Wat is immateriële schade? Immateriële schade is schade die niet in geld is uit te drukken en wordt ook wel smartengeld genoemd. Het recht op schadevergoeding kan bijvoorbeeld ontstaan door verwondingen uit een verkeersongeval, bedrijfsongeval of medische fout.

Immateriële schade is onzichtbare schade. De schade is geestelijk en in die zin verborgen. De schade is bovendien subjectief. Iedereen heeft zijn eigen gevoelens en ervaart pijn en leed op zijn eigen manier. Het letsel wordt dan ook vaak onderschat en onvoldoende serieus genomen. Een slachtoffer kan een vergoeding krijgen voor immateriële schade.

Immateriële schade voorbeelden

Hieronder vindt u voorbeelden van schade die immaterieel is. Een kenmerk van immateriële schade is dat deze schade subjectief is. Een ontsierend litteken in het aangezicht zal door iedereen anders worden ervaren. De geestelijke impact van letsel verschilt van persoon tot persoon. Voorbeelden van immateriële schade zijn:

 • belemmeringen ondervonden door letsel;
 • pijn door letsel;
 • angstklachten en angstaanvallen;
 • onzekerheid (bijvoorbeeld over ontsierende littekens);
 • ondervonden verdriet;
 • depressie;
 • stemmingswisselingen;
 • woedeaanvallen;
 • trauma’s;
 • verminderde levensvreugde.
Immateriële schade, immateriele schade, Immateriële schadevergoeding, wat is immateriële schade, immateriële schade voorbeelden, Immateriële schade betekenis, immateriele schadevergoeding

Immateriële schadevergoeding

De immateriële schadevergoeding bestaat uit smartengeld. Voor het berekenen van een immateriële schadevergoeding worden verschillende gevallen van smartengeldvergoedingen vergeleken. Aan de hand van de persoonlijke aspecten van het letselschade slachtoffer wordt door een vergelijkend onderzoek een schadevergoeding berekend. Onder andere de volgende persoonlijke kenmerken zijn van belang voor de hoogte van het smartengeld:

 • de aard en ernst van het letsel;
 • of het letsel volledig hersteld;
 • de aanwezigheid van blijvende beperkingen;
 • de leeftijd van het slachtoffer;
 • de invloed van blijvende beperkingen op het dagelijks leven (bijvoorbeeld het uitoefenen van hobby’s).

Voorbeelden immateriële schadevergoeding

De hieronder opgenomen pagina’s geven voorbeelden van de toekenning van een schadevergoeding in verschillende gevallen. Aan de hand van het soort letsel of de oorzaak van het letsel vindt u onderstaand concrete smartengeld bedragen toegekend in letselschade zaken:

Immateriële en materiële schade

Naast immateriële schade onderscheiden we materiële schade. Materiële schade is vermogensschade en is in geld uit te drukken. De schadeposten bij een letselschadevergoeding zijn materieel en immaterieel. De vergoeding van schade die niet materieel is, draagt bij aan de acceptatie en verwerking van de gevolgen van een ongeval.

De laatste jaren zijn de smartengeldbedragen gestegen. Daarnaast hebben ook familieleden en andere naasten tegenwoordig de mogelijkheid om immateriële schade vergoed te krijgen. Op grond van het Taxibus arrest kan shockschade geclaimd worden en de wetgever heeft nabestaanden de mogelijkheid gegeven om affectieschade te claimen.

Bespreek uw schade

Benieuwd hoe onze gespecialiseerde letselschade advocaten u bij kunnen staan? Voordat wij adviseren en begeleiden beginnen we natuurlijk met een kennismaking. Wij helpen u graag. Plan een afspraak op een van onze kantoren of bij u thuis door te bellen naar 0800 44 55 000.

Contact met een letseladvocaat

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres