepsziekten. Erkenning van een beroepsziekte helpt in sommige gevallen bij het aantonen van het verband tussen de werkzaamheden en de ziekte.

  Voorbeelden van in letselschadezaken erkende beroepziektes zijn:

  • Aangeboren afwijkingen;
  • Aids/HIV-infectie;
  • Alcoholverslaving;
  • Allergische conjunctivitis;
  • Allergische neusklachten;
  • Artrose van de heup;
  • Artrose van de knie;
  • Asbestziekten;
  • Aspecifieke lage rugklachten;
  • Bakkers cariës;
  • Bakkersastma;
  • Bakkerseczeem;
  • Barotrauma;
  • Beroepsastma;
  • Beroepsgebonden huidkanker;
  • Beroepsgebonden laag geboortegewicht;
  • Beroepsgebonden miskramen;
  • Beroepsgebonden vroeggeboorte;
  • Beroepsinfectieziekte;
  • Beroepsziekten door chemische stoffen;
  • Beroepsziekten door dieseluitlaatgassen;
  • Blaaskanker;
  • Brucellose;
  • Burnout;
  • Caissonziekte;
  • Campylobacteriosis;
  • Carpaal tunnel syndroom;
  • Cementeczeem;
  • Champignon;
  • Chemische brandwonden;
  • Cholinesterase syndroom;
  • Composteerderslong;
  • Compressieneuropathie;
  • Contacteczeem;
  • Contacturticaria;
  • COPD;
  • CTE;
  • Depressie;
  • Diarree;
  • EAA;
  • Eczeem door Epoxyharsen;
  • Elleboogklachten;
  • Epicondylitis medialis (golfelleboog);
  • Epoxy allergie;
  • Fotodermatosen;
  • HAVS;
  • Hepatitis A en E;
  • Hepatitis B;
  • Hepatitis C;
  • Huidaandoeningen door glaswal of steenwol;
  • Huidaandoeningen door zonlicht;
  • Huidafwijking door plantensap en zonlicht;
  • Huidkanker;
  • Huidontsteking;
  • Isocyanaatastma;
  • Jeukklachten;
  • Jumper’s Knee;
  • Kanker;
  • Kapperseczeem;
  • Kinkhoest;
  • Knieklachten;
  • Kniepijn;
  • Lasogen;
  • Latex allergie;
  • Lawaaislechthorendheid;
  • Legionella;
  • Leukemie;
  • Levercarcinoom;
  • Lintwormen;
  • Longkanker;
  • Longkanker door het inademen van dieseluitlaatgassen;
  • Lyme;
  • Mammacarcinoom;
  • Meniscusletsel;
  • Metaaldampkoorts;
  • Miltvuur;
  • MRSA;
  • Nekklachten;
  • Neuskanker door houtstof;
  • Oogklachten door beeldschermwerk;
  • Overspannenheid;
  • Overspanning;
  • Streptococcen, meningitis en endocarditis;
  • Parkinsonisme;
  • Perifere Neuropathie;
  • Posttraumatische Stress Stoornis (PTSS);
  • Q-Koorts;
  • Reproductiestoornissen;
  • RSI;
  • Rugklachten;
  • Rugklachten door lichaamstrillingen;
  • Salmonellose;
  • Schildersziekte;
  • Schistosomiasis;
  • Schouderklachten;
  • Slijmbeursontsteking door druk;
  • Spataderen;
  • Sporotrichose;
  • Staar door infrarood straling;
  • Staar door UV-straling;
  • Stoflongen door kwartsstof en andere pneumoconiosen;
  • Stressreacties;
  • Tanderosie;
  • Tenniselleboog;
  • Tetanus;
  • Toxisch Organisch Stof Syndroom;
  • Trichofitie;
  • Tuberculose;
  • Varicella;
  • Veranderd libido na blootstelling aan dioxine-achtige stoffen;
  • Vitiligo;
  • Vogelgriep;
  • Wratten;
  • Yersiniose;
  • Ziekte van Weil;
  • Ziekten ontstaan door kwik;
  • Ziekten ontstaan door lood;
  • Zoönosen.
  Relevant

  Arbeidsongevallen|Verkeersongeval onder werktijd|Werkgeversaansprakelijkheid

  Onze specialisten

  mr. drs. E.S.M. Timmermans
  mr. O.A.M. Hijink
  mr. R. Bockhoven
  mr. M.A. Visser
  mr. E.G.M. Driessen
  mr. M.K. Herngreen

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief