Loonregres werkgever

Loonschade verhalen

Een werkgever kan loonschade verhalen als een werknemer door toedoen van een ander (tijdelijk) arbeidsongeschikt is. Loonschade is de schade die een werkgever lijdt door de verplichting om loon door te betalen bij ziekte. Loonschade verhalen is mogelijk als een werknemer ziek thuis zit na een ongeval waarvoor een ander aansprakelijk is.

Loonschade verhalen of claimen betekent dat een werkgever doorbetaald loon (terug) vordert van de veroorzaker van de arbeidsongeschiktheid van een werknemer. Loonschade verhaal noemen we ook wel loonregres. Door loonschade te claimen bij de aansprakelijke veroorzaker draagt een werkgever de schade niet zelf.

Juridische bijstand bij het verhalen van loonschade is meestal kosteloos. Wij claimen onze kosten rechtsreeks bij de tegenpartij. Bespreek uw mogelijkheden. Bel naar 0800 – 44 55 000.

Wat is loonschade?

De wet beschermt zieke en arbeidsongeschikte werknemers. De werkgever betaalt (2 jaar) het loon van de (tijdelijk) arbeidsongeschikte werknemer door. De werkgever betaalt dus loon, maar de werknemer werkt niet. Als een werknemer na een ongeluk ziek thuis zit, draagt de werkgever dus een deel van de schade door de loondoorbetalingsplicht. Deze loonschade kan de werkgever verhalen op de aansprakelijke veroorzaker van de letselschade van de werknemer.

De schade van een slachtoffer door het mislopen van loon en andere vergoedingen noemen we inkomensschade. Met loonschade bedoelen we de schade van de werkgever.

Welke loonschade kun je verhalen?

De werkgever kan de volgende loonschade claimen:

 • Netto loonkosten, inclusief vakantiegeld;
 • Re-integratiekosten: de redelijke kosten voor integratie worden vergoed. Bijvoorbeeld administratiekosten en kosten voor een re-integratietraject .
loonschade verhalen, loonschade claimen, loonschade verhaal, verhalen loon schade
Zit een werknemer thuis door toedoen van een derde? Dan kan de werkgever loonschade verhalen.

Werkgeverslasten, gemiste omzet en loonkosten voor een vervanger

Werkgeverslasten, gemiste omzet en loonkosten voor een vervanger worden niet vergoed. Dit is anders als er sprake is van onrechtmatig handelen ten opzichte van de werkgever zelf. Dit onrechtmatige handelen moet de werkgever bovendien bewijzen. In de praktijk doet deze situatie zich niet of weinig voor.

Loonschade veroorzaakt door eigen werknemer verhalen

Als de aansprakelijke persoon een eigen werknemer is dan kan de werkgever alleen loonschade claimen als de arbeidsongeschiktheid het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid. Bij een door een eigen werknemer veroorzaakt ongeluk zijn de mogelijkheden voor een loonschade claim dus beperkt.

Loonschade en risicoaansprakelijkheid

Op grond van artikel 6:197 BW is loonschade claimen niet mogelijk bij risico aansprakelijkheid. Risico aansprakelijkheid betekent dat een persoon (of bedrijf) aansprakelijk is op grond van een bepaalde hoedanigheid. Voorbeelden van risicoaansprakelijkheid zijn bijvoorbeeld de aansprakelijkheid van ouders voor kinderen onder de 14 jaar, de aansprakelijkheid van bezitters van een opstal, de aansprakelijkheid van hondenbezitters en de aansprakelijkheid van producenten.

In deze schadegevallen is loonschade verhalen eventueel wel mogelijk als er sprake is van onrechtmatig handelen of een andere vorm van schuldaansprakelijkheid op grond waarvan de veroorzaker aansprakelijk kan worden gesteld.

Kosten loonschade claimen

Voor uw loonschade claim schakelt u meestal kosteloos een letselschade advocaat in. De kosten van juridische bijstand zijn op grond van de wet namelijk een deel van uw schade. De schadevergoeding bestaat dus ook uit de kosten die u maakt om uw schade te verhalen. In veel gevallen is juridische bijstand bij loonschade verhaal daarom gratis.

Advocaat loonschade verhalen

Het bespreken van uw mogelijkheden om loonschade te claimen geeft u direct inzicht in uw mogelijkheden en rechten. Onze loonregres advocaten gaan graag met u in gesprek en helpen u direct verder. Bel naar 0800 – 44 55 000, stuur een e-mail naar info@hijink.com of vul het onderstaande contactformulier in.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Onze specialisten

  mr. drs. E.S.M. Timmermans
  mr. O.A.M. Hijink
  mr. R. Bockhoven
  mr. M.A. Visser
  mr. E.G.M. Driessen
  mr. M.K. Herngreen

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief