Bij letselschade heeft u meestal recht op smartengeld. Het is mogelijk om een smartengeld voorschot te krijgen als de schade is erkend en de aansprakelijkheid vaststaat.

Als de aansprakelijkheid in een letselschadezaak vaststaat, kunt u een voorschot krijgen voor de vastgestelde en erkende schadeposten. Naast een voorschot op de letselschadevergoeding is ook een smartengeld voorschot mogelijk.

Hoogte voorschot smartengeld

De immateriële schade bij letsel berekenen we aan de hand van een vergelijkend onderzoek. We bekijken smartengeld voorbeelden in soortgelijke schadegevallen, waarna we vaststellen welk bedrag voor het onderliggende geval redelijk is. Als de tegenpartij de immateriële schade erkent, is een voorschot op het smartengeld mogelijk. De partijen kunnen vervolgens bij het afhandelen van de letselschade in overleg het volledige smartengeld vaststellen.

Ook kan een voorschot worden betaald voor zover de aansprakelijke verzekeraar meent dat er immateriële schade is. Voor de vergoeding van de resterende schade moet een slachtoffer in dat geval naar de rechter.

Smartengeld voorschot, voorschot smartengeld

Wettelijke rente

Voor de aansprakelijke wederpartij heeft het betalen van een smartengeld voorschot voordelen. Vanaf het moment dat schade ontstaat, betaalt de aansprakelijk partij wettelijke rente over de schade. Door de schade uit te betalen loopt de rente en de vordering niet verder op.

Wettelijke rente berekenen we vanaf het moment van verschuldigdheid tot de uitbetaling. Tijdige bevoorschotting is dus niet alleen in het belang van het slachtoffer. Zeker bij ernstig letsel waarbij veel immateriële schade ontstaat, zijn verzekeraars bereid om mee te werken aan het verstrekken van een voorschot.

Een smartengeld voorschot afdwingen

Een verzoek om een voorschot toe te kennen wordt soms afgewezen met een beroep op het restitutierisico. Dit houdt in dat de aansprakelijke partij aangeeft dat als het bedrag niet verschuldigd blijkt dat het dan lastig is om het bedrag terug te krijgen. Of te wel het betalen van een voorschot zou een financieel risico inhouden. Een restitutieriscio is dus het risico dat geld niet terugbetaald wordt.

In de praktijk worden vaak eerder te weinig dan te veel voorschotten verstrekt. Een voorschot moet helaas vaker worden afgedwongen dan wenselijk is.

Contact

Als u vragen heeft over letselschade, smartengeld en het krijgen van een voorschot kunt u contact opnemen met 0800-4455000 of gebruik maken van onderstaand contactformulier. Ook als u vragen heeft over onze dienstverlening staan wij u graag te woord.

Uw naam
Uw telefoonnummer
Uw e-mailadres