Immateriële schade

Wat is immateriële schade? Immateriële schade is schade die niet in geld is uit te drukken en bestaat uit pijn, leed en afname van plezier in het leven. De immateriële schadevergoeding bestaat uit smartengeld.

De Nederlandse wet bepaalt dat de schadevergoedingsplicht ziet op vermogensschade en ander nadeel. Met ander nadeel bedoelt de wetgever immateriële schade. Deze schade bestaat uit pijn, leed en afname van levensplezier. Met andere woorden een immateriële schadevergoeding is een vergoeding voor alle negatieve gevolgen van gewond raken die niet direct in geld zijn uit te drukken.

Het recht op een immateriële schadevergoeding kan bijvoorbeeld ontstaan door een verkeersongeval, bedrijfsongeval of medische fout. De hulp van een letselschade advocaat bij het claimen van een immateriële schadevergoeding is kosteloos. Neem contact op om uw mogelijkheden te bespreken.

Wat is immateriële schade?

Wie zijn been breekt, lijdt schade. Bijvoorbeeld gemist inkomen, medische kosten en reiskosten. Deze zogenaamde materiële schade kunnen we berekenen. Daarnaast is er alle andere negatieve invloed van het gewond raken op het leven. Pijn, tijdelijk niet kunnen sporten of de tijd die iemand kwijt is aan het bezoeken van ziekenhuizen of een fysiotherapeut. Dit is de immateriële schade van het ongeluk. Immateriële schade is subjectief. Iedereen heeft zijn eigen gevoelens en ervaart pijn en leed op zijn eigen manier. De (geestelijke) impact van letsel verschilt van persoon tot persoon.

Voorbeelden immateriële schade

Hieronder vindt u voorbeelden van schade die immaterieel is. Voorbeelden van immateriële schade zijn:

 • belemmeringen ondervonden door letsel;
 • pijn door letsel;
 • angstklachten en angstaanvallen;
 • onzekerheid (bijvoorbeeld over ontsierende littekens);
 • ondervonden verdriet;
 • depressie;
 • stemmingswisselingen;
 • woedeaanvallen;
 • trauma’s;
 • verminderde levensvreugde.

Berekenen immateriële schadevergoeding

De immateriële schadevergoeding bestaat uit smartengeld. Voor het berekenen van een immateriële schadevergoeding vergelijken we verschillende gevallen van smartengeldtoekenning. Onder andere de volgende omstandigheden zijn van belang voor de hoogte van de immateriële schadevergoeding:

 • de aard en ernst van het letsel;
 • of het letsel volledig hersteld;
 • de aanwezigheid van blijvende beperkingen;
 • de leeftijd van het slachtoffer;
 • de invloed van blijvende beperkingen op het dagelijks leven (bijvoorbeeld het uitoefenen van hobby’s).

Voor voorbeelden van de bedragen die worden uitbetaald voor immateriële schade verwijzen wij u naar onze pagina met immateriële schade voorbeelden.

Immateriële schade, immateriele schade, Immateriële schadevergoeding, wat is immateriële schade, immateriële schade voorbeelden, Immateriële schade betekenis, immateriele schadevergoeding

Immateriële en materiële schade

Naast immateriële schade onderscheiden we materiële schade. Materiële schade is vermogensschade en is in geld uit te drukken. De schadeposten bij een letselschadevergoeding zijn materieel en immaterieel. De vergoeding van schade die niet materieel is, draagt bij aan de acceptatie en verwerking van de gevolgen van een ongeval.

Immateriële schadevergoeding familie en naasten

Ook familieleden en andere naasten hebben tegenwoordig de mogelijkheid om een immateriële schadevergoeding te krijgen. Op grond van het Taxibus arrest kan shockschade geclaimd worden en de wetgever heeft nabestaanden de mogelijkheid gegeven om affectieschade te claimen.

Gratis rechtshulp

Bel naar 0800 – 44 55 000, stuur een e-mail naar info@hijink.com of vul het onderstaande contactformulier in.

Contact met een advocaat

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Onze specialisten

  mr. drs. E.S.M. Timmermans
  mr. O.A.M. Hijink
  mr. R. Bockhoven
  mr. M.P.H. van Maanen Winters
  mr. M.A. Visser
  mr. E.G.M. Driessen
  mr. M.K. Herngreen

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief