Procederen

Bankbeslag

Bankbeslag: Beslag leggen op een bankrekening door een advocaat, wanneer kunt u beslag leggen op een bankrekening en hoe doet u dit?

Bankbeslag is een van de meest voorkomende vormen van beslag leggen. De beslag procedure –waar een advocaat voor nodig is- is relatief snel en gemakkelijk. Zowel bedrijven als consumenten kunnen bankbeslag leggen. De bank is verplicht mee te werken aan het beslag.

Waarom beslag leggen op een bankrekening?

Bent u schuldeiser en meent u een vordering te hebben op een ander, weigert deze te betalen, gaat het niet snel genoeg of vreest u dat geld verdwijnt, dan kunt u overwegen een conservatoir beslag, ofwel bankbeslag, te leggen. Op deze wijze voorkomt u dat geld verdwijnt. Voor het verhalen van een vordering is immers noodzakelijk dat er vermogen is waaruit de vordering kan worden voldaan. Bij conservatoir bankbeslag wordt het saldo op een rekening veilig gesteld. Voor het leggen van bankbeslag heeft u de ondersteuning van een advocaat nodig. Beslag leggen op een bankrekening is een middel dat in alle rechtsgebieden veel gebruikt wordt als pressiemiddel en als instrument bij incassogeschillen. In onze incasso- en ondernemingsrecht praktijk hebben wij ruime ervaring met beslagen.

Wat valt onder bankbeslag?

Het leggen van beslag onder een bank is een vorm van zogenaamd derdenbeslag. Bij bankbeslag worden de gelden die op de bankrekening staan bevroren. Dat wil zeggen dat het geld dat op dát moment op de bankrekening staat wordt geraakt door het bank beslag. Gelden die na de beslaglegging op de bankrekening binnen komen vallen niet meer onder het beslag. Bank beslag is dus een momentopname. Het is daarom raadzaam om bij het leggen van bankbeslag het juiste moment te kiezen.

Overigens hoeft hiervoor niet per se een bankrekeningnummer bekend te zijn. De bank moet actief controleren óf de schuldenaar een of meerdere rekeningen heeft bij de desbetreffende bank. Dat houdt dus ook in, als er niets bekend is, dat bij meerdere banken beslag moet/kan worden gelegd.

Bankbeslag leggen door advocaat bij geldvordering, beslag leggen op bankrekening, beslaglegging bankrekening zakelijk, derdenbeslag bankrekening
Bankbeslag leggen door advocaat

Verklaring derdenbeslag door bank

Bankbeslag is een derdenbeslag. Dat wil zeggen dat beslag wordt gelegd bij een derde waarop de schuldenaar nog een vordering heeft. De derde (bank) mag na het leggen van beslag niet meer uitbetalen. Uw schuldenaar kan op deze wijze niet meer vrij beschikken over zijn vermogen. Als bank beslag wordt gelegd, moet de bank een verklaring derdenbeslag afleggen. In de verklaring derdenbeslag staat welke saldo er op de bankrekening(en) stond op het moment van beslag leggen. Op grond van de wet heeft de bank hiervoor 4 weken de tijd. Pas na ontvangst van de verklaring derdenbeslag is duidelijk welk bedrag onder het bankbeslag valt.

Soms gebeurt het dat de bank alle bankrekeningen volledig blokkeert, totdat het beslag wordt opgeheven. Als u wordt geconfronteerd met een bankbeslag is het  verstandig om met een advocaat de mogelijkheden voor de opheffing van het beslag te bespreken. Een bankbeslag betekent namelijk dat u niet over uw vermogen kunt beschikken.

Conservatoir bankbeslag leggen

Conservatoir beslag onder de bank is een beslag waarbij het saldo van de schuldenaar wordt veilig gesteld. Het banksaldo wordt door de bank vastgehouden, zodat de schuldenaar hier niet bij kan. Voordat beslag gelegd kan worden, moet een rechter toestemming geven. Uw advocaat kan voor het leggen van beslag op een bankrekening ‘verlof’ (toestemming) vragen bij de bevoegde rechter. Vaak gaat dit per fax en er volgt veelal diezelfde of de volgende dag antwoord van de rechter. Vervolgens zal de advocaat een deurwaarder inschakelen om het beslag te leggen.

U moet hierna een procedure bij de rechter starten om een vonnis te vragen. De rechter beoordeelt hierin of het beslag terecht is. De standaard termijn voor het starten van de (hoofd)procedure is 14 dagen. Verlenging van deze termijn is mogelijk. Een verlening van de termijn wordt toegewezen indien er een geldige reden voor bestaat.

Het is mogelijk om meerdere malen achter elkaar beslag te leggen op een bankrekening. Dit heeft repeterend beslag. In de praktijk houdt dit in dat het beslagleggen bijvoorbeeld in een maand 3 keer wordt herhaald. Op deze manier zijn er dus 3 momenten waarop een banksaldo wordt aangesproken en kan de ‘opbrengst’ van het beslag gemaximaliseerd worden. De in de tussenliggende periode op de rekening gestorte saldi vallen dan dus ook onder het beslag.

Executoriaal bank beslag leggen

Bij conservatoir bankbeslag worden de gelden veiliggesteld. Bij executoriaal bankbeslag wordt het geld op de bankrekening waar het bankbeslag op rust, uitgekeerd aan de beslaglegger. Executoriaal bankbeslag is pas mogelijk na een uitspraak van de rechter. Deze uitspraak van de rechter noemen we een executoriale titel. Om een conservatoir beslag om te zetten naar een executoriaal beslag moet u procederen bij de rechter. Indien een executoriale titel is verkregen, kan een deurwaarder het beslag ten uitvoer leggen. Executoriaal beslag is derhalve bedoeld ter inning van schulden, terwijl conservatoir beslag slechts ziet op het behouden van de mogelijkheid om een schuld te innen.

Beslag leggen op bankrekening bedrijf

Voor een zakelijk geschil kan een bankbeslag worden gelegd op de bankrekening van een onderneming. Afhankelijk van de rechtsvorm kan ook het privé vermogen van de ondernemer worden aangesproken. Beslag leggen op een privé bankrekening is mogelijk bij eenmanszaken en VOF’s. Deze rechtspersonen hebben geen rechtspersoonlijkheid en er is geen afgescheiden privé vermogen. Bij BV’s is het privé vermogen wel afgescheiden. Onder voorwaarden kan de schuldeiser zich echter wel verhalen op het privé vermogen door een aandeelhouder of bestuurder in privé aansprakelijk te stellen.

Wat kunt u doen tegen bankbeslag?

Als u denkt dat er bankbeslag gelegd wordt, is het belangrijk te handelen. Als u de vordering erkent, kunt u het best in overleg treden met de schuldeiser. Bent u het niet eens met de vordering dan is het zaak geen grote bedragen te laten binnen komen op de bankrekening. Uiteraard is dat niet altijd en op ieder moment mogelijk. Wij adviseren altijd een advocaat te raadplegen als u bankbeslag wilt leggen. Ook als u vermoedt dat er bij u beslag gelegd wordt of als u bericht ontvangt dat er beslag is gelegd op uw bankrekening is het inschakelen van een advocaat verstandig.

Als er al beslag is gelegd op uw bankrekening dan kunt u met uw advocaat proberen dat op te heffen. Of dat kan verschilt sterk per beslag en zaak. Hiervoor is, als de schuldenaar dat niet vrijwillig doet, de gang naar de rechter noodzakelijk. Ook kan het verstandig zijn vervangende zekerheid aan te bieden. Juridisch advies en bijstand is bij een bankbeslag verstandig. Het beslag zal grote invloed hebben op uw (bedrijfs)activiteiten en kan vergaande gevolgen hebben voor uw onderneming en uw privé leven.

Heeft u een vraag over beslag leggen?

Heeft u vragen over het leggen van beslag of bankbeslag, vraag onze beslagrecht advocaat. Onze advocaten kunnen landelijk beslagleggen. Bel vrijblijvend 0800-44 55 000 of laat uw gegevens onderstaand achter zodat onze advocaten contact met u kunnen opnemen.

Relevante informatie

Conservatoir beslag|Retentierecht|Incasso

Contact

  Stel hieronder uw vraag
  Achternaam
  Telefoonnummer
  E-mailadres

  HIJINK Advocaten is opgericht in 1995. Gestart als eenmanszaak en in de loop der jaren uitgegroeid tot een middelgroot advocatenkantoor met circa 20 medewerkers in Nijmegen en Arnhem.

  De advocaten en juristen hebben zich in hoge mate gespecialiseerd, voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen en zijn lid van de branche en beroepsverenigingen. Bent u op zoek naar pur sang deskundigen op het vlak van letselschade, aansprakelijkheid, arbeidsrecht of ondernemingsrecht, neem dan contact met ons op.

  Nijmegen, Kerkenbos 1021 (024) 3886680

  Arnhem, Onderlangs 1 (026) 442 39 13

  Onze specialisten

  mr. O.A.M. Hijink
  mr. R. Bockhoven
  mr. M.P.H. van Maanen Winters
  mr. M.A. Visser
  mr. E.G.M. Driessen
  C. Nieuwenhuis
  M.A.H.J. van de Pol

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief